Stavět se bude nejen na Smíchově | E15.cz

Stavět se bude nejen na Smíchově

Když se řekne Praha 5, vybaví se mnohým čtenářům zdařilá rozsáhlá přeměna bývalé průmyslové čtvrti v oblasti Anděla v moderní městské centrum.

Radnice této pražské městské části přitom plánuje další rozvoj svého území, a to nejen v oblasti Smíchova. Dalšími rozvojovými lokalitami jsou především okolí Radlického údolí včetně areálu bývalé továrny Walter v Jinonicích a okolí Plzeňské ulice.

Mezi nejvýznamnější rozvojová území v Praze 5 patří i nadále stále Smíchov-jih, kde jsou jednak pozemky Českých drah na dnes již nepoužívaném nákladovém nádraží a dále oblast kolem autobusového terminálu Na Knížecí. Městská část se hodlá aktivně podílet na přípravě rozvoje jižní části Smíchova se snahou o vybudování nového městského centra. Na pozemcích Českých drah se chystá rozsáhlý projekt realizovaný společností Sekyra Group. „Developer již svůj připravovaný záměr prezentuje veřejně, na radnici čeká na projednání žádosti o změnu stabilizace tohoto území, aby se mohly připravovat podklady pro územní a stavební řízení. Tomu ale předchází projednání změny využití území,“ říká vedoucí Kanceláře architekta Městské části Praha 5 Elena Lacinová. Počítá se zde s realizací rozsáhlého projektu, který bude obsahovat byty, obchody, služby, komerční prostory i školu a zelené plochy.

#####Auta ze Strakonické možná zmizí

Na svoji proměnu čeká i navazující území v oblasti Smíchova, a sice prostor mezi ulicemi Nádražní a Strakonická směrem od Smíchovského nádraží k bývalému lihovaru. Radnice Prahy 5 oslovila na počátku letošního roku několik architektonických kanceláří a zadala jim zpracovat možnosti rozvoje jednotlivých lokalit na území Prahy 5. Jeden z návrhů představuje jiný pohled na řešení rozvojového území jižní části Smíchova a počítá mimo jiné s potlačením současného provozu na Strakonické ulici, vytěsněním aut na městský okruh a se zklidněním této zóny. Prvním z projektů této části Smíchova by měl být projekt Zlatý lihovar, který však má zatím, jak se zdá, k realizaci daleko. Majitelé bývalého lihovaru tento projekt představili už před několika lety, území je jako jediné v této oblasti stabilizované, od té doby se ale neudělal prakticky žádný pokrok v přípravě realizace projektu. Podporovaný je také projekt nového mostu přes Vltavu s předpokládaným tramvajovým provozem.

#####Staré Radlice nahradí nové projekty

Rozsáhlým rozvojovým územím, které je podle Eleny Lacinové velkou výzvou, je oblast kolem ulice Radlické od stejnojmenné stanice metra, kde v minulých letech vyrostla nová centrála ČSOB, směrem k Jinonicím.

Zde dříve stály staré Radlice, jejichž neblahý osud dnes připomíná pouze kaplička poblíž objektu ČSOB. Momentálně se v této lokalitě připravuje další administrativní komplex, v přípravě jsou pak projekty na území bývalé továrny Walter, kde vznikne nové lokální městské centrum. Další z ateliérů poukázal ještě na možnost využití území kolem Plzeňské ulice v oblasti Motola.

Plzeňská ulice by se podle vize architektů stala městskou třídou, funkci dopravní tepny by měly převzít Radlická a Břevnovská radiála. „K diskusi je využití oblasti Višňovky s přihlédnutím ke skutečnosti, že zde bude stanice prodloužené trasy metra A,“ pokračuje Elena Lacinová.

#####Další výstavbu podmiňuje tramvaj

Zejména bytová výstavba s občanskou vybaveností se plánuje v další části Barrandovského sídliště. Zde je ale zatím stavební uzávěra a čeká se na dostavbu prodloužení tramvajové trati do prostoru mezi Holyní a Slivencem. „Nemůžeme nyní toto území začít zastavovat, aniž by byla vyřešena dopravní dostupnost. Vedle tramvaje je v této lokalitě třeba realizovat také základní komunikační síť a inženýrské sítě,“ pokračuje hlavní architektka Prahy 5. Podle jejích slov Praha 5 rozhodně nemá problémy s nedostatkem investorů, zejména u bytových projektů. Opak je pravdou a každý developerský záměr spíše naráží na nedostatek vhodných pozemků. Vedle větších rozvojových lokalit jsou totiž k dispozici pouze jednotlivé stavební parcely na menší projekty v mezerách mezi současnou zástavbou. „Musíme přihlížet k tomu, aby doplnění zástavby bylo přiměřené, musíme dbát i na dobrou dopravní obslužnost nových bytových projektů, aby nedocházelo k neúnosnému zatěžování stávajících komunikací a nepřiměřenému zahušťování zástavby,“ říká dále Elena Lacinová. Na území Prahy 5 se momentálně připravuje nebo realizuje celá řada bytových projektů. Staví se například bytové soubory na Barrandově, v lokalitě Císařka, projekt Botanica u Vidoule, projekt Švédská. Připravuje se výstavba obytného domu a domu pro seniory Sacre Cour v místě, kde se povrchově stavěl Strahovský tunel, a další projekty v nezastavěných prolukách, jako jsou Starokošířská avenue či Plzeňská třída. V posledních letech vzniklo na území páté městské části několik nových rezidenčních čtvrtí, jako jsou třeba Císařka, Botanica, Mrázovka a Nikolajka.

#####Čeká se na nový územní plán

Rozvoj Prahy 5 do jisté míry také ovlivní to, které požadované změny se dostanou do nového územního plánu hlavního města Prahy, a které nikoli. V souvislosti se zpracováním nového územního plánu požádala Praha 5, jak je výše zmíněno, několik architektonických kanceláří, aby vypracovaly vlastní pohled na možný rozvoj některých lokalit. Sama architektka Elena Lacinová si tento postup, přestože na zpracování studií byl velmi omezený čas, velmi pochvaluje, protože přinesl řadu velmi zajímavých podnětů k zamyšlení.

„Jedná se ale zatím pouze o náměty k tvorbě nového územního plánu, o kterých se bude dále diskutovat,“ upozornila Elena Lacinová. Je pak otázka, zda se podaří některé pohledy nezávislých architektů realizovat, či nikoli.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!