Polská veřejnoprávní média jsou pod kontrolou nacionalistické a katolické propagandy, říká polská bloggerka

Černý protest

Černý protest Zdroj: Osobní archiv Agaty Czarnacké

Agata Czarnacka
Černý protest
Protesty ve Varšavě
Protesty ve Varšavě
Protesty ve Varšavě
10
Fotogalerie

Zprávy o politických a justičních krizích v Polsku se hromadí jako pseudovlastenci v diskuzích na novinkách. Vedle toho ale zanikají neméně důležité zprávy o postupných změnách na polské mediální scéně. Podle novely mediálního zákona z konce roku 2015 nominuje radu veřejnoprávní Polské televize (TVP) a státního Polského rádia (PR) ministerstvo financí, což iniciovala vládní a v současné době největší polská strana PiS. Veřejnoprávní média mnohdy označujeme jako čtvrtý pilíř demokracie. Co když se je ale někdo snaží zneužít ve svůj politický prospěch? Agata Czarnacka, politická filozofka a bloggerka vlivného polského serveru POLITYKA.PL, upozorňuje na propagandu a autokratické kroky vládní strany PiS, bojuje za ženská práva a svými levicovými názory oponuje konzervativní majoritě společenského a mediálního diskursu v Polsku.

Jak vnímáte coby občanka a novinářka novelu mediálních zákonů, které veřejnoprávní zpravodajství v Polsku posunuly k větší cenzuře mediálního obsahu? (Polské ministerstvo financí je oprávněno nominovat radu veřejnoprávní Polské televize (TVP) a státního Polského rádia (PR).)

Vládní strana PiS měla za hlavní cíl těchto reforem převzít kontrolu nad celým vysíláním. Zpočátku byly reformy prezentovány jako zefektivňování polské televize (TVP), která potřebovala reformovat, protože vysílání bylo nudné a nákladné. Nejprve jsem byla překvapena, že PiS dokončily reformy tak rychle… Poté se ukázalo, že cílem reformy nebylo zefektivnění veřejnoprávních médií, ale nahrazení všech řídících pracovníků podporovateli strany a politiky PiS. Tyto vládní zásahy nás nesmírně rozzuřili a tak jsme uspořádali obrovskou demonstraci hned vedle centra stanice TVP. Vlastně jsem si dokonce myslela, že se tato akce stane takovým „polským majdanem“.

Jak se od té doby konkrétně proměnilo veřejnoprávní zpravodajství?

Do dvou let od zákonů iniciovaných v rámci reforem PiS se stala stanice TVP v podstatě bulvárním médiem s odpudivým a spektakulárním obsahem zpráv. Jedná se o propagandu nejhoršího druhu s jednoznačným ovlivňováním zpravodajství, obsahující antisemitská klišé používaná ve vztahu k uprchlíkům (kteří jsou dle interpretace TVP nositeli nemocí a jsou nebezpeční pro polskou společnost). Obsah je nudný a stále stejný. TVP začalo ihned po reformách ztrácet reklamu a nyní finančně bojuje o přežití.

Začala klesat sledovanost, ale přesto v některých částech Polska zůstávají jediným zdrojem informací. TVP tak zareagovalo návrhem na povinný poplatek, který budou hradit všichni! Všichni, v účtu za elektřinu. Nemá záležet na tom, jestli vůbec máte televizor, nebo ne! Tento návrh mě neskutečně rozčílil. Nechci ze svých peněz podporovat špatně produkovanou katolickou a nacionalistickou propagandu, kterou nikdo nepotřebuje… Problémem je, že všechny hodnoty, které by měla veřejnoprávní vysílací společnost splňovat, jako jsou vzdělávání, objektivita, nestrannost či nekomerční přístup, už zdaleka TVP nesplňuje. Ve veřejnoprávním rádiu (Polskie radio) je situace o trochu lepší, protože se jim podařilo zachovat určitou kvalitu a apolitičnost a taky je zde méně prostoru pro manipulaci jako v televizi.

Dochází v těchto médiích k alespoň částečnému věnování prostoru oponentním názorům či kritice vůči vládě PiS?

PiS udělala ze stanice TVP určitou „fasádu“ pluralismu, kde ale nedávají adekvátní prostor ničemu, co by podkopalo nebo jakkoliv nesouhlasilo s jejich propagandou. Všechny názory, které jsou v rozporu se státní propagandou, jsou manipulovány… Sama jsem byla čas od času pozvána do studia stanice TVP. Kupříkladu po akci „Black Protest“ (akci pořádanou ženským hnutím v říjnu 2016) jsem byla pozvána jako jedna z organizátorek akce. Ve studiu jsem debatovala společně se dvěma konzervativními novinářkami, které se proti mně společně s moderátorem spojili, aby podkopali cíle protestu a myšlenky, které zde byly prezentovány (jako například boj za stejná pracovní a platová práva žen a mužů), zesměšňovali naše slogany a transparenty, které jsme na protestu prezentovali. Jednalo se o neprofesionální a jednostranný přístup od televize, co se označuje za „veřejnoprávní“. Navíc mluvíme o akci, které se zúčastnilo přes 150 tisíc lidí, o jednom z nejvýznamnějších protestů v Polsku vůbec.

Do jakého kontextu přesně tuto událost stanice TVP Polsku zasadila?

„Black Protest“ byl užitečnou případovou studií manipulace s informacemi stanice TVP. Stanice uváděla mylné informace, principy a cíle, které byly na akci propagovány. Například uváděla menší počet demonstrantů, než byl ve skutečnosti. Zaměřili se jen na vybrané slogany a transparenty, které popisovali jako obscénní, vulgární nebo hloupé. Zároveň všichni moderátoři a komentátoři ve vysílání znevažovali celou akci, stejně jako všechno, co symbolizuje boj za ženská práva.

„Velké kapitálové mediální skupiny jsou osinou v zadku nezávislé žurnalistiky v Polsku“

Jak se v této situaci mění vliv a relevance mediálních koncernů, které vlastní zahraniční firmy?

Soukromá média se skutečně obávají toho, že by vláda chtěla ovládnout celý polský mediální trh. Řekla bych ale, že velké kapitálové skupiny v polských médiích jsou obecně „osinou v zadku“ nezávislé žurnalistiky.

Tato média ale tvoří vůči TVP určitou názorovou opozici a připouštějí pluralismus v tvorbě mediálního obsahu a vysílání, nebo ne?

…tyto velké koncerny poškodily dvě věci. První z nich je trh práce pro novináře a druhou je kvalita informací a mediálních výstupů obecně. Nemyslím, ale že by měly velký vliv na změnu politické situace v Polsku, možná stanice TVN, kterou vytvořili zprvopočátku polští novináři a byla odkoupena těmito subjekty až v pozdějších letech, má větší vliv. Obecně ale spíše vytváří tlak na působení některých představitelů v parlamentu.

Takže agenda těchto médií nemá příliš vliv na veřejný diskurs v Polsku?

Stejně dobře můžete říci, že mají vliv, jaký mají právo mít. Ale řekla bych, že ano, vytvářejí určitý rámec sledovanosti, víte? Ale tato agenda se nedokáže zabývat aktuálními problémy, které se v Polsku dějí. Nicméně také kritizují vládu, ale zároveň rovněž kritizují veškeré levicové postoje ve společnosti.

Jakou pozici má dnes levicové politické smýšlení v polských médiích a politice?

Levicové názory jsou už od roku 2005 marginalizovány. Z těchto důvodů nemáme v Polsku v parlamentu žádnou stranu, která by reprezentovala proud sociální demokracie. Strany na levé části politického spektra nebyly vlivem nasycení mediálního prostoru soukromými koncerny produkujícími konzervativní mediální obsah vůbec viditelné. Zatímco veřejnoprávní média propagují vládu v čele s PiS, stanice TVN vytváří bulvární mediální formát „bipartijní bitvy“ mezi středopravým proudem minulé vlády v čele s Občanskou platformou a současnými národně-konzervativními postoji vládní PiS.

„Jako feministka v patriarchální konzervativní společnosti jsem vždy pociťovala tlak na své názory“

Jaké to je být publicistou v současném Polsku? Můžeme považovat blogging na Vašem bloku „Grand central“ jako možnou alternativu k „nefunkčním“ veřejnoprávním médiím a zaujatým masmediálním koncernům?

Těší mě, že mám možnost přispívat do populárního polského týdeníku, který se trochu staví mimo zmíněné názorové konfrontace dvou ideových bloků. Jako bloggerka na volné noze mohu prezentovat své názory zcela svobodně, což je pro mě nesmírně důležité, protože se vůbec neztotožňuji s myšlenkou, že se musíte názorově přiklonit buď na stranu vládní PiS, nebo opoziční Občanské Platformy. Formou bloggingu mohu ale vyjadřovat i levicové názory, které jsou v majoritních polských médiích nepopulární.

Jste vystavena kvůli svým názorům a publikační činnosti nějakým nenávistným projevům?

Mou výhodou v deníku, kde působím, je redakční výbor, který se stará o veškeré komentáře. Takovými věcmi se tedy skutečně nemusím zaobírat. Vím, že je velká řada „hate speech“ pod příspěvky, které píši, či mými projevy v televizi, například pod videi TVP či na YouTube, ale těmi se nechci zabývat.

Cítíte však snahy i ze stran vládní PiS regulovat či omezovat názory, které na svém blogu zastáváte?

Na tuto otázku těžko hledat odpověď. Jako feministka v patriarchální konzervativní společnosti jsem vždy pociťovala tlak na své názory. Na jednu stranu stanice jako TVP předkládají stereotypy, že ženy patří pouze do domácností, na druhou stranu ale díky zviditelnění akce, jakou byl Black protest v médiích, byl otevřen alespoň prostor pro debatu nad věcmi, které se do té doby vůbec nemohli dostat do mediálního prostoru. Po této akci byla práva žen přijata jako něco, o čem začala hovořit některá velká média. Takže je nyní o věcech, jakými jsou práva žen, snazší mluvit než kdykoli předtím, kdy slovo jako „potrat“ v médiích v Polsku vůbec nesmělo padnout.

„Veřejnoprávní média se stala továrnou na fake news“

Mám ještě otázku, která směřuje k novele mediálního zákona. Dochází vlivem této novely k poklesu zájmu o práci ve veřejnoprávních médiích? Opouští část novinářů své pozice, nebo se spíše adaptují na nové poměry?

Neustále je slyšet o propuštěných novinářích a pracovnících ve veřejnoprávních médiích, ale myslím, že se větší část pracovníků v těchto médiích přizpůsobí. Polsko je však poměrně velká země a rozsah mediální struktury je zde obrovský, vzhledem k tomu může jednotlivec těžko usuzovat, proto nemohu být v této odpovědi zcela konkrétní. Myslím, že média se obecně mění, což souvisí především s internetem a snižováním nákladů na produkci mediálního obsahu.

Objevuje se ve velké míře v Polsku fenomén fake news, které se šíří přes dezinformační weby, ale občas jejich mediální obsah zveřejňují i zavedená média?

Fake news jsou dalším problémem s TVP. Tato stanice se stala v podstatě „továrnou“ na fake news. Mnohdy je jejich obsah tak absurdní, že se domníváte, že musí jít o zřejmý výplod ruské propagandy – jako příklad mohu uvést propagandistické video s teenagery, kteří roztrhávají vlajku Evropské unie. Obecně myslím, že problém s tímto fenoménem v Polsku je podobný jako můžeme vidět v USA - vznikla spousta blogů a facebookových stránek o spiknutí a konspiračních teoriích, obrovské nerovnosti ve vzdělávání a mediální gramotnosti. To vede k obrovskému rozdělení polské společnosti. Jedna polovina společnosti je poměrně imunní, zatímco druhá je ohromena falešnými zprávami a zkreslenými obrazy reality. Jedná se o skutečný společenský problém, protože tato rozdělení budou znamenat v budoucnu nesmírné obtíže, které půjdou jen těžko překonat. Z pragmatického hlediska vedou tyto zkreslené informace ke špatným rozhodnutím.

Jak vnímáte angažování mladých lidí v protestech a obecně vyjadřování se k politické situaci v Polsku?

Vše, co k tomu mohu říci, je, že vnímám zvýšení účasti mladých lidí při protestech a demonstracích. Začalo to s majoritou mladých lidí, kteří byli zapojeni do demokratické opozice před rokem 1989, a nyní je to polovina nebo dokonce většina mladých ze všech zúčastněných, kdo se protestů proti vládě účastní. Ale kromě těchto dojmů nemohu říci, jak mladí lidé vnímají současnou politickou realitu nebo jak vnímají média obecně.