Kompenzace od státu: OSVČ, Nájemné, Antivirus, COVID 3 a další | E15.cz

Kompenzace od státu: O co je momentálně možné žádat?

Daňová změna impulz nepřinese. České bankovky, ilustrační foto
Daňová změna impulz nepřinese. České bankovky, ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Stejně jako na jaře tak byly spuštěny či prodlouženy některé kompenzační programy, které mají alespoň částečně zmírnit zasažení firem a podnikatelů souvisejícími opatřeními. Bohužel také nadále platí to, že se v možnostech podpory těžko orientuje a podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné jsou oproti jaru výrazně omezené. Jaké programy tedy nadále probíhají, kdo na ně „dosáhne“ a na co si dát při podání žádosti pozor?

Program ANTIVIRUS

Tento program je věnovaný zaměstnavatelům. Jde o příspěvek na úhradu náhrad mezd, jejichž vyplácení má z důvodu nákazy COVID-19 nějakou překážku. Program platí do konce tohoto roku. Došlo k navýšení podpory firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády.

„Zaměstnavatelé v režimu A mají od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, přičemž strop na jednoho zaměstnance je 50 tisíc korun. Pozor však na to, že u Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 procent platu na zaměstnance v karanténě,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce Kodap.

Režim B programu Antivirus je určen pro případy, kdy zaměstnanci nemohou pracovat na základě překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru. Podmínky režimu B zůstávají naprosto stejné jako doposud a nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo pro Úřady práce ČR. Antivirus B pomáhá zejména subdodavatelům a je prodloužen do konce roku 2020.

Program COVID III

Tento program se dotýká osob samostatně výdělečně činných a podniků, které dávají práci až 500 lidem. „Cílem programu není dotace či kompenzace, ale podpora prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěr. Ten poskytuje většina komerčních bank a záruku vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, která zastupuje stát,“ vysvětluje Kašpar.

U podniků do 250 zaměstnanců může být tato záruka poskytnuta až do výše 90 procent jistiny zaručovaného úvěru. U firem od 250 do 500 zaměstnanců je to 80 procent. Zaručovaná výše úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů korun. Doba ručení je maximálně 3 roky.

Tyto úvěry musí být použity k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, pořízení zásob, materiálů, atd.).

Tento program byl prodloužen do roku 2021.

„Podzimní“ kompenzační bonus

Zatímco na jaře šlo v tomto případě o plošnou kompenzaci, nyní na ni mají nárok jen živnostníci v přímo omezených oblastech ekonomiky. Žádat mohou osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s.r.o. (do dvou společníků) a také takzvaní dohodáři, tedy osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Podmínkou o žádost je, aby byla v období mezi 1. 6. a 30. 9. činnost, ke které se vztahuje žádost o kompenzaci, vaším hlavním zdrojem obživy. Dále, aby žadatel byl minimálně z 80 procent finančně závislý na zasaženém podniku. Například dodavatelé potravin na restauracích. Kompenzační bonus není možné čerpat současně s jinými formami podpory – například ošetřovné či COVID-kultura, COVID-sport a další. Jediné, s čím je možné jej kombinovat, je kompenzační bonus společníků „malých“ s.r.o. a program ANTIVIRUS žádaný tímto s.r.o. 

Žádosti za první bonusové období lze podávat již nyní. Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 je třeba podat žádost o kompenzační bonus nejdéle dne 5. 1. 2021, za druhé období do 22. 1. 2021.

Program AgriCovid Potravinářství

Toto odškodné mohou čerpat výrobci potravin nebo zemědělští podnikatelé, jestliže produkují potraviny určené pro provozovatele stravovacích služeb. Na dotaci máte nárok, pokud vám příjmy klesly v měsících březen až listopad nejméně o 25 procent. Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Maximální dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc euro (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce.

Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.

COVID-kultura

Umělci a odborné umělecko-technické profese, dále subjekty podnikající v oblasti kultury, již mohou o tuto dotaci žádat. OSVČ v oblasti kultury mohou získat jednorázovou dávku 60 tisíc korun. Subjekty podnikající v oblasti kultury pak mohou dostat kompenzaci za marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací akcí z období od 1. října 2019 do 20. listopadu. 

Žádosti je možné podávat do 22. prosince. Nově mají na jednorázovou podporu pro OSVČ nárok také umělci nebo umělecko-technické profese, které mají na území ČR přechodný pobyt, a jde o podnikatele z Evropské unie. Také je nově možné souběžně čerpat dotaci z druhé výzvy z programu COVID-kultura spolu s ošetřovným pro OSVČ.

COVID-Sport II

Žádost o tuto kompenzaci je možné podávat od 12. listopadu do 7. prosince. Bonus má za cíl podpořit podnikatele ve sportu, konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby.

COVID Cestovní ruch

Cestovní kanceláře, kterým je bonus určen, o něj mohou žádat od 11. listopadu. Lze získat až 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotace by měla být použita na provoz a úhradu nákladů zákazníků za zrušené zájezdy. A to v době od 20. února do 10. října.

V případě lázeňských pobytů se příspěvek bude týkat jen těch, kterým byly na jaře pobyty zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

„Vláda schválila program na podporu cestovního ruchu, takzvaný COVID Cestovní ruch. Poddotačním titulem je titul pro průvodce v cestovním ruchu. Tady je částka 40 tisíc, plus možnost navýšit až o 10 tisíc,“ řekla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Průvodci se ale musí zaručit, že půl roku svou živnost neukončí. Nesmí tedy jít na úřad práce. Je otázkou, zda by průvodci na úřadu práce v závěru nedostali více peněz.

COVID Nájemné II

O COVID Nájemné je možné žádat od 21. října. Podmínky jsou ale jiné, než tomu bylo na jaře. Výše podpory zůstává na 50 procentech nájemného. Už není potřeba vyžadovat participaci ze strany pronajímatele v podobě třiceti procentní slevy na nájemném. Podpora je poskytována za období měsíců červenec, srpen a září 2020.

Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele, přičemž maximální výše podpory v obou výzvách se nesčítají. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 procent rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Žádost je možné podávat elektronickou cestou do 21. ledna 2021.

„Ošetřovné“ pro OSVČ

U ošetřovného došlo, v porovnání s jarem, k velkému zpřísnění. Není možné jeho kombinování s kompenzačním bonusem. Maximální věk dítěte se ze 13 let snížil na 10 let. Změnila se také maximální výše dotace za jeden den z 500 na 400 korun. Aktuálně lze žádat ošetřovné za říjen, žádost je třeba podat nejdéle do 9. 12. 2020.

Co si o kompenzacích myslí Asociace podnikatelů a manažerů?

„Vláda dělá, jakoby pomáhala. Vypsala několik programů, které mají být na podporu podnikání. Ale ve skutečnosti: za prvé jsou velmi komplikované a za druhé leckteré se mezi sebou vylučují. A pak zůstává spousta lidí bez jakékoliv pomoci,“ řekl pro pořad 168 hodin Radomil Bábek, předseda rady Asociace podnikatelů a manažerů. Podle Bábka vláda vytvořila programy za takových podmínek, aby ukázala, jak hezky se stará o podnikání, ale přitom chce vyplatit co nejméně peněz.

Příjem žádostí byl již ukončen u programů Covid ubytování a COVID bus.

Autor: Romana Rybová

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video