Úřad práce nesprávně vyúčtoval 37,6 miliardy, upozornil NKÚ | E15.cz

Úřad práce nesprávně vyúčtoval 37,6 miliardy, upozornil NKÚ

Úřad práce nesprávně vyúčtoval 37,6 miliardy, upozornil NKÚ
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: ČTK

ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel v účetní závěrce Úřadu práce za rok 2013 formální pochybení za 37,6 miliardy korun. Dvě třetiny z toho byly v účtování na nesprávný účet kvůli opravě výnosů minulých účetních období. V účtování o vyplacených dávkách, které je hlavní částí účetní závěrky, úřad významně nechyboval.

Úřad práce přijme nápravná opatření, uvedla k tomu Kateřina Sadílková, která je pověřená jeho řízením. Opravu výnosů minulých účetních období Úřad práce ČR provedl kvůli tomu, že v minulosti vykázal pohledávku v nesprávné výši 23 miliard korun místo 230 tisíc korun.

„NKÚ při vyhodnocení spolehlivosti účetní závěrky dospěl k názoru, že účetní závěrka Úřadu práce za rok 2013 podává - s výjimkou významných nesprávností v rozvaze a přehledu o peněžních tocích a s výjimkou přílohy účetní závěrky - věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Úřadu práce,“ uvedla Málková.

Úřad práce například do přehledu o peněžních tocích zahrnoval operace, které tam nepatřily. V příloze účetní závěrky zase vykázal splatné závazky z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění přes 100 milionů korun, jejich skutečná hodnota byla ale ke konci roku 2013 nulová. Rovněž nevykázal správnou hodnotu zůstatků některých účtů a v závěrce neinformoval o použitých účetních metodách.

Úřad práce se chce s obsahem zprávy NKÚ podrobně seznámit. „Přijmeme nápravná opatření včetně propracovanějšího metodického ošetření těch oblastí, ve kterých byla učiněna kontrolní zjištění,“ uvedla Sadílková.

„Úřad práce dále v několika případech porušil zákon o majetku ČR, například když v zahraničí neuplatnil včas pohledávky České republiky, v důsledku čehož zanikly,“ uvedla Málková. Kontroloři také zjistili, že Úřad práce ČR porušil rozpočtovou kázeň, když neodvedl včas do státního rozpočtu vratky přeplatků z dávek v hodnotě 14 milionů korun.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!