Uhlobaron nemá problém | E15.cz

Uhlobaron nemá problém

Pavel Kočiš

Zdeněk Bakala se privatizace OKD, a. s., neúčastnil ani se nepodílel na vyjednávání se státem

Týdeník Euro ve svém vydání z 30. dubna tohoto roku zveřejnil článek šéfredaktora Pavla Párala s názvem Uhlobaron má problém, ve kterém se obsáhle zabývá dopisem společnosti Charles Capital poslaným 13. září 2004 společnosti Karbon Invest. Tento dopis získalo (pomiňme v tuto chvíli způsob jak, z jakých zdrojů a zda to bylo legálně) a zveřejnilo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, které se dlouhodobě snaží bez jakéhokoli právního titulu formou politického nátlaku přimět RPG Byty (majitele tzv. bývalých bytů OKD) k prodeji jejího majetku.
Je paradoxní, že Pavel Páral dělá ve svém článku z dopisu ještě dalekosáhlejší závěry, než si vůbec trouflo samo občanské sdružení, které s „kauzou“ vyrukovalo. Konkrétně jde o toto: „Současní vlastníci dolů ve sporu vždy argumentovali tím, že od státu nemohli převzít závazek vyplývající z předkupního práva, protože od státu doly nekupovali.“ Za prvé současní majitelé nikdy neřekli a nikdy ani náznakem neargumentovali ve smyslu, že „nemohli převzít závazek vyplývající z předkupního práva, protože od státu doly nekupovali“. Nikdo nikdy nezpochybňoval platnost odstavce 7.6 (d) privatizační smlouvy, který upravuje předkupní právo, proto, že nebyl účastníkem privatizace! Skupina RPG si je dobře vědoma skutečnosti, že je odpovídajícím způsobem vázána privatizační smlouvou z titulu právního nástupnictví. Za druhé, článek opakovaně naznačuje, že probíhá nějaký soudní či jiný spor o předkupní právo, jehož stranami jsou na jedné straně nájemníci a na straně druhé současní majitelé. Takový spor však neexistuje ani nikdy neexistoval a článek nehovoří pravdu. Pan Páral měl možná na mysli spor mezi skupinou RPG a ministerstvem financí o to, co uvedený odstavec vlastně znamená, jak ho vykládat a za jakých okolností se má uplatnit. Ano, ten skutečně existoval. Avšak poté, co byla čistě právnická otázka zpolitizována a stala se z ní součást hysterické předvolební kampaně, vzala skupina RPG celou věc zpět. V argumentaci ale ani náznakem nikdy nepadlo, že by se předmětným odstavcem necítila vázána proto, že se ona či Zdeněk Bakala neúčastnili privatizace.

Standardní postup

Za třetí, i nadále trváme na tom, že se Zdeněk Bakala privatizace OKD, a. s., neúčastnil ani se nepodílel na vyjednávání této transakce se státem. Dopis (tzv. „price letter“), kterým se Sdružení snaží rozporovat tuto skutečnost, je ve skutečnosti naopak potvrzením našeho stanoviska. Tento „price letter“ jasně ukazuje, že Charles Capital podepsal smlouvu o koupi akcií Karbon Investu bezmála dva měsíce po prvním podpisu privatizační smlouvy mezi Karbon Investem a Fondem národního majetku.
Vyjadřovat dnes překvapení nad tím, že Zdeněk Bakala jednal o převzetí Karbon Investu s jeho soukromými majiteli ještě před uzavřením privatizace, mohou jen ti, kteří o této transakci mnoho nevědí či mají krátkou paměť. Skutečnost, že se tato jednání vedla již od roku 2003, není žádným tajemstvím, protože byla zveřejněna hned po převzetí Karbon Investu v listopadu 2004. Způsob, který investoři při akvizici Karbon Investu zvolili, je naprosto standardním postupem, jenž byl opakovaně prověřován právníky úvěrujících mezinárodních bank, kteří na něm neshledali nic závadného. > Je obrovský rozdíl mezi účastí v privatizaci a jednáním o převzetí soukromé společnosti poté, kdy tato privatizace skončí. Obojí nelze směšovat.
A konečně za čtvrté – je třeba si uvědomit, že Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je hmotně zainteresováno na zpochybňování akvizice OKD, a. s. V tomto kontextu je také třeba chápat účelovou dezinterpretaci s největší pravděpodobností nelegálně získaného dopisu. Sdružení si opakovaně stěžuje na způsob nabytí či nakládání s bytovým fondem RPG. A to i přesto, že jejich výhrady byly v minulosti postupně odmítnuty ministerstvem financí, nezávislým auditem, Evropskou komisí a v neposlední řadě také rozhodčím soudem.

Autor: Pavel Kočiš
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!