Statisíce lidí, kteří platí zálohy na zdravotní pojištění, je musí zvýšit | e15.cz

Statisíce lidí, kteří platí zálohy na zdravotní pojištění, je musí zvýšit

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: ctk

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejpozději v pondělí 9. února musí odvést zálohu na zdravotní pojištění více než 300 tisíc podnikatelů, kteří k 31. 12. 2014 platili minimální zálohy ve výši 1752 korun, ale i všichni ostatní, kdo mají odvádět zálohy z minimálního vyměřovacího základu. "Nová výše minimální zálohy je od letoška 1797 korun," upozornil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se pro rok 2015 zvýšila v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Pro rok 2015 je průměrná měsíční mzda 26 611 korun. Minimální měsíční vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění je počítán jako 50 % z této částky a pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha OSVČ na pojistné (13,5 %) je po zaokrouhlení rovna částce 1797 korun.

Zálohu v této výši musí poprvé za leden 2015 uhradit podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2013 platili v roce 2014 zálohy nižší než 1797 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – například OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát.

Den platby při připsání na účet

„OSVČ platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, ale 8. února je v neděli, což znamená, že zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do 9. února 2015. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny,“ vysvětlil Tichý.

Zálohu ve výši 1797 korunmusí (až na výjimky stanovené zákonem) platit i podnikatelé, kteří v roce 2015 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Zálohy nemusí platit jen OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba je povinna zaplatit pojistné do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Přehled musí OSVČ předložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, takže v roce 2015 to bude nejpozději v pondělí 4. května.

2015: Co si pro nás připravily pojišťovny?

Bonusy zdravotních pojišťoven v roce 2015

Autor: try

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video