Řešte důchody, apeluje Evropská komise na Česko

Důchod (ilustrační foto)

Důchod (ilustrační foto) Zdroj: profimedia.cz

Čeští politici se musí zaměřit na zátěž pro veřejné finance spojenou se stárnutím populace a zlepšit penzijní systém. Vyplývá to ze souboru doporučení pro Česko, který vydala ve středu Evropská komise.  

Dokument varuje, že výdaje na penzijní systém se z 8,2 procenta hrubého domácího produktu země v roce 2016 vyšplhají na 10,9 procenta v roce 2070. Kvůli stárnutí populace se budou zvyšovat i výdaje na zdravotní péči.

České ministerstvo financí připustilo, že v oblasti udržení stability veřejných financí je prostor pro zlepšení. "Vykazuje v dlouhodobé perspektivě střední rizika, zejména v oblasti důchodů," uvedl mluvčí rezortu Jakub Vintrlík pro deník E15.

Jako problém, který je k řešení dlouho, označil penzijní systém ekonom Miroslav Zámečník. Udržitelnost důchodů podle něj ohrozilo zrušení automatického prodlužování odchodu do penze. "Je to moderní rys, který spousta zemí má," komentoval pro E15 Zámečník s tím, že to v Česku bylo politicky neoblíbené.


Jaký dostanete důchod? Odpověď poskytne kalkulačka


Brusel dále vybídl Prahu, aby zlepšila protikorupční opatření. Měla by používat efektivnější postupy při zadávání veřejných zakázek, především aby zajistila kvalitnější konkurenci. Dokument připomněl, že skoro polovina veřejných zakázek má jen jednoho uchazeče. "Korupce a úplatkářství trvale znepokojují podnikatele i veřejnost," upozornil materiál. Poukazoval také na nízkou míru elektronizace státní správy.   

Další bod se týkal udělování povolení pro infrastrukturní práce. Celý proces by se měl v Česku zrychlit. "Ohledně snižování administrativní a regulační zátěže se ztotožňujeme s potřebou dále urychlit povolovací řízení zejména u velkých staveb, čemuž má napomoci novela zákona projednávaná v parlamentu," komentoval mluvčí ministerstva financí Vintrlík.  

Evropská komise se věnovala i politice zaměstnanosti, v rámci které by podle ní české úřady měly pracovat na zastoupení všech skupin obyvatelstva na trhu práce, jako jsou ženy, osoby s nižším vzděláním a zdravotně znevýhodněné osoby. Zmínila vzdělávací systém, ve kterém je třeba víc podpořit učitelské profese a zajistit kvalitní výuku inkluzivního vzdělávání.

Tradiční doporučení mířilo do oblasti výzkumu a inovací, ve kterém Evropská komise vyzvala Česko k odstranění překážek. Praha by také měla pomoci českým firmám, aby byla zvýšena jejich schopnost zavádět inovace.