Obnovit hektar vinice stojí milion, další nákupy na Moravě nechystáme, říká manažer J&T Wine Holding Nešetřil

Vlastimil Nešetřil

Vlastimil Nešetřil Zdroj: Michael Tomeš

Vlastimil Nešetřil
Vlastimil Nešetřil
Vlastimil Nešetřil
Vlastimil Nešetřil
Vlastimil Nešetřil
6
Fotogalerie

Před více než rokem koupila skupina J&T Finance Group moravské vinařství Kolby a rozšířila tak své aktivity ve vinařském světě i na Českou republiku. Teď získala ještě vinařství Reisten. „Další nákup by už nebyl lepší nebo jiný. Jen bychom se rozšiřovali, a to není záměr,“ říká Vlastimil Nešetřil, člen představenstva společnosti J&T Wine Holding s tím, že akvizice na Moravě v oblasti vín už nejspíš nebudou pokračovat.

Proč jste se rozhodli vstoupit do byznysu s vínem i v Česku?

Společnost J&T Wine Holding má mimo Česko poměrně velké aktivity týkající se vína. Byla jen otázka času, kdy se to projeví i v České republice. Už jen proto, že tu má sídlo. Koupě vinařství Kolby však nebyla cílená akvizice. Spíš souhra náhod, setkala se aktuální poptávka s nabídkou.

Předpokládám, že jste měli nějaké představy o poloze vinic či umístění vinařství. Je velká náhoda, jestli je Kolby zcela splnilo?

Chtěli jsme top vinice na jižní Moravě, což byla a je z našeho pohledu Pálava. Terroir vinice Kolby u Pouzdřan je však vynikající a u nás unikátní. Je to téměř čtyřicetihektarová viniční trať na svahu otočeném na jihozápad s velmi vhodným podložím pro pěstování révy v blízkosti vodní plochy. Navíc má prakticky jediného majitele. Takže nakonec ano, Kolby představy splnilo.

Měla ona touha získat vinice na Pálavě vliv na koupi dalšího vinařství? Reisten je tam má.

Ano. Když jsme se dozvěděli, že Templářské sklepy hodlají Reisten prodat, začali jsme hned jednat.

Co vše očekáváte od investice do vinařství na Moravě?

Aktivity v Česku jsou jen součástí širší strategie investic do vinařského byznysu ve světě. Vinařství na Moravě stejně tak jako na Slovensku by měla mimo produkci špičkových vín fungovat také jako pojítko s privátními klienty. Víno je vynikající marketingový a vztahový nástroj a je potřeba ho vytěžit.

Znamená to, že uzavřete produkci vinařství světu a zůstane jen pro vaše klienty?

Vůbec ne! Propojení s privátními klienty je jen jedním z pilířů strategie. Vůbec bychom se nechtěli uzavírat světu. Například loni jsme koupili naproti vinařství Kolby v Pouzdřanech pozemek o rozloze pět a půl hektaru. Plánujeme jej využít jako wine resort, kde budou k dispozici jednak naše vína, ale hlavně podmínky pro vinařskou turistiku, agroturistiku, kulturu a relaxaci.

Můžete být konkrétnější?

Koncepce je ještě ve fázi úvah. Naše vize je vytvořit místo pro lidi, kteří chtějí navštívit vinařský kraj. Místo, které bude splňovat vysoké nároky a požadavky na ubytování, výborné jídlo a víno, kulturu, zábavu a další služby, které patří k vinařské turistice. Jsme v centru vinařského dění a Pálava je z obce Pouzdřany na dohled.

V Praze jste již otevřeli winebar Kolby.

Jeho otevřením v Karlíně jsme chtěli vytvořit designový a příjemný prostor, kde budou i v Praze k dispozici vína Kolby a Reisten. Je to v podstatě prodejna a bar dohromady. To se týká i cen. Víno s sebou je za stejnou cenu jako ve vinařství.

V jakém stavu jste vinařství Kolby převzali?

Oba předchozí majitelé udělali obrovský kus práce. První majitel Sazka odkoupil od malých zemědělců vinohrady a vytvořil jednu unikátní téměř čtyřicetihektarovou viniční trať. Ale netlačil příliš na rozvoj obchodu, protože celou produkci udal takříkajíc do sebe, tedy do Sazky, arény a svým klientům a partnerům. Další majitel Rosso Steel podstatně investoval do technologií a nové budovy vinařství a zahájil budování distribuce a prodeje.

Z mého pohledu trochu podcenil investice do vinohradu, který vyžaduje velkou pozornost a v nejbližší době musí být zahájena postupná obnova jeho značné části. Výsadba je většinou z roku 1984. Části vinice mají poměrně velké výpadky. V sousedství vinice je les a zejména v suchých obdobích docházelo k okusu zvěří a z toho pramenícím škodám jak na révě, tak na sklizni.

To jste již stačili vyřešit?

To je proces na mnohem delší dobu. Zatím jsme oplotili celou vinici a tím eliminovali škody, které způsobovala zvěř. Vinici jsme vyčistili od náletových křovin. Investovali jsme do doplnění vinohradnické mechanizace a do zlepšení stavu půdy, zejména aplikací větších objemů organického hnojiva a ozeleněním meziřadí speciální travní směsí či do zvýšení vododržnosti půdy. Se specialisty průběžně konzultujeme způsob zimního řezu a provádění zelených prací, abychom dosahovali optimální úrody vzhledem ke stavu a stáří vinohradu a k žádanému stylu vína.

Takže největší zásah ve vinici teprve přijde.

Ano. V Kolby aktuálně pěstujeme devět bílých a tři modré odrůdy révy. Některé z nich však nejsou pro tuto lokalitu jednoznačně vhodné. Třeba se Sauvignonem máme ve vinohradě a ve sklepě problém téměř každý rok.

Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity jsme loni zahájili průzkum půdního profilu vinice Kolby. Cílem je získat detailní informace o složení půdy, obsahu živin a určit jednotlivé půdní typy a podtypy. Na tuto analýzu pak naváže stanovení odrůd a podnoží vinné révy, které budou pro dané stanoviště nejvhodnější. Samozřejmě i při zohlednění dalších podmínek, jako jsou expozice svahu, místní klimatické a vodní podmínky.

Tento materiál pro nás bude představovat základ pro plánování postupné obnovy vinice Kolby. Její realizace bude určitě znamenat nějaké změny v odrůdové skladbě vinice a ve velikostech ploch, na kterých se jednotlivé odrůdy pěstují. Myslím, že z toho vyjdou nejlépe ryzlinky, burdgundy a veltlín.

Nenaruší tak velká obnova vinice chod vinařství?

Samozřejmě že musíme kroky přizpůsobit finanční zátěži – obnovit jeden hektar vinice stojí přibližně jeden milion korun – a chodu vinařství, abychom nezpůsobili citelné finanční výpadky.

Ročník 2018 vyzrál už pod vaším dozorem. Jak dopadl?

Ročník 2018 zatím vypadá velmi nadějně, a to jak do množství, tak do kvality. Zdá se, že jsme vykročili správným směrem. Ročník 2018 byl v mnohých ohledech výjimečný, zda se to odrazí ve víně, ukáže až budoucnost a srovnání s ročníky minulými a následujícími.

Na začátku roku 2018 jsme přijali nového, mladého a schopného ředitele Ondřeje Stejskala. Zároveň nám intenzivně konzultačně pomáhá vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelu docent Mojmír Baroň, se kterým se známe ještě z mých studií vinařství na Mendelově univerzitě. Vedle už zmíněných investic do vinohradu jsme nakoupili také nové šestisetlitrové dubové sudy a pracujeme s nimi při výrobě vybraných bílých vín mířících do gastronomie či pro nejnáročnějšího zákazníka.

Odlišíte vizuálně vína z vaší produkce od té předchozí?

Jistě. Vína Kolby se v minulosti vyráběla pouze v jedné produktové řadě, ve stejných lahvích a se stejnými etiketami. To nám nedávalo smysl. Pěstované odrůdy a vyráběná vína nejsou co do kvality a potenciálu srovnatelné. Proto jsme změnili celou koncepci výroby.

Od ročníku 2017 produkujeme tři řady vín s jasně odlišitelnou identitou co se týká obsahu, lahve i etikety. Základní řadu Classic představují mladá svěží ročníková vína pod šroubem, s nižším obsahem alkoholu a s doporučenou spotřebou do jednoho až dvou let. Vyšší řadu Selection – vlajkovou loď vinařství – tvoří plná vína odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Veltlínské zelené a Cabernet Sauvignon, která budeme částečně nebo zcela vyrábět na sudech.

V nejvyšší řadě Premium chceme experimentovat s kupážemi a vyrábět z našich vín velká cuvée. Vína řady Selection i Premium budeme lahvovat do lahví burgundského typu s přírodním korkem a necháme jim dostatečný čas na zrání, než je ukážeme klientům.

Situace po převzetí vinařství Reisten byla podobná jako u Kolby?

Na zhodnocení je ještě příliš brzy. Ale jistá podobnost s Kolby tam je patrná. Vinařství jsou přibližně stejně velká, a to jak rozlohou, tak produkovaným množstvím lahví. Podobná je i odrůdová skladba. Pro klienty bude určitě zajímavé porovnat vlašák nebo rýňák z Pouzdřan a z Pálavy.

Jak budou Kolby a Reisten fungovat? Spojíte je? Třeba jen částečně, například společným obchodem?

O tom teprve diskutujeme. V každém případě v nejbližší budoucnosti zůstane stav takový, jaký je nyní. Tedy dva samostatné subjekty.

V jaké kondici jsou v současné době tato dvě vinařství z ekonomického hlediska?

V roce 2018 je Reisten v provozním zisku, Kolby v roce 2018 vygenerovalo provozní ztrátu, která souvisí zejména s realizovanými investicemi a změnami.

Kolik už J&T Wine Holding investoval v Česku do vinařských aktivit?

Aktuálně to přesahuje 200 milionů korun.

Kdy počítáte s návratností investice?

Náš pohled na vinařství není čistě tabulkový. Víno v sobě ukrývá výrazný marketingový a vztahový potenciál, který využijeme v dalších obchodních aktivitách. Vinařství musí být samozřejmě zisková. Parametrem, který může mít na velikost zisku značný vliv, je schopnost prodávat vína přímo z vinařství. A na to se budeme v příštích letech hodně soustředit.

Bude expanze do byznysu s vínem na Moravě pokračovat?

Myslím, že ne a že současný stav je naplněním představy. Další nákup by podle mě už nebyl lepší nebo jiný. Jen bychom se rozšiřovali. A to není záměr. Budeme se jistě zaměřovat na podtržení originality a kvality vyráběných vín.

Vlastimil Nešetřil (43)
Pochází ze Znojma. Vystudoval techniku na VŠB-TU Ostrava a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně. V obdobi 2006-2018 zastával vysoké manažerské pozice v J&T Bance. Od roku 2017 řídí společnost J&T Leasing, zároveň je členem představenstva Vinařství Kolby a nyní i jednatelem Vinařství Reisten.