Vládní balíček opatření 2024: Aktuální obsah po změnách

Konsolidační balíček vlády 2023 (ilustrační foto z tiskové konference 11.5.2023)

Konsolidační balíček vlády 2023 (ilustrační foto z tiskové konference 11.5.2023) Zdroj: Blesk: Jiří Koťátko

Prezident podepsal konsolidační balíček vlády. Vláda oproti původnímu plánu upravila například výnos obcí z daně z nemovitosti nebo zaměstnanecké benefity. Noviny se přesunuly do nižší 12% sazby DPH. Ozdravný balíček má letos do státního rozpočtu přinést úspory ve výši 94 miliard korun a po dvou letech pak 148 miliard korun.

„Jeho neschválení by znamenalo neudělat na cestě snižování schodku našeho rozpočtu vůbec nic, a to by napáchalo mnohem větší škody,“ vysvětlil Pavel ve videu na sociální síti X. 

Prezident zároveň uvedl, že bude věnovat zvýšenou pozornost podobě státního rozpočtu na příští rok, aby v něm byla obsažena prorůstová opatření a aby nezapomněl na ty, kterých se úsporná opatření dotknou nejvíce.

Konsolidační balíček zavádí pouze dvě sazby DPH, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek. Balíček neobsahuje zdanění tichého vína. Zde je výběr nejzásadnějším změn:

Přehled nových změn schválených koaličními partnery:

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

 • Možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
 • Tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

 • U vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy 
 • V roce 2024 by měly benefity nepodléhat zdanění do částky 21 983 korun
 • Při rozpočítání by tak na měsíc mohli mít s osvobozením od daně k platu či mzdě navíc nepeněžité bonusy maximálně za 1832 korun

Ponechání 100 procent výnosů daně z nemovitostí obcím

 • Sazba daně se zvýší o 1,8 násobek
 • Veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
 • Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč)

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

 • Obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

 • Schéma: 55 procent státu, 22,5 procent obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 procent všem obcím podle počtu obyvatel
 • Nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 procent loterie a herní automaty a 30 procent ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)
 • Nadále platí, že stát obdrží 100 procent výnos z online hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

 • Zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

 • Návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému
 • Podrobnosti připravuje MPSV

DPH 

 • Tištěné noviny budou daněny 12 procent sazbou DPH, stejně jako časopisy
 • Menstruační potřeby, palivové dřevo, kojenecká voda, pleny nebo minerálka zůstávají ve vyšší sazbě DPH 21 procent

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu 

 • Zkrácení období na 3 roky (2024 - 2026) z navrhovaných 4 let (2024 - 2027)
 • Zvýšení daně ve schématu 10 + 10 + 5 procent (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 procent)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků) 

 • Navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů 
 • Zavádí se 4letý postupný růst zdanění
 • E-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)
 • U nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO – Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

 • Týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO – včelaři

 • Zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

 • Zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Méně významná opatření

 • Zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno
 • Blokové pokuty budou moci ukládat v elektronické podobě všechny správní orgány včetně obecní policie, nejen republikoví policisté a celníci

Ustanovení konsolidačního balíčku, která zůstávají:

Snížení národních dotací

 • Podle vlády se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí ve prospěch velkých firem
 • Dojde ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev v celkové výši 54,4 miliardy korun
 • Největší snížení čeká ministerstvo průmyslu a obchodu (20 miliard korun)

Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

 • Kvůli minimální nezaměstnanosti v České republice se změní systém podpory v nezaměstnanosti  prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Zdražení dálniční známky 

 • Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1500 korun na rok na 2300 korun za rok
 • Cena dálniční známky bude pravidelně valorizována 
 • Nově se zavádí možnost jednodenní známky
 • Obce dostanou víc peněz z pokut za přetížení kamionů, místo dosavadních 15 procent budou mít 30 procent. Mýtné taky bude nově zohledňovat emisní třídu vozu

Zvýšení daně z příjmů právnických osob 

 • Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %
 • Současná sazba patří v EU mezi ty nižší, zvýšením dojde k přiblížení unijnímu průměru

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance 

Zvýšení daně z nemovitostí 

 • Vláda navrhne zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až o 1,8 násobek
 • Dojde k zavedení automatické valorizace podle inflace
 • Daňové zatížení segmentu nemovitostí je podle vlády v České republice dlouhodobě velmi nízké

Zrušení nebo snížení daňových úlev z příjmů fyzických osob

 • Vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do tří let 
 • Dojde ke zrušení školkovného
 • Vláda navrhuje i zrušení slevy na dani na studenta 
 • Zruší se osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a zrušení osvobození nadlimitních stravenek 

Zvýšení odvodové zátěže OSVČ

 • Vláda navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy 
 • Navrhuje se také, aby OSVČ platily pojistné nejméně 55 procent namísto současných 50 % základu daně 

Zvýšení daně z tabákových výrobků

 • Vláda chce pravidelně zvyšovat spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027 
 • Daň ze zahřívaného tabáku stoupne o 15 procent v každém roce 2024 až 2027

Zvýšení daně z lihu

 • Dojde ke zvýšení daně z lihu o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce 

 • Stanoví se dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP
 • První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy
 • Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy

Státní rozpočet 2023: český dluh nebezpečně roste

Video placeholde
Státní rozpočet 2023: Český dluh nebezpečně roste • Videohub

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů

 • Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období
 • Nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, respektive pět let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 korun na poplatníka

Redukce sazeb DPH a snížení daně

 • Nově budou jenom dvě sazby DPH, základní 21 procent a snížená 12 procent
 • Dojde tak ke zlevnění potravin, léků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb
 • Čepované pivo, kadeřnické služby, noviny nebo služby autorů a umělců se přesouvají do základní sazby 
 • Speciální položkou jsou knihy, u kterých vláda navrhuje nulovou sazbu DPH