Svobodova koalice slibuje pražský okruh, technologický park i filhamornii. Hřib má vést dopravu

Končící pražský primátor Zdeněk Hřib by se měl stát nový náměstkem pro dopravu.

Končící pražský primátor Zdeněk Hřib by se měl stát nový náměstkem pro dopravu. Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Bohuslav Svoboda by se měl stát novým pražským primátorem, na starosti by měl mít bezpečnost i vnější vztahy.
2
Fotogalerie

Praha bude mít více než čtyři měsíce po volbách novou koalici pod vedením Bohuslava Svobody (ODS). Pětice stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti se dohodla na koaliční smlouvě a personálním obsazení jedenácti gescí. Jednotlivé strany musejí dohodu ještě během týdne schválit, Piráti s tím interně začali už v sobotu. Programovou část smlouvy má deník E15 exkluzivně k dispozici. Novou koalici by pražské zastupitelstvo mělo do funkce zvolit v polovině února.

Spolu podle dohody obsadí pět gescí, Piráti čtyři a Starostové zbývající dvě. Pouze u Pirátů jsou jasné nominace na obsazení pozic, ostatní strany jména tají. „Rozprava o smlouvě se vede v neveřejné části pirátského fóra. Vyšli jsme vstříc koaličním partnerům, protože smlouva obsahuje jmenné nominace a oni si je nejdříve chtějí odhlasovat u sebe sami,“ řekla za Piráty vyjednávačka Jana Komrsková. Předseda klubu Spolu Zdeněk Zajíček nechtěl ani potvrdit spekulaci Deníku N, že lidovci žádnou pozici radního nedostanou. „V tuto chvíli nebudeme říkat žádná jména, ale máme dohodu, která bude naplněna,“ uvedl.

Na programu je vidět, že i přes rozjitřenou debatu před volbami a osobní neshody v povolebním vyjednávání mají politici priority v zásadě stejné. Koalice chce pokračovat ve většině projektů započatých v minulém volebním období.

Jednu z nejtěžších gescí co do náplně práce, rozpočtu a kritiky, tedy dopravu, si vezme na starosti končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Prioritou má být podle programu městská hromadná doprava, zejména dobudování metra D, okružní tramvajové linky, rozvoj železnice včetně tratě na letiště. „Budeme zkvalitňovat a vylepšovat silniční síť včetně prací na dostavbě Městského okruhu, kde budeme usilovat o finanční podporu státu,“ píše se v programu. Město má být dále prostupnější pro pěší i cyklisty. Program hovoří i o udržitelné dopravě či „vytvoření komplexní celoměstské koncepce parkování“. Jednotnou parkovací zónu, jak se o ní debatovalo před volbami, program výslovně nezmiňuje.

Budoucí primátor Svoboda má mít na starosti mimo jiné oblast bezpečnosti. „Soustředíme se na potřebná opatření v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti, zvládání krizových situací,“ slibuje v programu. Nové vedení města chce také vybudovat nové operační středisko pro zdravotnickou záchranku. O městský rozpočet se má rovněž starat člen koalice Spolu, hovoří se například o Zdeňku Kováříkovi, který nyní vede magistrátní finanční výbor. Metropole bude usilovat o větší spolupráci se státem, chce otevřít i dlouhodobě bolestivé téma rozpočtového určení daní. Praha by třeba chtěla větší podíl z firemních daní.

Koalice Spolu ovládne také gesci bydlení, sociální a zdravotní služby. Město chce stavět obecní byty a podpořit rozvoj družstevního a spolkového bydlení, zároveň pomáhat rodinám s dětmi a potřebným profesím s bytovou situací. Pokračovat má Městská nájemní agentura, magistrát se také bude nadále pokoušet regulovat služby typu Airbnb.

Dosavadní radní pro bydlení Adam Zábranský by se měl v nové koalici stát radním pro majetek a legislativu. Majetek, který neslouží veřejně prospěšnému účelu, musí podle něj začít generovat zisk, tedy například pronájmy nebytových prostorů. Praha chce také dokončit majetkové směny se státem a získat tak pozemky na výstavbu nájemních bytů.

Důležitým bodem je také územní rozvoj, který by si pod sebe měl opět vzít architekt a urbanista Petr Hlaváček (STAN). Koalice v programu slibuje dokončení a schválení Metropolitního plánu. Na vybraná území se mají vypisovat urbanistické soutěže. Investoři a developeři se mají v rámci takzvaných kontribucí nadále podílet na rozvoji města v oblastech, kde budou stavět. Pokračovat mají i projekty Pražské developerské společnosti a Vltavské filharmonie, které odstartovala končící Hřibova koalice.

Pirátská zastupitelka Jana Komrsková má dostat gesci životního prostředí a klimatického plánu. Chce pokračovat v čerpání evropských peněz na revitalizaci veřejných prostranství, město mají ochladit nové stromy i vodní plochy. Radním pro IT se má stát Daniel Mazur (Piráti). „Cílem je podpořit rozvoj inovací a vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst. K tomu vybudujeme či podpoříme vznik vědeckotechnického parku jako prostoru k prolínání průmyslu, startupů, akademické sféry i vědeckých institucí,“ slibuje.

Kulturu, výstavnictví a cestovní ruch má dostat do rukou také koalice Spolu, spekuluje se o europoslanci a pražském zastupiteli Jiřím Pospíšilovi (TOP 09). Koalici Spolu také připadne gesce infrastruktury a městských služeb. V programu koalice slibuje například podporu rozvoje elektromobility. Oblast školství a sportu ovládnou Starostové. Koalice chce zajistit dostatek míst ve školách a školkách a rozšířit kapacity středních škol.