Nový územní plán Prahy může být až v roce 2015 | e15.cz

Nový územní plán Prahy může být až v roce 2015

Plán: české hory protnou dálnice
Plán: české hory protnou dálnice
• 
ZDROJ: Jiri Michal

Denisa Novotná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Návrat tramvají do horní části Václavského náměstí, nové městské centrum místo opuštěných kolejišť na Smíchově, výškové dominanty na Žižkově, vysokoškolský kampus v Ruzyni. To jsou jen některé z dlouhého seznamu návrhů, jak má v příštím desetiletí vypadat česká metropole.

Koncept nového územního plánu, připravený magistrátem, má za sebou první dílčí bitvy v jednotlivých městských částech. Po zahřívacím kole je jasné, že plánovaný termín, kterým měl být rok 2010, není reálný.

Úkol pro nástupce

Ředitelka magistrátního odboru územního plánu Jitka Cvetlerová už přiznala, že zásadní dokument pro další rozvoj Prahy bude schvalovat až příští zastupitelstvo. To vzejde z voleb na podzim příštího roku. „Řekli jsme si ale, že se vyplatí termín projednávání prodloužit“ uvedla Cvetlerová. O novém datu však odmítla spekulovat. „To je otázka, na kterou nechci odpovědět“ prohlásila na Stavebním fóru.

Pražští zastupitelé musejí přijmout územní plán jako hotový dokument, v němž nelze dělat dílčí úpravy. „Může nastat několikeré projednávání v zastupitelstvu“ připustila Cvetlerová. Některé městské části už otevřeně požadují posunutí termínu na konec roku 2015. Kromě složitých dopravních řešení zůstává v konceptu dlouhá řada sporných bodů, na něž budou magistrát a jednotlivé radnice hledat řešení.

Ohrožená zeleň

Například Praha 9 narazila na odpor s plány na bytovou výstavbu hned v několika lokalitách. Důvodem jsou hlavně chystané zásahy do zeleně, což platí o lokalitách Pod Krocínkou, v Hrdlořezech, na Jarově, v Hloubětíně či Kolbenově. Podobně neuspěla Praha 5 s návrhy na zástavbu v parku Vidoule nebo Dívčích hradech. Polemiky se vedou o výstavbu v lokalitách Trojmezí i Roztylech v Praze 10 a 11.

Některým městským částem se zase nelíbí koncepce, s níž magistrát k pořizování plánu přistupuje. „Z celkových bilancí pro rozpracovaný koncept územního plánu vyplývá výrazný přesah nabídky ploch pro novou zástavbu ve vztahu k předpokládanému počtu obyvatel. Regulace dalšího rozšiřování zastavitelných ploch je nutná i vzhledem ke kapacitním možnostem infrastruktury“ argumentuje radnice Prahy 6. Městská část Praha 1 požaduje, aby byl stanoven konkrétní koeficient pro možnou zástavbu historického centra.

Dvě patra nad průměr

Nadále neexistují jasná pravidla pro povolování výškových dominant. „Koncept neobsahuje informace k výškové regulaci. Jak bude možné prokázat vhodnost umístění těchto staveb? Je stanoven režim jejich umístění a posouzení?“ dožadují se odpovědí zastupitelé Prahy 5. Útvar rozvoje města zatím odpovídá obecnou floskulí. „Každá nová výšková stavba, jež přesáhne více než o dvě patra průměrnou statistickou výšku okolní zástavby, bude individuálně posuzována“ uvedl ředitel útvaru Bořek Votava. Kam až sahá „okolní“ zástavba, se má posuzovat v každém místě jinak.

Zpracování nového územního plánu komplikuje i fakt, že magistrát zároveň dopracovává stovky podnětů ke změně stávajícího plánu, navržených už v letech 2006 a 2007. Projednávání nového dokumentu komplikuje podle Cvetlerové také stavební zákon. „Každý paragraf je možné soudem shodit. A když postupujete podle zdravého rozumu, tak jste zase v rozporu se stavebním zákonem“ postěžovala si.

Navrhované změny v územním plánu

Koncept počítá s návratem tramvají na Václavské náměstí po trase Vinohradská - střed Václavského náměstí s rezervou trasy k Hlavnímu nádraží, Bolzanova. Masarykovo nádraží má být v návrhovém horizontu zachováno s tím, že kolejiště se posune jižním směrem k ulici Hybernské. Případnému rušení Masarykova nádraží má předcházet výstavba a zprovoznění tak zvaného Nového spojení II pod centrem Prahy.

Praha 6

Významnou rozvojovou lokalitou je území nynějších skladů v Ruzyni, kde působí například ministerstvo obrany, společnosti Naše vojsko či Kondor. Radnice Prahy 6 prosazuje rezidenční výstavbu, magistrát ale chce v areálu ministerstva obrany umístit vysokoškolské koleje, které mají v budoucnu opustit Strahov.

Praha 5

V oblasti Smíchovského nádraží má vzniknout městské centrum, které se bude rozvíjet jako alternativa přetíženého historického jádra Prahy. Konkrétnější podoba zatím není jasná. Podkladovou územní studii z roku 2008 městská část neschválila. Další rozsáhlá výstavba se chystá v oblasti brownfieldu někdejší továrny Walter v Radlicích.

Praha 4

V areálu Pankrácké věznice mají stát byty. Městská část chce využít nejméně poloviny území k obytné zástavbě. Magistrát prosazuje umístění vysokoškolských kolejí.

Praha 10, 11

Velký boj se svádí o lokalitu Trojmezí. Radnici Prahy 10 vadí, že v plánech nejsou vyznačeny plochy zastavitelného území, případně pouze ve velmi omezeném rozsahu. Magistrát zatím kontruje, že Trojmezí je určeno ke krátkodobé rekreaci a jeho podstatná část náleží do přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Založení nové obytné čtvrti prosazuje i Praha 11, kam část území spadá.

Praha 9

Městská část plánuje rozsáhlou bytovou výstavbu. Podle magistrátu některé z navrhovaných změn zbytečně redukují městskou zeleň. To se týká například záměru zlikvidovat alej Nad Klíčovem či výrazných zásahů do zeleně u historického objektu Kejřova Mlýna. Velká proměna čeká areály někdejších pekáren Odkolek i Tesly Hloubětín.

Praha 11

Městská část prosazuje obytnou a komerční výstavbu v okolí stanice metra Roztyly. Magistrát zatím namítá, že možnosti území neodpovídají představám radnice Prahy 11 a podnět je v rozporu s koncepcí Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Praha 3

Plán nastavuje možnosti rozvoje celého území někdejšího nákladového nádraží Žižkov. Základní kostrou má být kříž, tvořený bulvárem v prodloužení Olšanské ulice a kolmou kompozicí městského parku, spojujícího park Židovské pece se zelení Vinohradských hřbitovů a podél ulice Pod Kapličkou. Na Žižkově mají vyrůst i výškové budovy, tak zvané celoměstské dominanty.

Praha 7

Území Bubny-Zátory patří k největším rozvojovým plochám v metropoli. Plány na jeho zástavbu nicméně stále nemají konkrétní obrysy. Městská část jedná s magistrátem například o výškových omezeních výstavby v prostoru bývalého bubenského nádraží.

Autor: Denisa Novotná

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery