Už ne akciovka, ale státní podnik. ŘSD čeká jiná transformace, než exministr Kremlík avizoval | e15.cz

Už ne akciovka, ale státní podnik. ŘSD čeká jiná transformace, než exministr Kremlík avizoval

Jiří Liebreich

Jiří Liebreich

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jeden z největších státních investorů změní svůj právní statut. Výsledkem dlouhé roky chystané transformace Ředitelství silnic a dálnic však nebude přeměna ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost, nýbrž na státní podnik. Deníku E15 to potvrdilo jak ministerstvo dopravy, tak ŘSD.

„V listopadu chceme předložit věcný záměr k projednání vládě. Transformace se musí schválit speciálním zákonem, schválen by mohl být do září příštího roku. Transformovaná společnost by tak vznikla k lednu roku 2022,“ řekl deníku E15 generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten usiluje také o to, aby byla následným krokem změna financování podniku, po které by šly příjmy z mýtných poplatků a prodeje dálničních známek přímo do ŘSD, a ne nejprve do Státního fondu dopravní infrastruktury.

„K definitivnímu rozhodnutí došlo v srpnu,“ dodal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Forma státního podniku je prý z pohledu ministerstva výhodnější než roky diskutovaná akciová společnost. „Z hlediska nákladů na transformaci je levnější, procesně rychlejší, umožňuje větší kontrolu ze strany státu a také větší ochranu svěřeného majetku,“ dodal.

Ještě loni v říjnu přitom tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) při jmenování nového ředitele ŘSD Radka Mátla tvrdil, že má rezort plán transformace na akciovou společnost, a to během letošního roku. Podle Jemelky ministerstvo po celou dobu zvažovalo obě varianty.

MD a ŘSD obhajují volbu státního podniku před akciovou společností sjednocením celého dopravního rezortu, jelikož další významný investor – Správa železnic – je také státní organizací. „Stát si chce udržet kontrolu nad podniky. Budeme moci čerpat úvěry, financovat výdaje i z jiných zdrojů, přináší to možnost vytvořit moderní podnik,“ uvedl Mátl. Jakožto státní podnik by se ŘSD mohlo ještě více podílet na PPP projektech, kdy spolupracuje veřejný a soukromý sektor.

Forma Účel Majetek Péče řádného hospodáře
Příspěvková organizace Veřejný účel určený zřizovatelem   Hospodaří s majetkem státu / veřejného zřizovatele, ale nevlastní jej  

Ano, i když není výslovně
stanovena 

Státní podnik Podnikatelská činnost za účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu   Hospodaří s majetkem státu, ale nevlastní jej  

Ředitel je povinen počínat si s 
péčí řádného hospodáře a 
zajistit, aby plnění zájmů státu
bylo realizováno účelně, 
hospodárně a efektivně

Akciová společnost Obvykle podnikatelská činnost a tvorba zisku   Sama vlastní majetek   Člen představenstva je
povinen počínat si s 
péčí řádného hospodáře  

„Stále narážíme na problém, že ŘSD musí v oblasti vedení a kontroly projektových prací, stejně tak jako stavebních dozorů, řadu činností outsourcovat, což tyto činnosti neúměrně prodražuje, a také je s nedostatkem odborných kapacit obtížné správné provedení těchto činností kontrolovat,“ přiznává Jemelka.

Příští rok počítá podnik s rozpočtem přesahujícím šedesát miliard korun. Jakožto státnímu podniku podle Jemelky „odpadnou rozpočtová a administrativní omezení“.

Formu státního podniku má například také Řízení letového provozu, naopak Letiště Praha je akciovou společností, jež plně ovládá ministerstvo financí.

„Pro rychlé řešení transformace je nejvhodnější forma státního podniku, pro perspektivní řešení by šla i akciová společnost. V současnosti se přikláním k alternativě státního podniku,“ okomentoval změnu předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Podle právníka Tomáše Procházky z kanceláře Eversheds Sutherland je klíčový mimo jiné režim, ve kterém statutární orgány jednotlivých společností odpovídají za škodu, kterou způsobí možným porušením povinností. „Způsobí-li vedoucí příspěvkové organizace škodu, odpovídá jen do výše čtyřapůlnásobku průměrného výdělku, a pouze pokud škodu zavinil. Oproti tomu člen představenstva akciové společnosti odpovídá za škodu, kterou společnosti způsobí, neomezeně, bez ohledu na zavinění a v případě soudního sporu musí prokazovat svoji nevinu,“ vysvětluje Procházka.

„Odpovědnost ředitele státního podniku je podobná vedoucímu organizační složky, ale uplatňuje se u něj například povinnost prokazovat svoji nevinu podobně jako u členů představenstva akciové společnosti,“ zakončuje.

ŘSD zajišťuje hlavně výstavbu, správu, provoz a údržbu silnic a dálnic prvních tříd. Součástí jeho transformace je i novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a změny stavebního zákona.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah