Stát má zajistit práci všem, myslí si Češi

Úřad práce

Úřad práce Zdroj: Sedmicka

V české populaci převládá názor, že stát by měl zajistit práci všem, kteří opravdu pracovat chtějí. V současnosti si to podle průzkumu agentury STEM myslí 69 procent lidí, třetina lidí jednoznačně.

Mezi těmi, kdo si myslí, že by stát měl mít povinnost zajišťovat každému práci, převažují levicově orientovaní voliči, důchodci, zaměstnanci a studenti. Tento názor však zastává i vysoký podíl pravicových voličů - řádově kolem poloviny.

Trvale si také většina lidí myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je pozitivní, protože vede k tomu, že lidé jsou odpovědnější a váží si práce. Procento takto smýšlejících lidí ale postupně kleslo. Zatímco v roce 1993 tento názor sdílelo 82 procent dotázaných, postupně jich ubylo a v posledních deseti letech tento názor sdílí kolem 60 procent lidí. Současná hodnota 57 procent patří k nejnižším.

Naopak názor, že nezaměstnaní ve skutečnosti nemají zájem o práci, většina Čechů nesdílí. Souhlas s ním vyslovilo v aktuálním průzkumu 38 procent dotázaných, pouze asi desetina populace je o tom pevně přesvědčena.

Dlouhodobá časová řada ukazuje, že názor, že nezaměstnaní ve skutečnosti zájem o práci nemají, převažoval na počátku existence samostatného českého státu, kdy nezaměstnanost byla velmi nízká (kolem tří procent), a opět v době ekonomického vzestupu v letech 2007 až 2008. Tehdy si to myslela většina populace. V dobách, kdy nezaměstnanost roste k hranici deseti procent, podíl veřejnosti, která považuje nezaměstnané za ty, kteří ve skutečnosti nemají zájem o práci, klesá pod hranici 40 procent.