Hrozí konec distribuce tisku, chceme využít síť jinak, říká šéf PNS | e15.cz

Hrozí konec distribuce všeho tisku, naše kapacity chceme využít jinak, říká šéf PNS

Vít Rozsypal, PNS
Vít Rozsypal, PNS
• 
ZDROJ: E15 Miroslav Belančin
Jan Novotný

Jan Novotný

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

První novinová společnost (PNS), největší český distributor tisku, prochází revolučním obdobím. Na jedné straně firmě klesají objemy distribuovaných novin a časopisů, na druhé hledá alternativní byznys, který by výpadky alespoň částečně nahradil. „Naše síť je opravdu unikátní, ale dosud jsme ji prezentovali pouze jako prostředek pro noční distribuci tisku. Kdyby někdo věděl, že taková síť existuje, zamyslel se a postavil byznys model na distribuci svého produktu přes noc, mohl by tuto síť využít jako obrovskou konkurenční výhodu,“ říká předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Jak se PNS hospodářsky daří v době snižujících se nákladů denního tisku?

Jako hlavní distributor tisku v České republice se dlouhodobě potýkáme s poklesem objemu při rostoucích nákladech. Tento trend se v posledních dvou letech vzhledem k makroekonomické situaci a všem negativním vlivům ještě urychlil. Distribuce tisku je velmi komplexní a složitá problematika, uvědomte si, že musíme noviny a časopisy přijmout, roztřídit, zabalit a poté rozvést do každého koutu v republice, a to v poměrně krátkém čase. Tento systém je celkově velmi nákladný, takže se dlouhodobě snažíme o jeho optimalizaci, hledáme úspory, které ale nesmějí zasáhnout do kvality.

Co říkáte změnám v rámci takzvaného úsporného balíčku, které se týkají tisku? Vláda chce uvalit na časopisy sníženou dvanáctiprocentní daň z přidané hodnoty, ale na noviny základní sazbu 21 procent.

Dá se říct, že systém je opravdu optimalizovaný, celkové náklady už snižovat nelze. Takže jedinou položkou, která přímo ovlivní výši kusového nákladu, je počet distribuovaných tiskovin, a je jedno, jestli jsou to noviny nebo časopisy. Aby vydavatelé zaplatili stále rostoucí kusové náklady na distribuci, jsou proto nuceni razantně zvyšovat ceny pro koncové zákazníky. V posledních letech je to zvyšování ceny opravdu dramatické, což při snižování koupěschopnosti zákazníků znamená další pokles poptávky. Všechno je opravdu na hraně. A teď si představte, že do toho přijde „balíček“, který by v současné podobě znamenal zdražení časopisů o dvě procenta a zdražení novin o více než deset procent, a to bez jakéhokoli efektu pro krytí nákladů distribuce.

Stát si od toho ale slibuje vyšší výnos. Má správné očekávání?

Nechci malovat čerta na zeď, ale jestli si autor návrhu myslí, že toto opatření bude znamenat zvýšení příjmů státního rozpočtu, tak se s ním nemůžu ztotožnit. Podle mě by tak zásadní další zvýšení ceny u novin znamenalo ještě výraznější pokles prodejů, někteří menší vydavatelé by už noviny nebyli schopni vydávat. To by znamenalo dramatické zvýšení kusových nákladů na distribuci zbylých novin a časopisů. V nejčernějším scénáři, který ale nelze úplně vyloučit, by to mohlo vést k rychlému konci distribuce veškerého tisku v České republice. Mimochodem, v mnoha okolních zemích již nastala situace, kdy se distribuce tisku stala ekonomicky neúnosnou.

Vlády v těchto zemích zvolily diametrálně odlišný přístup, s DPH šly na minimum nebo na nulu, navíc při splnění určitých podmínek podporují samotnou distribuci. Na rozdíl od naší vlády si totiž uvědomují, že tištěná media jsou stále velmi důležitá pro informovanost a přehled nezanedbatelné části obyvatelstva.

Říkáte, že by zvýšení DPH na noviny mohlo vést i ke konci distribuce veškerého tisku v Česku. Snaží se PNS nějak diverzifikovat svou nabídku služeb, aby k tomu nedošlo? 

Zvažujeme nový byznys, protože printový trh, ať děláme, co děláme, neroste. Jde o klesající segment. I když jsme se vypořádali se ztrátovostí předplatného, přesto musíme najít nějaký alternativní byznys, využit své kapacity a schopnosti našich zaměstnanců. 

Co by to konkrétně mělo být?

V roce 2020 proběhla fúze se společností Mediaservis, která zajišťovala distribuci přímo na adresu, ať už tisku, dopisních obálek, nebo letáků. Společnost PNS Grosso, tedy distribuce tiskovin na volném trhu od tiskáren až po koncové prodejny a zákazníky, zůstává. Máme dostatek linek a technologie pro distribuci tiskovin různého druhu. Máme připravené kapacity, třídicí linky a skladovací prostory. Teď navíc rozjíždíme ve větším měřítku, než bylo zvykem, doplňkový prodej a prodej nového sortimentu přes náš e-shop. Máme výhodu dvanácti tisíc prodejních míst po celé republice. 

Jak se prodeji vázanému na e-shop daří?

Jsme na dvojnásobku obratu minulých let a cílíme na desetinásobek. Rozšířili jsme sortiment o další položky, jako jsou zapalovače a nové kuřácké potřeby, které se prodávají v trafikách. Dokážeme také nabídnout zboží jiných subjektů v našich prodejnách prostřednictvím e-shopu. 

Zmínil jste, že z alternativních prodejů dosahujete dvojnásobku obratu minulých let. Jaký je přesně objem tohoto byznysu?

Momentálně se pohybujeme nad pěti miliony korun měsíčně. Není to zatím porovnatelné s tiskem, proto to nazýváme doplňkovým prodejem, ale do budoucna to má potenciál. Pokud budeme dosahovat dostatečné marže, tak cílíme opravdu na několikanásobné zvýšení zisků z tohoto segmentu. Je to perspektivní, stále se na tom pracuje. Vedle toho chceme využít své kapacity a schopnosti pro spolupráci například s Mailstepem v oblasti finishingu, přibalování vkladů k časopisům a distribuci. Hledáme různé cesty, tisk nás momentálně uživí, ale nemůžeme se na něj dlouhodobě spoléhat.

Jaká je vize dalšího využití rozsáhlé distribuční sítě PNS s ohledem na vaše dlouhodobé know-how a historii?

Jednou z rozvojových věcí do budoucna je to, o čem jsme diskutovali s akcionáři na posledním kvartálním setkání. Uvědomujeme si, jak unikátní je naše logistická síť. Nikdo v České republice nedokáže doručit noviny na každé místo v zemi v brzkých ranních hodinách, jak činí PNS. Naše síť je robustní, spolehlivá a rychlá. Je flexibilní a má nízké náklady.

Dokonce jsme diskutovali s Českou poštou o využití části naší logistiky při třídění a rozvozu. Pošta by si představovala, že bychom jí poskytovali tyto služby, protože jsme jediný subjekt schopný to provádět v takovém rozsahu. Nabídli jsme jim cenu, která je výrazně nižší než náklady, které vydávají za vlastní dopravu. Naše síť je opravdu unikátní, ale dosud jsme ji prezentovali pouze jako prostředek pro noční distribuci tisku. Nikdo o její existenci fakticky neví, a právě větší povědomí o této síti je to, na čem mi záleží.

Kdyby někdo věděl, že taková síť existuje, zamyslel se a postavil byznys model na distribuci svého produktu přes noc, mohl by tuto síť využít jako obrovskou konkurenční výhodu. Mohla by to být velká příležitost. Naše síť je rozsáhlá a mimořádně flexibilní. Pokud dnes někdo uzavře smlouvu na předplatné, tak již pozítří obdrží noviny nebo časopis na své adrese. 

Vít Rozsypal (51)

Vystudoval mezinárodní vztahy a právo v podnikání na VŠE. Kariéru začínal v KPMG, posléze pracoval jako ředitel ekonomického úseku v Kooperativě. Od roku 2014 do roku 2018 zastával post finančního ředitele v České podnikatelské pojišťovně. Od roku 2019 působí v První novinové společnosti jako předseda představenstva. 

Jaký význam má spojení části PNS, tedy bývalého Mediaservisu, s Českou poštou, které se řeší od roku 2020?

Česká pošta má zájem o naše sítě doručení na adresu, takzvanou last mile. Důvodem je jejich optimalizované řízení a fungování s minimálními náklady. Pošta by je využila jako základ pro restrukturalizaci vlastní sítě, doplnila by kapacity a poté by naše sítě využívala i pro distribuci vlastních zakázek a produktů. Tím by dosáhla významných úspor a plánovaně i zvýšení kvality distribuce. Pozitivní synergické efekty by se měly pohybovat v řádu stovek milionů korun ročně. 

To by otevřelo nové možnosti pro využití naší logistické sítě, kterou si PNS ponechá. Rozvážené objemy by se mohly výrazně zvýšit. Rozšíření sítě by například mohlo podpořit další rozvoj našeho e-shopu, mohli bychom vozit více produktů a zboží partnerů, zařadit nový sortiment a zvýšit obrat. Uvažovaná transakce je prostě výhodná pro obě strany, které by se tak dělily o potenciální synergické efekty.

Jak je to spojení daleko?

První kontakty proběhly již v roce 2020, od předloňského roku probíhá řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Právě jsem to dohledával kvůli odpovědi na jeden z dotazů, které nám úřad položil. Přednotifikační řízení jsme zahájili někdy v listopadu nebo prosinci 2020. To běželo asi tři měsíce a poté jsme se pustili do oficiálního řízení. Takže jsme v tom déle než dva roky a řízení stále probíhá.

Mediaservis jste nevlastnili tak dlouho. Proč jste se jej rozhodli po tak krátké době prodat?

Rozhodnutí o spolupráci s Mediaservisem a poté o jeho koupi padlo někdy v roce 2017 nebo 2018 ze strany akcionářů, kteří nebyli spokojeni se spoluprací s Českou poštou v oblasti předplatného. Hledali alternativní způsob distribuce, tedy vlastní, a rozhodli se koupit Mediaservis, který už v té době fungoval jako alternativní poštovní operátor pro adresnou distribuci. Mediaservis předložil akcionářům nabídku, že dokáže vybudovat síť předplatného, což se smluvně stalo realitou. Bohužel, kvalita byla velmi špatná způsobilo to mnoho problémů. Došlo k tomu na začátku roku 2018, kdy doručení předplatného na last mile bylo převedeno na Mediaservis. Byla to dost náročná situace, jak asi víte.

Ano, tehdy lidé najednou nenacházeli ve schránkách objednané noviny. 

V té době jsem to zažíval jako předplatitel Mladé fronty Dnes. První týden v lednu 2018 noviny nepřišly. Pamatuji si, že druhý týden jsem zastavil pošťačku, kterou znám, a ptal jsem se, kde jsou moje noviny. Ona se na mě usmála a řekla, že už to není její starost, že se mám obrátit na Mediaservis.

Byla tu nějaká idea, ale realizace byla katastrofální. Parametry a předpoklady týkající se nákladů a fungování doručování na last mile nebyly ze strany Mediasevisu vyhodnoceny správně. Chybně seodhadl vývoj distribuovaného množství, na základě toho byla chybně kalkulována cena a nedostatky se nacházely i v IT zabezpečení a stabilitě. Když se tyto faktory sešly, byl to obrovský prodělek a navíc to vedlo ke ztrátě mnoha předplatitelů napříč trhem. Nejdříve byla tristní kvalita, museli jsme vynaložit další náklady, aby se zlepšila.

Od té doby se snažíme kvalitu držet a dále redukovat náklady, což se nám dařilo do poloviny roku 2021, než přišla silná inflační vlna. K tomu stále klesá objem distribuce. Kdybychom měli stabilní objem, už dávno bychom dosáhli únosného nákladu na kus, takhle jen dobíháme, ale nedoháníme.

Jakou část nákladů tvoří udržování Mediaservisu a jak byste na tom byli, kdyby už byla celá operace ukončena?

V minulosti jsme na předplatném prodělávali až stovky milionů korun ročně. V současnosti předplatné provozujeme s neutrálním výsledkem, ale ceny pro vydavatele jsou hodně vysoké.

Pak tu máme adresnou distribuci, která má střídavě ziskové a ztrátové období. Celkově však má pozitivní vliv na síť a předplatné. Je to doplněk předplatného, který umožňuje rychlé nahrazení distribučních pracovníků v případě jejich nemoci.

Obdobné je to v neadresné distribuci. Byla období ziskovosti, teď jsme v mírné ztrátě, protože klesají objemy kvůli vysoké ceně papíru. V současnosti jsme tak v bývalém Mediaservisu na nule a mírné zisky generujeme na distribuci tisku na volném trhu. Tímto způsobem se pohybujeme mezi ziskem a ztrátou.

Jaká je hodnota transakce, díky které by Česká pošta měla získat bývalý Mediaservis?

Ta hodnota má mnoho faktorů a je spojena s distribuční sítí, kterou mají zájem získat. Plánují vytvořit dceřinou společnost. Mají zájem o adresnou distribuci, která je součástí té sítě. Mají zájem o předplatné, protože distribuční síť předplatného chtějí využit také k doručování tiskových zásilek. Výše transakce je v jednání, důležitější jsou ale očekávané synergické efekty pro obě strany.

Jaké budou letos výsledky PNS?

Očekáváme kladný EBIT (zisk před zdaněním a odečtením úroků – pozn. red.) v rozmezí 10 až 20 milionů korun.

V poslední výroční zprávě jste zmiňovali problémy spojené se zdražováním materiálů, papíru, energií a benzinu. Jak tyto faktory ovlivnily hospodářské výsledky a náklady v průběhu loňského a letošního roku?

Naše celkové výsledky za roky 2021 i 2022 byly lepší, než jsme plánovali, protože jsme se dál snažili optimalizovat a šetřit. Nicméně velkou část pozitivních efektů kanibalizovala zmíněná inflační vlna, která přišla ve druhé polovině roku 2021. Zdražení vstupů znamenalo zastavení trendu poklesu nákladů a navíc urychlilo pokles tržeb. Bez těchto vlivů mohly být výsledky PNS výrazně lepší.

Loni na podzim jste se v Ostravě přestěhovali do nových prostor, které patří mezi vaše největší nemovitosti v Česku. Proč jste se ke stěhování rozhodli?

Stávající budovy v Ostravě už nám nevyhovovaly prostorově, lokačně ani svým stavem. Proto jsme se je rozhodli prodat a jít do nájmu. Při výběrovém řízení jsme měli na paměti technickou využitelnost, polohu a další kritéria. Nakonec jsme vybrali tu nejlevnější a zároveň nejlepší variantu, která nám umožňuje být ekonomicky výhodnější.

Do čeho jste jako PNS v posledních letech investovali?

Například do třídicích linek pro třídění dopisů a remitendy časopisů za zhruba 30 milionů korun. Zavedli jsme nové automatizované procesy, což nám umožňuje zvýšit kapacitu a zlepšit kvalitu služeb. 

Další investice se zaměřují na vývoj nových produktů a technologií. Snažíme se držet krok s novými trendy a potřebami trhu a hledat inovativní způsoby, jak rozšířit nabídku a zlepšit služby. Investujeme do talentovaných lidí, kteří mají schopnosti a znalosti potřebné k rozvoji nových produktů a řešení.

Celkově nás motivuje snaha zůstat konkurenceschopní a inovativní na trhu. Chceme si udržet silnou pozici ve svém odvětví a zároveň rozšiřovat svou působnost na nových trzích a segmentech. Investice do nových prostor, technologií a vývoje nám pomáhají dosahovat těchto cílů a budovat úspěšnou a udržitelnou budoucnost pro naši společnost.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video