Sociální pojištění OSVČ 2020: minimální zálohy a samoplátci | E15.cz

OSVČ a zálohy na sociálním pojištění v roce 2020: Víme, kolik budete platit

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Na sociálním pojištění zaplatí živnostníci s nižším hrubým ziskem za rok nejvyšší částky z daňových odvodů. Pro rok 2020 se navíc minimální měsíční záloha opět zvyšuje. Jak vysoké budou platit OSVČ zálohy v tomto roce?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí roční sociální pojištění 29,2 procenta z vyměřovacího základu, přičemž od ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy v průběhu roku. Pokud je skutečný vyměřovací základ (tj. polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí během roku vždy platit měsíční zálohy, a sice vždy do konce aktuálního měsíce.

Minimální měsíční záloha

Pro rok 2020 opět stoupne minimální měsíční záloha, kterou musí platit OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Minimální měsíční záloha se vypočítává z průměrné mzdy stanovené MPSV, když průměrná mzda se vypočítává ze součinu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a příslušného koeficientu. Dle vládního nařízení činí vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 korun a příslušný koeficient 1,0715.

Průměrná mzda je tedy 34 835 korun (32 510 korun x 1,0715).

Spočítejte si věk odchodu do důchodu >>>

Minimální měsíční záloha pro rok 2020 je následně 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 2 544 korun (34 835 korun x 0,25) x 0,292). Minimální měsíční záloha se tedy meziročně zvyšuje o 156 korun. V přiloženém grafu máme uveden vývoj minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění v letech 2013 až 2020.

Nespoléhejte se na stát. Začněte si na stáří spořit sami >>>

Zálohy na sociálním pojištění Autor: Nařízení vlády

1) Příklad: Začátek v průběhu roku
Paní Markéta zahájí od února 2020 samostatnou výdělečnou činnost. Již během února musí paní Markéta zaplatit zálohu na sociálním pojištění v částce 2 544 korun. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena měsíční záloha a v prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční záloha.

 

2) Příklad: Stejný zisk
Pan Martin platí v roce 2019 měsíční zálohu na sociálním pojištění v částce 8 517 korun. Tuto částku bude platit až do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Pan Martin dosáhne za rok 2019 stejně vysokého hrubého zisku jako za rok 2018, tak bude stejně vysokou měsíční zálohu platit i během roku 2020 po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

I spolupracující osoba platí zálohy

Podnikatel (podnikatelka) nemůže zaměstnat manželku (manžela). Pokud však druhý z manželů se podílí na podnikatelské činnosti, tak je řešením spolupráce. Spolupracující osoba má přitom stejné povinnosti jako ostatní OSVČ. To znamená, že při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí rovněž platit měsíční zálohy na sociálním pojištění.

Platby na sociálním pojištění ovlivňují výši důchodu

Státní důchod se počítá z rozhodných příjmů od roku 1986, přičemž roční vyměřovací základy se následně přepočítají pomocí koeficientů na osobní vyměřovací základ neboli průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky. Například vyměřovacím základem za rok 2019 bude u OSVČ částka, ze které bude sociální pojištění zaplaceno, tedy vyměřovací základ v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Při minimálních platbách sociálního pojištění je nutné počítat s velmi nízkým státním důchodem. Dle aktuální výpočtové formule důchodu cca v rozmezí 7 500 korun až 9 000 korun v závislosti na konkrétním průběhu pojištění, tj. zejména na získané době pojištění.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video