Kdo si může dovolit předčasný důchod

důchod

důchod Zdroj: profimedia.cz

Ilustrační foto
důchodkyně, ilustrační foto
Důchod
4
Fotogalerie

Legislativa sice umožňuje odejít do důchodu před dosažením řádného důchodového věku, tj. odejít do předčasného důchodu, ale tato varianta je jenom pro lidi s dostatečnými vlastními úsporami. Proč?

Občané mající řádný důchodový věk 63 let a více mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Kdo má důchodový věk nižší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je však nutné počítat s trvalým krácením, které je při odchodu do předčasného důchodu co nejdříve poměrně značné. Pro lidi bez vlastních úspor je odchod do předčasného důchodu finančně velmi složitý. Pokud je to trochu možné, tak je z finančního hlediska dobré pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.

Jak je krácení vysoké?

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost. Současně se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Finanční rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem tak může být i třetina, což už je skutečně hodně. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Dále je nutné počítat s tím, že krácení u předčasného důchodu je trvalé a nepřepočítává se. Při každoroční valorizaci se rovněž nižší předčasný důchod zvyšuje v absolutním vyjádření méně, než by se zvýšil případný řádný starobní důchod.

Praktický výpočet

V přiložené tabulce máme vypočítán předčasný důchod v závislosti na výši průměrné mzdy za odpracované roky (dle výše tzv. osobního vyměřovacího základu) při odchodu do předčasného důchodu o 3,5 roku dříve. Při odchodu do řádného důchodu by získal žadatel o starobní důchod 44 let, při volbě předčasného důchodu jen 40 let. Doba pojištění se totiž počítá v celých ukončených letech. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.

Průměrná mzdapředčasný důchodřádný důchod
20 000 Kč8 851 Kč12 575 Kč
25 000 Kč9 385 Kč13 433 Kč
30 000 Kč9 919 Kč14 291 Kč
35 000 Kč10 454 Kč15 149 Kč
40 000 Kč10 988 Kč16 007 Kč
50 000 Kč12 056 Kč17 723 Kč
60 000 Kč13 125 Kč19 439 Kč
80 000 Kč15 262 Kč22 871 Kč
100 000 Kč17 399 Kč26 303 Kč

Na předčasný důchod je nutné myslet včas

Kdo chce v budoucnu přestat dříve pracovat a odejít do finančně nevýhodného předčasného důchodu, ten by měl včas tomuto rozhodnutí přizpůsobit své finanční plánování a mít dostatečné vlastní zdroje. Při odchodu do předčasného důchodu co nejdříve je totiž rozdíl mezi případným řádným důchodem a předčasným důchodem značně vyšší, než mnozí žadatelé o důchod očekávají.