Jan Šindelář: ÚOHS aktivista | E15.cz

Jan Šindelář: ÚOHS aktivista

Jan Šindelář: ÚOHS aktivista
Železnice
• 
ZDROJ: čtk

Jan Šindelář

Veřejností téměř nepovšimnuto prošlo před nedávnem sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k železnici v krajích. Konkrétně jde o způsob zadávání dotované dopravy po roce 2019, kdy vyprší desetileté smlouvy Českých drah. Dokument je zajímavý hned ve dvou bodech. Prvním je už samotné jeho vydání.

Antimonopolní úřad se uchyluje velmi zřídka k vydávání rad, nejsou vázány na konkrétní případ a nikdo je po něm nechce. Nebo chce, ale neví se kdo. Publikace k železnici určená krajům a hlavnímu městu proto byla překvapením. Druhá zajímavost je významnější. Mezi řádky lze totiž z dokumentu vyvodit, že úřad by nerad viděl přímá zadání. Označuje je za výjimku z obecného pravidla. To však podle mého názoru neodpovídá železniční skutečnosti.

Na kolejích zůstává přímé zadání dotované dopravy zcela rovnocennou alternativou otevřené soutěži. Antimonopolní úřad tak vědomě či nevědomě zaplul do vod výsostně politických rozhodnutí. Pokud levicový hejtman není srozuměn s liberalizací železnice, má právo dopravu zadat bez soutěže třeba Deutsche Bahn. Fanoušek maximálně otevřeného trhu se zase může rozhodnout vysoutěžit celou krajskou dopravu.

Férové by přitom bylo, pokud by kandidáti na hejtmanská křesla řekli své záměry voličům a cestujícím před volbami. Antimonopolní úřad by se ale neměl plést do politiky, měl by řešit pouze konkrétní kauzy. Samotné vydání sdělení ale naznačuje, že v příštích letech půjde o hodně. Přesněji o osm miliard ročně, kterými kraje regionální vlaky dotují.

Reakce předsedy ÚOHS Petra Rafaje
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se z titulu své funkce ústředního orgánu státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže věnuje nejen rozhodovací činnosti, ale i osvětě, kterou pokládá za důležitou součást prevence proti porušování příslušné legislativy. Vydává metodiky, výkladová stanoviska, informační listy na aktuální témata, pořádá konference a jeho experti přednášejí na tuzemských i mezinárodních fórech.
Za stejným účelem vydal Úřad dne 19. 8. 2015 Sdělení ÚOHS k zajišťování veřejných služeb v železniční přepravě cestujících v krajích. Jako orgán dohledu mj. i nad zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, Úřad v souvislosti s blížícím se ukončením platnosti smluv krajských úřadů na zajištění regionální železniční přepravy cestujících považoval za vhodné připomenout, že při prodlužování nebo uzavírání nových smluv je třeba nově akceptovat nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1370/2007.
Je-li snaha, lze mezi řádky textů, a tedy i tohoto sdělení, číst cokoliv. Snahou Úřadu bylo reagovat na panující nejasnosti a vyložit, jaké možnosti ´poskytuje v této oblasti evropská legislativa, která připouští (za dodržení přísně stanovených podmínek) rovněž přímé zadání dopravci. Úřad poskytl informace s předstihem proto, aby krajské úřady měly dostatek času pro své rozhodnutí a mohly včas zpracovat zadávací dokumentaci respektující zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Úřad samozřejmě preferuje soutěžní prostředí, jak mu ukládá zákon o působnosti ÚOHS. V případě železničních dopravců se navíc jedná o státem dotované veřejné služby, tedy o peníze nás všech.

Čtěte také zápisníky dalších redaktorů E15:

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!