MMR poskytne na podporu energetických úspor v bytech 4,5 miliardy | E15.cz

MMR poskytne na podporu energetických úspor v bytech 4,5 miliardy

MMR poskytne na podporu energetických úspor v bytech 4,5 miliardy
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomeš, E15

ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má na podporu energetických úspor v bytových domech připraveno 4,5 miliardy korun. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo jednu výzvu. Evropská unie financuje 30 procent, zbytek připadá na národní spolufinancování. MMR to uvedlo v dnešní zprávě. Zájemci mohou žádosti o podporu podávat od 18. prosince do listopadu příštího roku.

„Výdaje za energii bývají někdy neúprosné a tak chceme podpořit různé druhy aktivit, které přispívají k úsporám. Jedná se například o zateplení bytových domů či výměnu oken. To má pochopitelně pozitivní dopad i na životní prostředí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za Ano).

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 milionů korun, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 korun. V závislosti na dosažených úsporách energie bude poskytována podpora až do výše 32,3 procenta z celkových způsobilých výdajů projektu. Podporu MMR poskytne pro bytové domy na území České republiky s výjimkou hlavního města. „V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám,“ píše se ve zprávě.

Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Žadateli mohou být společenství vlastníků jednotek či vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!