Konsolidační balíček vlády 2023: Obsah aktuálně po změnách | e15.cz

Vládní balíček opatření 2023: Aktuální obsah po změnách

Konsolidační balíček vlády 2023 (ilustrační foto z tiskové konference 11.5.2023)
Konsolidační balíček vlády 2023 (ilustrační foto z tiskové konference 11.5.2023)
• 
ZDROJ: Blesk: Jiří Koťátko

špi, lig, bla

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Strany vládní koalice se shodly na úpravách a doplnění konsolidačního balíčku. Pozměňovací návrh společně předloží na plenární schůzi Poslanecké sněmovny začátkem září. Objem konsolidace by měl podle Ministerstva financí i po změnách zůstat v zásadě stejný. Vláda upravila například výnos obcí z daně z nemovitosti nebo zaměstnanecké benefity. Noviny chce přesunout do nižší 12% sazby DPH. Ozdravný balíček má letos podle květnového prohlášení vlády do státního rozpočtu přinést úspory ve výši 94 miliard korun a po dvou letech pak 148 miliard korun.

Vládní koalice se na schůzi 23. srpna shodla na konkrétních úpravách konsolidačního balíčku. Oproti původnímu návrhu chce přesunou noviny do nižší sazby DPH, upravila také daň z nemovitostí nebo zmírnila zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů. Tady je výběr nejzásadnějším změn:

Přehled nových změn schválených koaličními partnery:

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

 • možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
 • tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

 • u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy 

Ponechání 100 procent výnosů daně z nemovitostí obcím

 • sazba daně se zvýší o 1,8 násobek
 • veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
 • výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč) 

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

 • obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

 • schéma: 55 procent státu, 22,5 procent obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 procent všem obcím podle počtu obyvatel
 • nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 procent loterie a herní automaty a 30 procent ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)
 • nadále platí, že stát obdrží 100 procent výnos z online hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

 • zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

 • návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému
 • podrobnosti připravuje MPSV

DPH 

 • tištěné noviny budou daněny 12 procent sazbou DPH, stejně jako časopisy

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu 

 • zkrácení období na 3 roky (2024 - 2026) z navrhovaných 4 let (2024 - 2027)
 • zvýšení daně ve schématu 10 + 10 + 5 procent (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 procent)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků) 

 • navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů 
 • zavádí se 4letý postupný růst zdanění
 • e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)
 • u nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO – Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

 • týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO – včelaři

 • zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

 • zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Méně významná opatření

 • zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno

Ustanovení konsolidačního balíčku, která zůstávají:

Snížení národních dotací

 • Podle vlády se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí ve prospěch velkých firem
 • Dojde ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev v celkové výši 54,4 miliardy korun
 • Největší snížení čeká ministerstvo průmyslu a obchodu (20 miliard korun)

Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

 • Kvůli minimální nezaměstnanosti v České republice se změní systém podpory v nezaměstnanosti  prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Zdražení dálniční známky 

 • Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1500 korun na rok na 2300 korun za rok
 • Cena dálniční známky bude pravidelně valorizována 

Zvýšení daně z příjmů právnických osob 

 • Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %
 • Současná sazba patří v EU mezi ty nižší, zvýšením dojde k přiblížení unijnímu průměru

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance 

 • Vláda znovuzavede nemocenské pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %
 • Snížení sazby v roce 2009 bylo podle vlády nesystémovým krokem a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění 

Zvýšení daně z nemovitostí 

 • Vláda navrhne zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až o 1,8 násobek
 • Dojde k zavedení automatické valorizace podle inflace
 • Daňové zatížení segmentu nemovitostí je podle vlády v České republice dlouhodobě velmi nízké

Zrušení nebo snížení daňových úlev z příjmů fyzických osob

 • Vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do tří let 
 • Dojde ke zrušení školkovného
 • Vláda navrhuje i zrušení slevy na dani na studenta 
 • Zruší se osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a zrušení osvobození nadlimitních stravenek 

Zvýšení odvodové zátěže OSVČ

 • Vláda navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy 
 • Navrhuje se také, aby OSVČ platily pojistné nejméně 55 procent namísto současných 50 % základu daně 

Zvýšení daně z tabákových výrobků

 • Vláda chce pravidelně zvyšovat spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027 
 • Daň ze zahřívaného tabáku stoupne o 15 procent v každém roce 2024 až 2027

Zvýšení daně z lihu

 • Dojde ke zvýšení daně z lihu o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce 

 • Stanoví se dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP
 • První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy
 • Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy

Státní rozpočet 2023: český dluh nebezpečně roste

Video se připravuje ...
Státní rozpočet 2023: Český dluh nebezpečně roste

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů

 • Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období
 • Nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, respektive pět let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 korun na poplatníka

Redukce sazeb DPH a snížení daně

 • Nově budou jenom dvě sazby DPH, základní 21 procent a snížená 12 procent
 • Dojde tak ke zlevnění potravin, léků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb
 • Čepované pivo, kadeřnické služby, noviny nebo služby autorů a umělců se přesouvají do základní sazby 
 • Speciální položkou jsou knihy, u kterých vláda navrhuje nulovou sazbu DPH

Autor: špi, lig, bla

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video