Jak funguje tepelné čerpadlo? Cena, dotace a jak vybrat správný typ pro domácnost

Instalace tepelného čerpadla (ilustrační foto)

Instalace tepelného čerpadla (ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

Snaha snížit energetickou závislost na Rusku je velkým tématem, které se řeší nejen na úrovni států, ale také běžných domácností. Východiskem může být přechod z plynu na tepelná čerpadla nebo jiné alternativní zdroje. Příjemným bonusem je fakt, že se jedná o ekologická řešení, která by nás mohla rychleji zbavit závislosti na fosilních palivech, a to nejen těch ruských. 

Tepelná čerpadla představují moderní řešení pro vytápění a ohřev vody, jejich obliba proto v poslední době stoupá. Vyplatí se o nich uvažovat už při výstavbě nového domu, je ale samozřejmě možná také dodatečná instalace. Jak přesně tepelná čerpadla fungují a jaké typy rozlišujeme? 

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo si bere teplo ze svého okolí, aby ho následně převedlo na vyšší teplotní hladinu vhodnou pro ohřev teplé vody nebo vytápění domu. Nejčastěji se využívají kompresorová tepelná čerpadla, kde kompresor stlačuje a zahřívá chladivo, které následně putuje do kondenzátoru. Tam se z něj odebere teplo a dochází ke změně skupenství z plynného na kapalné. Zkondenzované chladivo pak pokračuje do výparníku, kde se zase ohřívá a mění se z kapaliny na plyn. Následně se celý cyklus opakuje. Zní to sice složitě, ale na stejném principu funguje třeba i lednice nebo mrazák. 

Efektivitu čerpadla potom ukazuje takzvaný topný faktor, který udává poměr mezi vyrobeným teplem a množstvím spotřebované energie. Aby byl provoz čerpadla skutečně výhodný, je třeba dosáhnout co nejvyššího topného faktoru. 

Proč roste cena energií?

Video placeholde
Proč stále rostou ceny energií? • Videohub

Typy tepelných čerpadel

V závislosti na médiu, které je využíváno pro získávání tepla, rozlišujeme čtyři základní typy čerpadel – země/voda, voda/voda, vzduch/voda a vzduch/vzduch. 

Země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda používá jako zdroj tepla půdu, a to za pomoci hloubkového vrtu nebo kolektorů rozprostřených v malé hloubce na větší ploše pozemku. Varianta s plošnými kolektory je o poznání levnější, k instalaci je ovšem potřeba dostatečně velká, nezastavěná plocha. Čerpadlo s hloubkovým vrtem je prostorově mnohem úspornější, ale také finančně náročnější. Vrty v tomto případě sahají do hloubky několika desítek metrů, hodně proto záleží i na kvalitě podloží. Vzhledem ke své vysoké efektivitě se tento typ čerpadel hodí i do oblastí s častými mrazy.

Voda/voda

Dalším typem je tepelné čerpadlo voda/voda, pro které je hlavním zdrojem tepla voda. Nejčastěji podzemní, v některých případech ovšem i povrchová. Povrchová voda se získává z rybníků a jezer, je ovšem třeba získat povolení od správce povodí a zajistit, aby v okolí čerpadla voda nezamrzala. Podzemní voda je dostupná pomocí studny nebo vrtu a je také o něco teplejší.

Voda je potom přivedena do výměníku čerpadla, kde se z ní odebere teplo a po ochlazení putuje do vsakovacího objektu. Spolu s čerpadlem země/voda se jedná o nejefektivnější řešení, protože podzemní voda má stálou teplotu kolem deseti stupňů. Tepelné čerpadlo voda/voda ovšem vyžaduje náročnější instalaci a pravidelnou údržbu, cenu potom zvyšuje i případný vrt.

Vzduch/voda

Už podle názvu asi nikoho nepřekvapí, že zdrojem tepla pro tepelná čerpadla vzduch/voda je vzduch. Hlavní výhodou tohoto typu je snadná instalace a nižší pořizovací cena. Úskalí ovšem spočívá právě v tepelném zdroji. Teplota vzduchu se na rozdíl od teploty země nebo podzemních vod v průběhu celého roku výrazně mění. Čím nižší teplota vzduchu je, tím se snižuje i efektivita tepelného čerpadla. Proto je třeba mít k dispozici ještě záložní zdroj, například v podobě elektrického kotle.

Mnozí výrobci ovšem udávají, že i když teplota klesne k minus dvaceti stupňům, tepelná čerpadla pořád dokážou získat ze vzduchu teplo. Mezi další nedostatky tohoto typu čerpadel potom patří třeba zvýšená hlučnost venkovní jednotky u některých modelů nebo vyšší spotřeba energií v porovnání s jinými čerpadly. Přesto se jedná o nejoblíbenější variantu, kterou si vybírá řada zájemců. 

Vzduch/vzduch

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch fungují na podobném principu jako klimatizace, mnohé modely dokonce zvládají obojí – v létě vzduch ochlazují, v zimě ohřívají. Teplo získané ze vzduchu předávají zase ve formě vzduchu do interiéru. Mezi hlavní výhody patří nízká pořizovací cena, podobně výhodné jsou i provozní náklady. Nevýhodou je kromě kolísavých venkovních teplot vzduchu také skutečnost, že tepelná čerpadla vzduch/vzduch na rozdíl od ostatních typů čerpadel nedokážou ohřát užitkovou vodu. 

Kde se dá tepelné čerpadlo instalovat?

Tepelné čerpadlo je možné instalovat všude tam, kde najdeme vhodné podmínky pro jeho provoz. Pokud máte k dispozici dostatečně velký a nezastavěný pozemek, může být dobrou volbou tepelné čerpadlo země/voda s plošnými kolektory. Tam, kde není místa nazbyt, se potom nabízí varianta země/voda s hlubinným vrtem. Pokud na pozemku není nouze o podzemní vodu, vyplatí se zvážit využití tepelného čerpadla voda/voda.

Jen výjimečně se setkáme s variantou, kde jako zdroj tepla slouží povrchová voda. Je totiž určena pouze pro vlastníky nemovitostí v bezprostřední blízkosti dostatečně velkého a vhodného vodního zdroje. Tepelná čerpadla vzduch/voda nebo vzduch/vzduch potom mohou být instalována téměř kdekoli, doporučují se ovšem spíše do oblastí, kde obvyklé zimní teploty nesahají hluboko pod bod mrazu. 

Čerpadla ale nejsou jen výsadou rodinných domů. Poměrně často se využívají také k vytápění bytů. Dobrou volbou v tomto případě budou tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda. Právě druhý zmíněný typ potom může sloužit i k vytápění celého bytového domu. Tepelné čerpadlo se často umisťuje na střechu objektu, kde nehrozí jeho poškození a nevadí ani vyšší hlučnost.

Ceny tepelných čerpadel

Ceny tepelných čerpadel se výrazně liší v závislosti na zvoleném typu. Zatímco tepelná čerpadla vzduch/vzduch je možné pořídit už od 30 tisíc korun, čerpadla voda/voda nebo země/voda stojí i více než 300 tisíc korun. Cenu ovlivňuje nejen značka, ale také náročnost instalace (výrazně dražší jsou čerpadla s hlubinným vrtem) nebo účinnost čerpadla (efektivnější čerpadla jsou dražší). 

Dotace v roce 2023

Stát podporuje využití ekologických zdrojů vytápění prostřednictvím takzvaných kotlíkových dotací a programu Nová zelená úsporám. Příspěvek je možné využít při výměně stávajícího kotle za alternativní způsob vytápění. Jedním z těchto způsobů je přitom právě i pořízení tepelného čerpadla. 

Maximální výše kotlíkové dotace je na 180 tisíc korun, příspěvek je ovšem určen pouze domácnostem s nižšími příjmy. Pro všechny ostatní je připraven program Nová zelená úsporám, příspěvek může pokrýt až polovinu výdajů na pořízení a instalaci tepelného čerpadla. Nejvyšší příspěvek lze získat na tepelné čerpadlo určené k vytápění a ohřevu vody, které je připojené k fotovoltaickému systému. 

Výhody a nevýhody čerpadel

Tepelná čerpadla představují ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody. Kromě toho nabízejí poměrně nízké provozní náklady a značnou úsporu energie – v porovnání s elektrickým nebo plynovým kotlem můžete své náklady na energie snížit přibližně o polovinu.

Na druhou stranu je třeba počítat s vyšší počáteční investicí, která je často i několikanásobně vyšší než u jiných způsobů vytápění. Investici ještě zvyšují případné zemní práce. S využitím dotací a započítáním každoroční úspory energií se ovšem investice vložená do pořízení dražších (a také efektivnějších) čerpadel vrátí za přibližně šest až osm let. Kvalitnější tepelná čerpadla přitom podle odborníků vydrží i déle než dvacet let.