Jak kompenzovat obcím znečištěné prostředí? Variant je více | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Jak kompenzovat obcím znečištěné prostředí? Variant je více

Jak kompenzovat obcím znečištěné prostředí? Variant je více
Leading Minds Forum
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova

Ondřej Vrba, foto E15

Měly by být daně, které platí firma znečišťující životní prostředí, více svázané s příjmy dotčených obcí? Je možné je nějak systémově nastavit? Nebo je lepší cestou zefektivnění komunikace mezi investorem a obcemi pod záštitou krajů? A jak úplně neodradit firmy od záměrů investovat? O těchto otázkách se diskutovalo na konferenci Leading Minds Forum pořádané deníkem E15.

Jedním ze zásadních problémů obcí s fabrikou znečišťující životní prostředí je podle ekonoma NERVu Jiřího Schwarze odchod jejích obyvatel. Je proto podle něj potřeba najít způsob, jak jim kompenzovat pokles daňových příjmů. Zároveň ale Schwarz převedení příjmů z daní placených znečišťovatelem přímo na obce považuje za obtížné.

„Nedokážu si představit, jak obce kompenzovat nějakou univerzální sazbou nebo i více sazbami. Jak rozlišit obce, kde jsou cementárny od těch, kde je třeba jaderná elektrárna,“ vysvětlil své pochybnosti Schwarz. Vhodnější je podle něj intenzivní vyjednávání investora s obcemi koordinované krajem.

Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, v jejímž katastru je jaderná elektrárna Dukovany, se Schwarzem souhlasí, že daňová asignace není ideálním řešením. Obce s fabrikou by ale nějak měly být za strpění vyššího znečištění kompenzovány.

Leading Minds ForumLeading Minds ForumAutor: E15 Anna Vackova
Jiří Schwarz

„Firmy by mohly třeba nadačním titulem, darem nebo dotací zlepšit životní prostředí občanů v nejbližším okolí těch svých výroben. Nebylo by to ze strany obcí vydírání, ale hledání způsobu spolupráce mezi firmou a obcí,“ uvedl Černý.

Viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj varoval, že je potřeba nastavit taková pravidla, která by neodradila firmy investovat úplně. Je třeba hledat systém, kdy by přes některé zásahy do životního prostředí pro obce převážily přínosy.

„Česká soustava daní již zatěžuje podnikatele poplatky účelově zaměřenými na znečišťování a na to, co se děje v tom daném regionu, ale ty prostředky se do toho regionu nevrací,“ namítnul Rafaj.

Leading Minds ForumLeading Minds ForumAutor: E15 Anna Vackova
Zleva: Ivana Šalomonová-Karhanová (moderátorka), Jiří Schwarz, Josef Postránecký, Vladimír Černý, Jan Rafaj

Podle ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Josefa Postráneckého hledání lepšího způsobu kompenzace obcí za znečištění nemusí být řešeno legislativní cestou.

„Stačí i vědomí zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Ve Skandinávii jsou zákony mnohem mírnější než u nás, přesto si firma, která tam chce investovat nebo rozvíjet své aktivity nedovolí jít za některé hranice. Ona musí přijít s takovými technologiemi, které jsou šetrné pro životní prostředí,“ uzavřel debatu Postránecký.

Autor: Ondřej Vrba, foto E15
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!