Vláda chce limit pro dary politickým stranám tři miliony korun

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Marek Podhora, E15

Politické strany budou moci od přespříštího roku dostat od jedné fyzické nebo právnické osoby zřejmě maximálně tři miliony korun. Vyplývá to z předběžných výsledků jednání vlády. Ministerstvo vnitra původně navrhovalo maximum pro darovanou částku dva miliony. Vládní protikorupční rada ji chtěla snížit na polovinu pro občany a zakázat dary od firem. Návrh novely nyní projedná Parlament.

Předloha obsahuje i další spornou pasáž, podle níž by mohly strany zakládat své „politické instituty“ jako všeobecně prospěšné společnosti, které by se věnovaly publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti. Instituty by ale nesměly působit jako školy a nesměly by financovat samotné strany.

Strany by měly mít podle novely nárok na státní příspěvek na podporu institutu ve výši desetiny příspěvku, kterou dostávají na činnost. Předloha počítá s náklady zhruba 45 milionů korun ročně. Příspěvek na institut by mohly získat jen strany, které byly zastoupeny ve Sněmovně alespoň jedním poslancem ve dvou ze tří posledních volebních období. Nárok by tak neměla nová sněmovní uskupení včetně vládního hnutí ANO. Návrh vyhověl připomínce protikorupční rady, aby i na hospodaření institutů dohlížel nový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Náklady na vznik a existenci úřadu: 20 milionů

Návrh počítá s tím, že tento nový úřad by tvořili předseda a čtyři členové. Předsedu by vybíral prezident z kandidátů Sněmovny a Senátu, členy by ke jmenování hlavou státu nominoval Senát na návrh svých členů, dolní komory a prezidenta NKÚ. Předseda úřadu by byl jmenován na šest let nejvýš dvakrát po sobě, musel by být nestraník a nejméně tři roky před nominací by nesměl být poslancem, senátorem nebo krajským zastupitelem.

Náklady na vznik a existenci úřadu by v prvním roce byly 20,5 milionu korun, v dalších letech 15,5 milionu korun ročně. Předseda úřadu má mít plat předsedy sněmovního výboru, členové plat místopředsedů výboru. Úřad by měl mít podle důvodové zprávy pět zaměstnanců.

Pomůže transparentní bankovní účet

Strany by podle návrhu musely mít transparentní bankovní účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění a výdaje na prezentaci strany a hnutí a politického institutu. Měly by také vykazovat podrobnější přehled výdajů ve výročních finančních zprávách včetně výdajů na volby a zveřejňovat tyto zprávy na internetu.

Nepředložení nebo neúplné předložení této zprávy by dohledový úřad mohl pokutovat až 200 tisíc korun. Až dvoumilionovou sankci by podle návrhu mohly dostat strany, které by výroční zprávu neopravily. Pokud by nevrátily finanční dar přesahující povolený limit, musely by zaplatit pokutu ve výši jeho dvojnásobku.