Kraje se potákají s nedostatkem lékařů a sester a špatnými silnicemi | e15.cz
M A

Krajské volby

České regiony řeší špatné silnice či málo zdravotníků

Pavla Palaščáková

Pavla Palaščáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jakkoli jsou kraje v Čechách rozdílné, některé problémy je spojují. Patrně nejpalčivějším je dopravní infrastruktura. Vázne jak budování dálnic, na které mají regiony jen malý vliv, tak často i opravy silnic nižší třídy. Velkým potížím čelí regionální letiště. Řada krajů má komplikace s udržením soustavy nemocnic, zejména ty menší se potýkají s nedostatkem personálu. 

 

Karlovarský kraj

Počet obyvatel  294 331

Počet obcí  134

Podíl na HDP země 1,8 procenta

Nezaměstnanost  5,27 procenta

Průměrná hrubá mzda  29 687 korun

V regionu se debatuje především o zdravotnictví. Kraj dotuje nemocnice stále vyššími částkami, což vysvětluje zejména snahou o stabilizaci personálu. Opozice se obává, že tento model je neudržitelný, a volá po systémové změně, která by skoncovala s neustálým doplácením. Region se navíc potýká s odlivem zejména mladého obyvatelstva, které odchází za prací do větších měst či za hranice. Podle některých názorů by měla oblast více podpořit rozvoj turistického ruchu a lázeňství, aby dokázala vytvořit nové pracovní příležitosti a síť malých a středních podniků. Dlouhodobě se ozývají také názory, že hendikepem pro rozvoj regionu a udržení mladých mozků je chybějící vlastní veřejná vysoká škola a výzkumná centra. Kritizován bývá i stav silnic. 

Plzeňský kraj

Počet obyvatel 590 461

Počet obcí  501

Podíl na HDP země 4,9 procenta

Nezaměstnanost  3,34 procenta

Průměrná hrubá mzda  32 800 korun

Plzeňský kraj je relativně rozlehlý a sídelně nevyvážený, z čehož vyplývají některé problémy. Téměř třetina obyvatel žije v průmyslově rozvinuté Plzni, část však na odlehlém venkově. I v tomto regionu je jedním z největších dlouhodobých problémů zdravotnictví. Kraj trápí především nedostatek personálu, kvůli kterému byl omezován provoz některých nemocnic. Zejména v místech s menším počtem obyvatel nepokryjí náklady zařízení platby od pojišťoven a kraj jim musí finance doplácet, aby lékaře a sestry udržel. Opozice navíc kritizuje velké výdaje na platy pracovníků, kteří nezajišťují zdravotní péči. Kritizován je také stav dopravní infrastruktury, zejména silniční spojení mezi Plzní a Českými Budějovicemi nebo chybějící rychlé vlakové spojení do Mnichova a jinam do Evropy. Její zkvalitnění by pomohlo kupříkladu k lepšímu využití turistického potenciálu oblasti.

Ústecký kraj

Počet obyvatel 819 713

Počet obcí  354

Podíl na HDP země 5,5 procenta

Nezaměstnanost  5,41 procenta

Průměrná hrubá mzda  31 530 korun

Kraj nedávno převzal do své správy dvě problémové, původně městské nemocnice – v Rumburku a Litoměřicích. Podle kritiků ale regionu chybí ucelená koncepce zdravotní péče a také se potýká s nedostatkem personálu. Zatím nepomáhají ani stipendijní programy pro budoucí lékaře a sestry. S chybějícími pracovníky i financemi zápasí i sociální sektor. Podle některých názorů je pro Ústecký kraj nevýhodné přerozdělování peněz na sociální služby od státu, jelikož v kraji je větší koncentrace sociálních problémů. V regionu je řada vyloučených lokalit a z celých Čech nejvyšší kriminalita. Pro srovnání – loni tam bylo bylo hlášeno 20,8 trestného činu na tisíc obyvatel, což je takřka dvojnásobek oproti nejbezpečnějšímu Pardubickému kraji. V kraji je také relativně vysoká nezaměstnanost a patrně v důsledku zmíněných problémů mu ubývá obyvatelstvo. 

Jihočeský kraj

Počet obyvatel 643 408

Počet obcí  624

Podíl na HDP země 5,0 procenta

Nezaměstnanost  2,85 procenta

Průměrná hrubá mzda  30 906 korun

Výhodou kraje je, že jeho nemocnice hospodaří se ziskem. Holding, který je sdružuje, loni dosáhl dosud nejlepšího ekonomického výsledku. Vynikala především českobudějovická nemocnice, přestože se jí podařilo navýšit počet zaměstnanců. Problémem rozlehlého kraje s nízkou hustotou osídlení je však doprava, respektive nevyhovující stav silniční sítě a z pohledu rychlého meziregionálního a mezinárodního spojení i železnice. Hlavním ekonomickým problémem jsou podle opozice neefektivně investované peníze do Jihočeského letiště, podle ní přitom zatím neexistuje jasná vize, co s ním udělat. Kritici se obávají, že projekt skončí jen nákladní přepravou. Podle některých názorů váznou i změny ve středním školství, aby lépe odpovídalo potřebám kraje. Školám také chybějí učitelé odborných předmětů.

Liberecký kraj

Počet obyvatel 443 842

Počet obcí 215

Podíl na HDP země 3,2 procenta

Nezaměstnanost 4,05 procenta

Průměrná hrubá mzda 31 265 korun

Liberecký kraj spravuje kolem dvou tisíc kilometrů silnic, z nichž je téměř polovina v nevyhovujícím stavu. Dobrou vizitkou není ani regionální železnice, obyvatelé mimo jiné kritizují pomalé spojení do Prahy po kolejích. Hospodaření páteřních nemocnic se v poslední době zlepšilo. Zkvalitnění zdravotní péče by měla přinést stavba nového centra urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice Liberec, investovat je ale třeba dále i do jiných zdravotnických zařízení. Kraj by také potřeboval pokračovat ve zvyšování počtu lůžek v domovech pro seniory. Přes výstavbu center odborného vzdělávání zůstávají podfinancované i střední školy. Celkově panují obavy, že region je příliš závislý na automobilovém průmyslu, přestože univerzita v Liberci poskytuje kvalitní výzkumné zázemí pro rozvoj dalších odvětví. 

Královéhradecký kraj

Počet obyvatel 551 343

Počet obcí  448

Podíl na HDP země 4,7 procenta

Nezaměstnanost  3,02 procenta

Průměrná hrubá mzda  31 289 korun

Kraj se loni a předloni umístil na samém čele ankety Místo pro život. Výborné výsledky měl téměř ve všech sledovaných ukazatelích kromě situace na pracovním trhu, problematické je hlavně uplatnění mladých. Celkově se objevují výhrady, že je kraj poměrně silně závislý na příležitostech v automobilovém průmyslu, který v uplynulém období zároveň vysával zaměstnance menším firmám. Region se potřebuje zaměřit i na rozvoj jiných odvětví. Problémy jsou ovšem i ve zdravotnictví, které nemá ucelenou koncepci a zatím se nedaří dokončit sloučení krajských nemocnic do jednoho subjektu. Kraj se však v uplynulém období pustil do náročné přestavby náchodské nemocnice, investice potřebují i další zařízení. Zlepšit by potřebovala i dopravní infrastruktura; část silnic potřebuje opravu, některé – zejména silnice I/33 do Polska, jsou přetížené. Žádoucí by bylo i lepší železniční spojení vzdálenějších míst s Hradcem Králové.

Pardubický kraj

Počet obyvatel 523 054

Počet obcí  451

Podíl na HDP země 4,0 procenta

Nezaměstnanost  2,71 procenta

Průměrná hrubá mzda  30 349 korun

Patrně největším problémem Pardubického kraje zůstává doprava v čele s vlekoucí se výstavbou dálnice D35, která má nahradit už dávno nedostačující meziregionální silnici I/35. Kraj nyní řeší velké problémy s přivaděči. V regionu nebyly dosud dokončeny ani úpravy jednoho úseku hlavního železničního koridoru, které by měly urychlit spojení na přetížené trati. Problematické je postavení pardubického letiště, potýkajícího se s nezájmem dopravců. V posledních letech se podařilo stabilizovat situaci ve zdravotnictví, krajské nemocnice nyní generují mírný zisk. Bylo možné pustit se do stavebních investic, aktuálně do budování centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí. Rozsáhlé úpravy potřebují i další zařízení, například svitavská nemocnice. Kritici tvrdí, že kraj sice investuje do rekonstrukcí, ale neřeší personální krizi na některých místech.

Středočeský kraj

Počet obyvatel 1 388 185

Počet obcí  1144

Podíl na HDP země 11,6 procenta

Nezaměstnanost  3,32 procenta

Průměrná hrubá mzda  34 224 korun

Středočeský kraj je poměrně specifický svou polohou, jelikož obklopuje Prahu a nemá své přirozené správní centrum. V metropoli tak sídlí řada úřadů, je na ni navázaná doprava, zdravotní péče i školství. Za jeden z největších problémů kraje je považovaný špatný stav silnic, což je do jisté míry dáno i velkou rozlohou regionu a rozsáhlou silniční sítí. Vedení středních Čech musí spravovat zhruba 8600 kilometrů komunikací II. a III. třídy. Hospodaření krajských nemocnic se v posledních letech dostalo z červených čísel, negativně ho však může ovlivnit koronavirus. Zdravotnická zařízení v oblasti také často trápí nedostatek personálu. Vzhledem k velkému migračnímu tlaku na obce v okolí Prahy se kraj rovněž snaží obcím pomoci vypořádat se s nevyhovující kapacitou mateřských a základních škol. Kvůli častému dojíždění obyvatel regionu do hlavního města čelí kritice i stav veřejné dopravy, kde chybějí přestupní terminály z individuální na veřejnou, které by pomohly odlehčit přetíženým silnicím.

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery