Evropu čeká rozmach budování regionální infrastruktury | E15.cz

Evropu čeká rozmach budování regionální infrastruktury

Zvyšující se ekonomický růst ve východní Evropě v příštím desetiletí a ekologické cíle Evropské unie ovlivní evropský logistický trh a zvýší tlak na regionální infrastrukturu. Rozvoj moderní silniční a železniční sítě ve východní Evropě je nezbytný pro to, aby mohl být využit její ekonomický potenciál. Uvádí to nejnovější zpráva Colliers International.

„Nicméně rozsah, v jakém je infrastruktura a legislativa železniční dopravy podporována v celé EU, bude mít klíčový vliv na její rozvoj v dlouhodobém horizontu. V Rusku, kde politika unie nemá žádný vliv, bude nákladní železniční doprava ponechána plně trhu, takže pokrok není garantován. Nákladní železniční doprava se navzdory této skutečnosti zdá být jasnou volbou,“ míní Stránský.

Rozložení HDP podle Colliers tradičně určuje umístění evropského logistického trhu. Očekávané zvýšení ekonomického růstu ve střední a východní Evropě posílí potřebu změn v logistické infrastruktuře, která přispívá k jeho dalšímu rozvoji. Rozsah růstu logistických trhů v některých oblastech regionu bude dán zejména zlepšením v silniční a železniční infrastruktuře a konkurenčním či legislativním tlakem mezi těmito dvěma způsoby dopravy. Rozvoj kompletní dálniční sítě je prioritou pro všechny země střední a východní Evropy, protože mnohé současné dálnice nejsou projektovány pro provoz těžkých nákladních vozidel kvůli jejich nižší nosnosti. To je důvod, proč většina z hlavních plánovaných silnic, jejich prodloužení, rozšíření a zlepšení se zaměřuje na východní Evropu, zejména na silniční tahy spojující východní a západní Evropu. „Tato zlepšení budou mít zásadní význam při rozšiřování potenciálních distribučních míst logistických operátorů napříč celou střední a východní Evropou,“ předpokládá Colliers.

Navzdory flexibilní a efektivní silniční dopravě se přeprava zboží v Evropě bude kvůli nákladové a emisní efektivitě železnice přesouvat v její prospěch. Železnice je výhodnější na dlouhé vzdálenosti a je velmi vhodná pro intermodální přepravu, protože nabízí nejlepší kontejnerový soulad mezi dopravou a zázemím. Železnice se také lehce elektrifikuje, a proto hraje klíčovou roli při plnění cílů EU týkajících se emisí uhlíku.

Uvedení takové sítě v realitu ale není tak jednoduché. „Distribuce po železnici nemůže být omezena pouze na jednu oblast, protože nejlépe funguje na středních a dlouhých vzdálenostech, a proto je nutné do železnice významně investovat, aby byl překonán dlouhodobý pokles. Je tu také nebezpečí, že prostředky vyčleněné na investice do železnice budou použity na vysokorychlostní osobní přepravu a ne na nákladní dopravu,“ uzavírá Colliers.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!