Racionalizace procesů vede k vyšší efektivitě | E15.cz

Racionalizace procesů vede k vyšší efektivitě

Centra a. s. je pražským gigantem v oboru facility management. Firmu začal budovat Michal Čamek, a to téměř před dvaceti lety. Společnost se postupně rozrůstala a dnes je rozdělena do několika specializovaných divizí. Bohumil Mach, generální ředitel Centra a. s., přiblížil současné dění ve společnosti.

I v době ekonomické recese se musí provádět správa domů, úklidové služby. Kterou z divizí postihla ekonomická situace nejsilněji?

Společnost Centra se zabývá správou nemovitostí v celém rozsahu, má k tomu speciálně vyčleněny dvě divize správy bytových domů – jedna spravuje obecní a městské byty, druhá je vyhrazena pro soukromé domy, tedy zejména pro společenství vlastníků bytových jednotek. Dále má divizi facility managementu pro správu administrativních center. Rozdíl je v tom, že město nadále běžně plánuje potřebnou údržbu, aby reinvestovalo své prostředky do údržby obecního majetku, oproti tomu stojí soukromí vlastníci, u nichž mnohdy menší výdaj vynaložený v předstihu na preventivní údržbu není realizován a následky se bohužel projeví později a většinou s podstatně horšími ekonomickými důsledky.

V mnoha případech se dnes snaží spořit tím, že mají požadavek na snížení dodávky úklidových služeb, protože je budou vykonávat vlastními silami. Jsou různá SVJ, která vznikla privatizací obecního majetku – převážně sídlištní domy panelové zástavby –, v nichž je rozmanitá demografická struktura lidí, a tam je mnohdy opravdu na jejich rozhodnutí, jakou položkou budou přispívat do fondu oprav. My můžeme jen doporučit, jak by ta složka měla být velká, aby obsáhla všechny potřebné údržby.

Když přispívají jen nepatrnou částkou, je tady riziko, že při havárii by bylo obtížné situaci z fondu oprav uhradit. Doporučujeme jim, jak uzavírat pojistky a podobně. Tak takhle se projevuje ekonomická situace v naší firmě. V poslední době je kladen důraz na racionální vynakládání finančních prostředků, což je v pořádku, ale snížit frekvenci úklidu a omezit zahradnické služby. To nepovažuji do budoucna za dobré pro vlastníky nemovitostí.

U společnosti Centra odhaduji, že její teritorium působnosti je v Praze, vnímám to správně?

Centra je převážně pražská firma. Říkám převážně proto, neboť spravujeme i objekty mimo hlavní město. Máme dceřinou společnost BB servis, koupili jsme ji před dvěma lety a prostřednictvím této dceřinky spravujeme nemovitosti v Hradci Králové, Brně a také pár nemovitostí ve Špindlerově Mlýně. Divize spravující privátní domy má svoje úkoly i v Berouně. Kromě toho má Centra založenou společnost na Slovensku, kde dodává služby i do shopping center. I v této oblasti platí – vstupujeme-li do nového teritoria, můžeme garantovat naše poměrně silné zázemí ve všech oblastech, které souvisejí se správou nemovitostí. Od počátku zajistíme kvalitní služby a postoupíme naše know-how. Další fází je nalezení vlastních zdrojů v lokalitě, kde jsme zakázku převzali.

Když rozdělíte činnosti Centra a. s., jak vypadá procentuální rozčlenění?

Záleží pochopitelně na tom, jak to posuzujete. Když objem rozdělím podle počtu pracovníků nebo podle metrů čtvrtečních, které obsluhujeme, pak jsou stavy rozdílné. Třeba kancelářské budovy potřebují daleko větší počet lidských a technických zdrojů, protože ve vybavení administrativy jsou složité technologie, vzduchotechnika, elektricko-požární signalizace, zabezpečení, rychlovýtahy, klimatizace… Když rozdělím objem činností podle metrů čtverečních, o které se staráme, pak převažuje bytová oblast, ale nebytová je náročnější na sofistikovanou činnost.

Co považujete v oblasti facility managementu za zásadní pro prosperitu a další rozvoj firmy?

[file:7572:small:right]

Jednoznačně je to zvýšení kvality a spokojenost našich klientů: není možné rozšiřovat sortiment služeb tím, že budu přibírat další lidi, budu zvyšovat náklady, které budu přeúčtovávát vlastníkům. Jde spíš o to, abychom standard, na který jsou klienti zvyklí, dokázali dodávat při minimálních nákladech. Zároveň je to i o důvěře a komunikaci s nimi. Je důležité přistupovat aktivně ke klientům i v tom smyslu, že z vlastní iniciativy přicházíme s určitým doporučením – jak se mají připravit na určité situace, co je může čekat při kalamitách.

Jedna věc je říci klientovi, že má špatnou střechu, jiné je sdělit mu doporučení, že obstaráme preventivní servis kolem střechy, aby se prodloužila její životnost. Klient musí vědět, že má-li odborného správce, může se na něho v lecčems spolehnout, a ten mu svým přístupem šetří další náklady.

Ve vašem oboru hraje velmi důležitou roli člověk. Kde berete kvalitní zaměstnance?

To je ohromný problém Prahy. Leckdo se domníval, že nastane nouze o práci. Podle toho jsme také očekávali, že se objeví větší zájem o práci – nemám na mysli zaměstnání, ale opravdu o práci. To se nestalo. Snažíme se stabilizovat vlastní lidi a vychovat nové. Sázíme tedy na výchovu vlastních lidí.

Jakou práci-funkci obsazujete nejobtížněji?

Jedná se o střední management – úroveň vedoucích středisek. Tam je zapotřebí člověka, který má zkušenost, kvalifikaci a taky zájem o práci. Těch je v Praze relativně málo. Na vrcholový management – ani tam to není jednoduché – vypisujeme výběrová řízení. Nyní zrovna hledáme a vypsali jsme výběrové řízení na pozici ředitele divize FM. Přirovnal bych hledání tohoto středního článku k americké armádě. Americká armáda je postavena na seržantech, ti stojí v první linii a řídí činnost vojáků. Střední management je také v první linii, jedná s klientem, což je podstatné. Jestliže tihle lidé špatně řídí, špatně komunikují, může to poškodit zavedenou značku firmy.

Kam strategicky míříte?

Jediný nový segment, který sledujeme a v němž se výhledově chceme uplatnit, je správa shopping center. Máme specializovanou technologickou divizi, tak to by pro ni bylo další rozšíření. Očekáváme, že se uplatníme, až se budou vypisovat nové tendry nebo budou postavená nová obchodní centra. Nyní čekají neúspěšná obchodní centra remodelingy, takže po realizaci této etapy počítáme s tím, že se otevře příležitost ucházet se v nich o další práci.

Ale na prvním místě je udržet kvalitu služeb, které dnes poskytujeme. Vedle toho – když nejsme jen v Praze, je nutné sledovat trh a případně rozšířit naši činnost i do dalších měst, třeba i na Slovensko. Nejenže usilujeme o nové nemovitosti, které bychom mohli spravovat, ale chceme určité služby dodávat i mimo naše objekty.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!