Výroba střešní krytiny z ekologického pohledu

Zdroj: ČTK

Šetrné chování vůči životnímu prostředí by nemělo ovlivňovat nejen naše každodenní jednání, ale mělo by ovlivňovat naše rozhodování při všem, co může zanechat značnou ekologickou stopu a do budoucna negativně ovlivnit stav životního prostředí.

Ekologie jako jedno z hlavních témat při výrobě střešní krytiny

Ekologický aspekt při výrobě střešních tašek se dostává čím dál více do centra pozornosti. Proč se však při výběru střešní krytiny zajímat o ekologii? Pravdou je, že ochrana životního prostředí je důležitý úkol, kterému se bude dostávat čím dál větší důležitosti ve všech odvětvích. Množství vyprodukovaného odpadu, spotřeba energií a škodlivé emise se stávají stále větší hrozbou nejen pro budoucí generace, ale už nyní se neekologické chování negativně projevuje na stavu životního prostředí.

Vhodné je snažit se najít ideální kompromis, který bude akcentovat nejen ekologický aspekt, ale samozřejmě bude vyhovovat také svými vlastnostmi a nebude přesahovat rozpočtové možnosti.

ČTKSrovnání nejpoužívanějších střešních krytin

Co všechno ekologický dopad při výrobě střešní krytiny ovlivňuje? V první řadě se jedná o spotřebu energie a emise oxidu uhličitého, sleduje se však také celkový ekologický stav produkovaného odpadu.Výsledky studií o dopadu výroby různých střešních krytin na životní prostředí hovoří ve prospěch dřevěných šindelů. Pravdou však je, že dřevěné šindele nejsou vzhledem k jejich charakteristice a užitným vlastnostem vhodnou volbou pro rodinné domy a komerční objekty, v nejlepším případě se k nim lze přiklonit v rámci užitkových staveb.

Jaká střešní krytina odpovídající nárokům na moderní stavby tedy obstojí také z ekologického hlediska? Z hlediska zátěže a dopadů na životní prostředí stojí na druhém místě pomyslného žebříčku betonová střešní krytina. Teprve po ní následují tradiční pálené tašky. Z ekologického pohledu naproti tomu nelze vůbec doporučit ani umělohmotné materiály, ocelové desky nebo hliníkové desky.

Betonová střešní krytina pod ekologickým drobnohledem

V této souvislosti by se mohlo zdát, že betonová střešní krytina je poměrně novou záležitostí, která se ještě dostatečně neosvědčila v praxi. Přitom byl tento materiál využíván už dávnými civilizacemi při stavbách, které odolaly působení času a nejrůznějších nepříznivých vlivů. Neustálé vylepšování průmyslových postupů a technologických úprav dalo vzniknout odolné střešní krytině, která se respektem k životnímu prostředí vyznačuje i z hlediska složení.

Na https://www.terran.cz/ lze získat více informací o výrobě a ekologickém dopadu betonové střešní krytiny.