OBRAZEM: Strop Státní opery se znovu rozzáří

Video placeholde
Energo centrum vytápí i obě budovy Národního muzea
Rekonstrukce energocentra a zázemí Národní opery
Rekonstrukce Státní opery
Rekonstrukce Státní opery
Rekonstrukce Státní opery
10
Fotogalerie

Práce na rekonstrukci pražské Státní opery jsou v polovině a nabírají na obrátkách. Kromě řady dalších řemesel hrají na staveništi významnou roli i restaurátoři. Ti se nyní věnují zejména nástropním malbám Eduarda Veitha.

Budova Státní opery vzbudila pozornost architektů a stavitelů už ve stádiu plánů. Architekti Fellner a Helmer tehdy přišli s novátorským řešením propojené konstrukce krovu a stropu. Tomu dominuje zlacený slavnostní lustr a malby Eduarda Veitha.

Restaurátoři se nyní zabývají technologickou stránkou maleb a štuků, zkoumají jeho poškození, původní podobu či druhotné úpravy. Dílo pak čistí a obnovují. Štuková výzdoba zůstane v bílé s detaily zlacenými detaily.

Nástropní malby jsou velmi dekorativní, představují můzy a národy. V pásu kolem slavnostního lustru jsou představena období lidského života. Dětství představují veselé masky komických představení, mládí roztančený balet a opereta, zralý věk pak drama a operní díla.

Konstrukce hlavního lustru ve Státní opeře je železná. Zdobné prvky jsou odlité ze slitiny zinku a olova. Lustr byl původně sestaven z jednotlivých komponentů přímo na místě.