Na modernizaci zdravotnických zařízení přiteče z fondů 3,6 miliardy

Ilustrační foto nemocnice

Ilustrační foto nemocnice Zdroj: ctk

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje vydat na zvýšení kvality návazné péče ve zdravotnictví 3,6 miliardy korun, většinou z evropských fondů. Peníze lze použít na modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a technologií. Maximální výše příspěvků na jeden projekt je 99 milionů korun. O podporu lze žádat od 31. května 2016 do 30. června 2017.

O podporu mohou žádat příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Poskytovatel následné péče musí působit v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství. Zařízení musí mít aspoň 300 akutních lůžek. Výjimkou jsou okresy, kde se takové zdravotnické zařízení nenachází. Vyhlášená podpora v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se netýká Prahy.

Češi zaplatí jen 15 procent

Z celkové částky půjde 85 procent z Evropského fondu pro regionální rozvoj, na zbytku se podílí národní spolufinancování. Dotované projekty musí být dokončeny do konce roku 2018. V rámci IROP vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014 - 2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.