V Evropě přibývá pracujících chudých, Česko ale trendu vzdoruje

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Michael Tomeš

V Evropské unii podle Eurostatu roste počet pracujících, kteří jsou ohroženi relativní chudobou. V Česku je tato míra druhá nejnižší z celé osmadvacítky. Podíl pracujících chudých v tuzemsku dosahuje 3,8 procenta, tedy zhruba třetiny průměru EU.

Pokud Čech pracuje, není takřka ohrožen relativní chudobou. Alespoň to vyplývá z nově zveřejněné statistiky Eurostatu, která zkoumá, jak pracující chudoba ohrožuje zaměstnance napříč státy Evropské unie. Mezi takové pracující se přitom počítají ti, jejichž příjmy spolu se sociálními příspěvky nedosahují úrovně 60 procent mzdového mediánu v celém hospodářství.

Tato úroveň se v Česku v roce 2016 pohybovala mírně nad 14 tisíci korunami. Čechů, kteří na tento příjem nedosáhli, bylo 3,8 procenta, což je po Finsku s 3,1 procenty druhé nejnižší číslo. „Skvělý výsledek pozitivně poznamenal zejména vysoký podíl plných úvazků, který souvisí s průmyslovým charakterem naší ekonomiky. Tam, kde se pracuje na směny, často částečné úvazky nebo jiné flexibilní formy práce vůbec zavést nejde,“ okomentovala pro deník E15 analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

Vliv zaměstnaneckých poměrů na pracující chudobu potvrzují i data Eurostatu, která zkoumala i to, jak si vede průměrný pracující Evropské unie podle druhu úvazku. Zatímco zaměstnanec na plný úvazek je ohrožen relativní chudobou v 7,8 procentech případů, u lidí s částečným úvazkem je tento jev dvakrát častější. Podobný rozdíl lze najít i mezi lidmi, kteří mají dočasné a naopak stálé zaměstnání.

V průměru je v Evropské unii chudobou ohroženo 9,6 procenta zaměstnanců. Od roku 2000 tato hodnota vzrostla o 1,3 procentního bodu, přičemž důvodem může být podle analytiků i rychlý růst mzdového mediánu.

„Rostoucí počet pracujících lidí ohrožených chudobou v Evropské unii je důsledkem zvyšování rozdílů mezi mediánovou mzdou a nejnižšími vyplácenými mzdami na pracovním trhu. To znamená, že ačkoliv se lidem se standardními příjmy daří relativně dobře, existují ve společnosti nízkopříjmoví lidé, kterým mzdy rostou pomalu," vysvětluje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, podle něhož je znepokojující, že tento počet lidí i po překonání ekonomické krize narůstá.

Oproti toku 2000 si ve statistice chudobou ohrožených pracujících pohoršila většina států unie. Největší nárůst, o 4,3 procentního bodu, zaznamenalo Maďarsko, které následovalo Bulharsko s 3,1 procentního bodu. V samotném roce 2016 si nejhůře ve statistice vedlo Rumunsko s téměř 19 procenty zaměstnanců, v závěsu pak jsou Řecko a Španělsko. Pracující chudoba Pracující chudoba | Eurostat