V Beskydech přistála moderní architektura | E15.cz

V Beskydech přistála moderní architektura

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejvyšší ocenění v soutěži Best of Realty 2011 získal hotel Miura v Čeladné (vítěz kategorie Hotely). Jde jednak o unikátní začlenění moderní architektury do horského prostředí, jednak o promyšlené spojení stavby s designem, grafikou a výtvarným uměním.

Nejvyšší ocenění v soutěži Best of Realty 2011 získal hotel Miura v Čeladné (vítěz kategorie Hotely). Jde jednak o unikátní začlenění moderní architektury do horského prostředí, jednak o promyšlené spojení stavby s designem, grafikou a výtvarným uměním.

#####Originální tvarosloví s novou kvalitou

Architektonickou podobu hotelu Miura zpracoval pražský ateliér Labor13, který ve spolupráci s investorem usiloval o vytvoření celistvého objektu, který by fungoval jako živý organismus v krajině a jako vlastní stavba. „V návrhu jsme použili originální tvarosloví přinášející do místa novou kvalitu. Nově navržená hmota hotelu záměrně porušuje místní měřítko (v okolí hotelu se nachází drobná zástavba bez jednotného architektonického stylu) a funguje jako nová dominanta území,“ říká Albert Pražák z ateliéru Labor13.

Přestože byla od počátku stavba považována za kontroverzní, jako nový prvek zapadla přirozeně do krajiny. Její dynamická hmota v dálkových pohledech totiž navazuje na panoráma okolních kopců a ve svém kontrastním výrazu území obohacuje. Tato myšlenka je dovedena do detailu i tím, že stavbu v exteriérech doplňují sochy Davida Černého a také interiér hotelu se svým pojetím vymyká běžné představě o hotelovém prostředí. Jeho součástí jsou nečekané prvky a umělecká díla, od předních světových i českých umělců (Andy Warhol, David Černý, Henry Moore, Tony Cragg, John Armleder, Damien Hirst, Luca Pancrazzi, Petr Pastrňák).

#####Nezastupitelné výtvarné umění

Integrujícím výtvarným motivem exteriérů a interiérů jsou sochy Davida Černého -skupina tzv. krychloidů se stala přirozeným symbolem celé architektonické realizace a současně inspirovala další detaily v řešení vizuálního stylu hotelu. Tvar soch definují kubické segmenty s přesnými, vycizelovanými konturami a skupina tvořená postavou ženy, muže, dětí a lezoucích tvorů se „pohybuje“ po celém areálu -odpočívají v bazénu, opírají se o fasádu, sedí na hraně střechy či lezou po stropě a stěnách uvnitř.

Pro interiér hotelu je charakteristický originálně pojatý informační systém, který je rovněž dílem architektů z ateliéru Labor13. Cílem bylo ze stavby vytvořit živý organismus, který by mohl navádět návštěvníky hotelu a zároveň zjemňoval strohý betonový interiér. Výchozím bodem přitom byly návrhy soch Davida Černého, tento základní motiv architekti transformovali do 2D a geometrického rastru.

#####Nechybí šetrné technologie

Při realizaci stavby byly v souladu s aktuálními trendy uplatněny šetrné technologie. Vytápění a přípravu teplé vody pro celý objekt zajišťují tepelná čerpadla spolu s hlubinnými vrty. Tento systém je navíc navržen nejen jako ekologicky a energeticky nejvýhodnější zdroj vytápění, ale je určen i pro letní chlazení částí objektu. K jeho ekonomické šetrnosti přispívá i volba nízkoteplotního podlahového vytápění, které dosahuje potřebného efektu s využitím nízkopotenciálového tepla a zároveň zajišťuje kvalitní akumulaci tepla.

Systém měření a regulace je navržen s ohledem na hospodárné využití topného zdroje (tepelného čerpadla), slouží k ovládání jednotlivých technologických zařízení a zajišťuje jejich bezpečný provoz. K úsporám energie významně přispívá i systém vzduchotechniky, její jednotky jsou vybaveny rekuperací a využívá se tak při větrání odpadního tepla.

#####Krajina bez bariér

Atypický tvar budovy hotelu Miura reflektuje jeho funkční obsah. V geometrickém středu budovy se nachází funkční centrum hotelu - hlavní vstup, lobby a restaurace. Tyto prostory jsou volně propojeny betonovou rampou a otevírají se do exteriéru velkými prosklenými plochami. Umístění restaurace ve druhém patře a rozsáhlé prosklení jejích stěn poskytuje panoramatické výhledy na celé okolí hotelu. Na západ a východ od centrální části budovy navazují křídla ubytovacích částí. V suterénu objektu jsou umístěny konferenční prostory a wellness/spa. Wellness areál je navíc vybaven atrakcemi, jež včetně povrchových úprav a technologií dodal renomovaný evropský výrobce, který je původcem řady inovativních řešení.

Dynamická prolamovaná hmota hotelu je citlivě navržena tak, aby netvořila bariéru v krajině. Tento záměr podporuje navíc i zvednutí větší části přízemí na sloupy, nad úroveň terénu. Tím je v pohledové rovině parteru umožněn průhled skrz hotel a celková hmota stavby zůstává příjemně odlehčena. Jižní fasáda objektu má ucelený výraz s nepravidelným rytmem vertikálních oken jednotlivých pokojů. Řady oken jsou oživeny zapuštěnými lodžiemi zdůrazněnými výraznou barevností.

Severní fasáda hotelu je členěna různě velkými okenními otvory, které zcela vědomě porušují dělení stavby na jednotlivá podlaží. Záměr, aby hotel moderním způsobem dotvářel horskou krajinu, podtrhuje výběr použitých materiálů - byl volen beton, sklo, kámen, ocelový plech a fasáda je obložena přírodními probarvenými cembonitovými deskami. V zadání investora se od počátku mluvilo o „betonovém“ hotelu, stranou tedy nemohlo zůstat ani řešení povrchů. Volbou nakonec byly materiály a technologie, které odpovídají vysokým estetickým i technickým nárokům - pro povrchy vyžadující maximální odolnost vůči vodě (koupelny a lité podlahy) betonová stěrka Betonepox, pro plastické povrchy technologie Granite a Perlata firmy Němec, jež se zabývá zpracováním luxusních povrchů.

Hotel Miura byl uveden do provozu na počátku července, jeho stavba přitom trvala necelých čtrnáct měsíců. Podle dosavadních zkušeností z návštěvnického provozu jeho hosté oceňují jak zdařilé propojení moderní architektury s reliéfem okolní přírody, tak i umělecká díla, která jsou v hotelu instalována.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video