Sporná novela prý ohrožuje ekologické elektrárny | E15.cz

Sporná novela prý ohrožuje ekologické elektrárny

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Po srážkovém odvodu na fotovoltaiku je v Poslanecké sněmovně na pořadu dne jednání o novele energetického zákona. Ta se dotýká všech typů obnovitelných zdrojů energie a v řadě ohledů odporuje právu EU. Mimo jiné umožňuje distributorům zdroje svévolně vypínat a zavádí nové překážky komplikující povolování výstavby ekologických elektráren. Novela prý ohrožuje hospodářskou soutěž a nahrává posílení korupčního prostředí.

Sněmovní výbory projednaly novelu energetického zákona, která nyní míří do druhého čtení. Pokud bude přijata v navrhovaném znění, znamená zcela jistě pohromu pro výrobce ekologické elektřiny. Tvrdí to alespoň právní zástupci Platformy pro obnovitelné zdroje energie, která sdružuje české a zahraniční investory a podnikatele v této oblasti investování. Navrhovaná právní úprava prý vychází z pokřiveného vnímání obnovitelných zdrojů v České republice, jež se vytvořilo v souvislosti s nešťastnými pokusy státu o dodatečnou regulaci fotovoltaiky.

#####Dispečerské řízení i autorizace odporují právu EU

Novela energetického zákona v řadě ohledů podle zástupců platformy odporuje právu a politice Evropské unie, která obnovitelnou energetiku prioritně podporuje. Jedná se především o navrhované podmínky tzv. dispečerského řízení elektráren. To má umožnit dálkové snižování jejich výkonu nebo dokonce jejich vypínání v případě definovaném jako „ohrožení bezpečnosti či stability sítě“.

Návrh zákona přitom nestanovuje objektivní a jasná kritéria pro snížení výkonu či odpojení elektráren. Nepočítá ani s kompenzací výrobci, ani neřeší otázku vyvolaných investic, které budou vlastníci nuceni vynaložit na úpravy zařízení elektráren. Požadavkům práva EU prý dále hrubě odporuje zavedení dalšího povolení, které má být nezbytným podkladem pro výstavbu nových zdrojů ekologické elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MW. Jedná se o tzv. státní autorizaci, jejímž prostřednictvím ministerstvo průmyslu a obchodu vstupuje jako další rozhodující orgán do povolovacího procesu.

#####Naruší se hospodářská soutěž

[file:10223:small:right]

„Nelze akceptovat zavedení dispečerského řízení elektráren bez stanovení transparentních podmínek využití, zabezpečení efektivní kontroly a přiznání přiměřené kompenzace výrobcům,“ říká právní zástupce Platformy Jakub Hájek. Zároveň se obává, že tento nástroj je navržen pro cílené vypínání nezávislé konkurence. Jako příklad prý může sloužit tzv. stop stav připojování zelených zdrojů k elektrizační soustavě.

„I zde distributoři pod rouškou ochrany sítě ničí zelenou konkurenci. Výstavba konvenčních zdrojů přitom nadále pokračuje. Zavedení dispečerského řízení za navrhovaných podmínek by jednoznačně vedlo k narušení hospodářské soutěže a posílení korupčního prostředí. Definitivně by mohlo odradit investory do obnovitelných zdrojů a celkově tak zbrzdit, nebo dokonce zastavit rozvoj celého odvětví,“ doplňuje Hájek.

#####Jeden z nejkomplikovanějších povolovacích procesů v EU

Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, konzultantka Platformy pro OZE, k tomu říká: „Je neuvěřitelné, že stát přes těžkou kritiku z Bruselu ze začátku tohoto roku účelově dezinterpretuje evropskou směrnici a tvrdí, že státní autorizaci předepisuje EU. A to v situaci, kdy výstavba ekologických elektráren v České republice podléhá jednomu z nejkomplikovanějších povolovacích procesů v Unii. Evropské právo přitom jednoznačně velí, aby byly povolovací procesy zjednodušovány.“ Zelená energetika je podle jejích slov velmi perspektivním odvětvím, které doposud vytvořilo až 10 tisíc pracovních míst a přispívá výraznou měrou k tvorbě HDP. Napomáhá ochraně klimatu a životního prostředí, zvyšování energetické bezpečnosti a soběstačnosti a v konečném důsledku i zlevňování ceny elektřiny pro spotřebitele.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video