Schodek platební bilance se v červenci propadl na 14,3 miliardy

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: Euro Tomas Novak

Běžný účet platební bilance v červenci prohloubil schodek na 14,3 miliardy korun. V červnu byl po revizi v deficitu 2,3 miliardy korun. Uvedla to Česká národní banka. Z podniků pod zahraniční kontrolou do ciziny ve formě dividend odplynulo 24,6 miliardy korun.

Červenec byl podle analytika ČSOB Petra Dufka také ve znamení přílivu nového zahraničního kapitálu do tuzemských firem. Na rozdíl od předchozího měsíce, kdy došlo k extrémnímu odlivu kapitálu, se tentokrát zájem investorů opět zvýšil.

„A zvýšil se i zájem českých investorů o zahraniční cenné papíry. Tuzemské firmy i individuální investoři tak nadále posilují svoji pozici v zahraničních dluhopisech i akciích a stále patří mezi nejvýznamnější investory z regionu,“ zmínil Dufek.

Běžný účet se podle analytika ukázal v minulosti jako docela dobrý lakmusový papírek zdraví ekonomik zemí EU. „V našem případě rozhodně neindikuje skryté ani strukturální problémy a stále se zlepšuje,“ konstatoval. Za prvních sedm měsíců zůstává běžný účet platební bilance i nadále v plusu. Jde o výrazně lepší výsledek než v loňském roce, a to podle Dufka navzdory letošnímu vyššímu stahování zisků do zahraničí.

Platební bilance červenecPlatební bilance červenec | CSOB Zdroj ČSOB

„Stále se lepšící zahraniční obchod dokáže rostoucí odliv dividend stále kompenzovat, a tak se bilance ČR může i nadále zlepšovat. Nakonec, čím je lepší, tím je i česká ekonomika méně zranitelná,“ uvedl.

Bilance zboží a služeb byla v přebytku 21,5 miliardy korun. Převody mezi Českou republikou a rozpočtem Evropské unie skončily schodkem 2,5 miliardy korun. Z unijního rozpočtu bylo na kapitálovém účtu čerpáno 1,9 miliardy korun.

Pokles devizových rezerv

Příliv kapitálu na finančním účtu podle metodiky Evropské centrální banky činil skoro 30 miliard korun. Přímé zahraniční investice skončily v přebytku víc než 22,8 miliardy, z toho byla zhruba třetina reinvestovaného zisku. „Aktivní saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících roste,“ uvedla centrální banka.

Portfoliové investice byly v červenci ve schodku 6,5 miliardy korun. Bylo to dáno zvýšením investic z Česka do dluhových cenných papírů a prodejem domácích dluhových cenných papírů zahraničními investory.

U ostatních investic ČNB zaznamenala schodek 2,7 miliardy korun. Devizové rezervy v červenci klesly o 8,3 miliardy korun.

Červencová platební bilance ČR (vybrané položky, v miliardách Kč):
Běžný účet -14,306
Obchodní bilance 19,157
Bilance služeb 2,348
Bilance výnosů -31,578
Kapitálový účet 2,028
Finanční účet 22,975
Přímé investice
- v zahraničí
- zahraniční v tuzemsku
22,882
0,085
22,797
Portfoliové investice -6,485
Ostatní investice -2,662