PŘEHLEDNĚ: Zkapalněný zemní plyn LNG. Jak probíhá import, kde leží terminály a co je CNG

LNG terminál na ostrově Krk v Chorvatsku

LNG terminál na ostrově Krk v Chorvatsku Zdroj: profimedia

Hrozba odstřižení Evropy od ruského plynu vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Proto se o něm uvažovalo a stále uvažuje jako o možném palivu pro automobily, především pak pro ty nákladní. Jak a odkud se k nám LNG dováží, kde najdeme jeho terminály v Evropě a jaké je jeho další využití?

Co je to LNG

Už jsme zmínili, že pod zkratkou LNG (angl. liquified natural gas) se rozumí zkapalněný zemní plyn. Jedná se o průzračnou a netoxickou kapalinu vznikající při výrazném ochlazení zemního plynu na teplotu kolem –160 stupňů Celsia. Plyn se obvykle zkapalňuje hned po svém vytěžení, aby se zmenšil jeho objem a byl snáze přepravitelný.

Využití LNG

V některých zemích západní a jižní Evropy se LNG už poměrně běžně využívá v nákladní dopravě, uplatní se ale také v železniční nebo lodní dopravě. Kromě toho je možné LNG využít v energetice, a to nejen v lokalitách, které leží mimo síť plynovodů, a nemají tedy běžný přístup k zemnímu plynu. Zkapalněný zemní plyn mohou spalovat plynové kotle, sporáky, tepelná čerpadla a řada dalších zařízení. 

Rozdíl mezi LNG a CNG

Stlačený zemní plyn (CNG) i zkapalněný zemní plyn (LNG) se využívají k pohonu motorových vozidel. CNG je skladován v nádobách pod tlakem 200 barů a zabírá přibližně 200krát menší objem než nezkapalněný zemní plyn.

LNG je ovšem ještě skladnější, protože jeho objem je oproti CNG třikrát menší. Pokud se tedy ve vozidle použije LNG, při stejném objemu nádrže ujede přibližně třikrát delší vzdálenost. Z tohoto důvodu je LNG oblíben v případě nákladní dopravy, CNG je zase velmi dobře využitelný u osobních automobilů.  

LNG a Česko

Ještě koncem minulého roku fungovaly v České republice jen tři čerpací stanice nabízející LNG. Válka na Ukrajině ale situaci rychle mění a o LNG se u nás začíná uvažovat i jinak než jen v souvislosti s dopravou. Začátkem května sem prostřednictvím slovenské energetické skupiny SPP putovala první dodávka původně zkapalněného zemního plynu.

Ze Spojených států, konkrétně z Texasu, ho tankery převážejí na chorvatský ostrov Krk. V LNG terminálu se následně kapalina mění zpět na plyn a plynovody putuje nejen do Česka, ale také do dalších evropských zemí. I toto řešení ale naráží na své limity, a to především z důvodu velké vytíženosti LNG terminálů.

Odkud se LNG dováží

Zatímco u běžného zemního plynu je největším producentem Rusko, v případě LNG je až na třetím místě. Významnějšími aktéry jsou v tomto případě Katar a Spojené státy. V těsném závěsu za Ruskem se potom drží Nigérie.

Terminály v Evropě 

V Evropě se nachází téměř třicet terminálů LNG. Najdeme je třeba ve Španělsku, Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Velké Británii, Polsku nebo v Řecku. Pro Českou republiku je nejzajímavější a nejdostupnější už zmíněný terminál na chorvatském ostrově Krk.

Blízko máme i polský terminál, chybí ale přepravní trasa pro plyn. Většina z terminálů navíc už v roce 2021 operovala na hranici svých kapacit. Největší (a dosud nevyužité) kapacity mají španělské terminály, které ale opět nejsou prostřednictvím plynovodů napojené na zbytek Evropy. Aktuálně řeší otázku vlastních terminálů také Německo. Stavba ale několik let potrvá, proto Německo usiluje alespoň o urychlenou instalaci čtyř plovoucích terminálů.

Světové zásoby plynu

Největší zásoby plynu se nacházejí v Rusku. Další významná naleziště jsou mimo jiné v Íránu, Spojených státech, Číně, Saudské Arábii, Nigérii nebo ve Venezuele. Z evropských zemí potom stojí za zmínku především Norsko nebo Ukrajina.

Video: Plán Česka při odstavení dodávek plynu

Video placeholde
Plán Česka při odstavení dodávek plynu • Videohub