České firmy jsou v digitalizaci 14 let pozadu, ukázal průzkum společnosti Soitron

.

. Zdroj: SOITRON

Průzkum společnosti Soitron odhalil, že české firmy nemají připravené krizové scénáře a od začátku pandemie podceňují kyberbezpečnost. Trendem následujících let bude růst robotizace a přeškolení zaměstnanců na jiné pozice.

Firmy chtějí splatit technologický dluh

V rámci průzkumu společnosti Soitron se ukázalo, že pro tři čtvrtiny dotazovaných firem jsou vybrané automatizované IT technologie v současné době zásadní a nedovedou si bez nich efektivní fungování představit. Avšak i v současné době jsou podniky, které stále řeší řadu procesů manuálně a jsou oproti současné praxi a trendům mnohdy až 14 let pozadu.

Bez ohledu na krizi u naprosté většiny firem není možné v případě IT technologií hledět daleko do budoucna. Jejich plány počítají s vývojem ve střednědobém horizontu na období jednoho až tří let. Jednou z překážek je pomalé zavádění nových technologických postupů, kdy od zadání projektu po plné spuštění většinou uplyne jeden a půl až dva roky. Za tu dobu se v oblasti IT technologií objeví nové směry a trendy, které ale většinou do již rozjetých projektů nelze zahrnout.

Kyberbezpečnost je prioritou, ale ne během pandemie

Bezpečnost je pro všechny firmy prioritou, nicméně během pandemie ji řada z nich upozadila. Že se nejedná o vhodné řešení potvrzuje fakt, že průměrné odhalení kybernetického útoků trvá až 214 dní. Řada firem proto může zjistit důsledky svého neuváženého jednání až na Vánoce.

„Dá se čekat, že v oblasti kybernetické bezpečnosti nás čekají těžké časy. Firmy během pandemie odložily řešení kyberbezpečnosti. Přitom ve chvíli, kdy se zaměstnanci hromadně přesouvají na home office je společnost nejzranitelnější. Mít připravený krizový plán a simulované cvičení je nutností pro přežití dalších krizí,“ říká David Dvořák, vedoucí oddělení IT Advisory ve společnosti Soitron.

Úsvit robotů

Přetrvávající nedostatek kvalifikovaných odborníků zapříčiní nástup automatizace a robotů. I přestože dochází k jejich zavádění, neznamená to nutně hromadné uvolňování zaměstnanců. Podniky se snaží zaměstnance držet a z uvolněných pozic přeškolit na nové, nebo jim dávají jinou kvalifikaci, která je udrží ve firmě.

Změna přístupu ke cloudovým službám

Většina dotazovaných se shoduje v tom, že nabídka cloudových řešení je velmi bohatá, a proto o ní často přemýšlejí. Přesto si některé společnosti, především ty, které pracují s osobními údaji klientů, rády drží údaje ve svých datových centrech. Hromadný přesun zaměstnanců k modelu práce z domova nicméně ukázal mezery v zajištění sdílení souborů z a do firemní sítě i problém s neuváženým používáním nezabezpečených platforem.

Pro zajištění relativně běžného pracovního procesu i v rámci krize musí zaměstnavatelé do budoucna svým lidem poskytnout přístup k potřebným datům. Nedůvěře vůči shromažďování dat mimo organizaci tedy nejspíš odzvonilo.