Nákup bytů se stává v Praze opět velmi dobrou investicí | E15.cz

Nákup bytů se stává v Praze opět velmi dobrou investicí

Zatímco ještě letos na jaře byl v České republice zájem kupovat byty jako investice prakticky nulový, v posledních měsících si je především v Praze pořizují i ti, kdo chtějí mimo jiné profitovat z jejich pronájmu. Vyplývá to z informací společnosti Naxos a svědčí o určitém oživení obchodu s rezidenčními nemovitostmi.

Ceny bytů, které podle zprávy České národní banky o finanční stabilitě 2009/2010 poklesly v loňském roce o 14 procent, by se v současné době měly držet na zhruba stejné úrovni. „Prodáváme každý měsíc zhruba čtyři bytové jednotky nacházející se hlavně v pražských Stodůlkách, v Řepích, v Nových Butovicích, na Jižním Městě, Chodově, v Radotíně či ve Vršovicích. Ty jsou součástí majetkové podstaty subjektu, který se ocitl v insolvenci. Celkově jde o 700 jednotek, v převážné většině to jsou byty, ale i několik desítek garáží a menších nebytových prostor pocházejících z panelové výstavby v 80. a 90. letech,“ říká člen představenstva Naxosu a jeden z předních odborníků na realitní trh Libor Nevšímal.

Podle jeho slov zájem o ně roste a zvedl se zejména v posledních měsících. „Až do května chtěli účastníci dražeb tyto byty výhradně pro svoji potřebu, pro své rodiny. Od června je již mezi nimi stále více těch, kteří do nich vkládají svůj kapitál a ve většině případů pak chtějí profitovat z výnosu z nájemného,“ dodává Nevšímal s tím, že tento trend se projevuje zatím především v Praze a že tato změna je sice pozvolná, ale velmi markantní.

#####Ceny bytů v nejbližší době neporostou

Příčinou poklesu cen bytů v České republice v minulém roce byla zejména ekonomická krize a zhoršení situace na trhu práce. Podle internetových stránek České národní banky nebylo toto snížení v porovnání s jinými státy příliš velké. Banka předpokládá, že ceny nemovitostí budou v nejbližší době stagnovat a růst by mohly zaznamenat zhruba v polovině příštího roku. Také Libor Nevšímal z Naxosu míní, že tyto ceny spíše stagnují.

„Rozhodně také nemůžeme tvrdit, že by se zvedaly ceny bytů. Můžeme však říci, že z tohoto nového trendu, kdy lidé do těchto bytů investují, je patrná důvěra v to, že ceny už nebudou nějak razantně klesat. A že v případě potřeby bude taková nemovitost prodejná minimálně za tu cenu, za kterou investor byt koupil,“ uvádí. Dodává, že tento investiční trend se netýká nových bytů, které pocházejí z developerské výstavby, ale téměř výhradně bytů v pražských sídlištích.

#####Zájem o dražby bytů je stále větší

Dražby pražských bytů jsou vesměs úspěšné. „Nejvíce se takové dražby zúčastnilo jedenáct lidí, nejméně čtyři. To svědčí o velkém zájmu o tyto transakce. Ceny, které Naxos dosahuje vydražením, se obvykle blíží cenám stanoveným znaleckým posudkem, anebo je nepatrně přesahují. Nejnižší podání činí zhruba 80 procent ceny stanovené posudkem,“ konstatuje Libor Nevšímal. Převážnou část bytů zpeněžil Naxos ve čtvrtém a pátém pražském obvodě, které v jeho statistikách výrazně dominují nad ostatními částmi hlavního města. Ceny bytů dosažené vydražením se pohybují od 1,6 milionu korun až po téměř tři miliony.

Transakce Naxosu s garážemi se odehrávaly výhradně v Praze 4 a Praze 5. Ceny přesahovaly 300 tisíc korun. Vůbec nejúspěšnější dražba se týkala garáže ve Stodůlkách o výměře téměř 19 metrů čtverečních, kdy nejnižší podání činilo 220 tisíc korun, znalecký odhad 250 tisíc a cena se nakonec vyšplhala až na 330 tisíc korun. „Předpokládáme, a to na základě stále rostoucí poptávky, že trend kupování bytů jako investic bude v následujícím období sílit. V Praze, lokalitě s nejvyšší cenovou hladinou nejen bytů, ale i nájemného, se to projeví samozřejmě nejmarkantněji, ale tento trend se dotkne určitě i dalších, především velkých měst,“ míní Libor Nevšímal.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!