Volební lístky a jak s nimi naložit. Pod jakými čísly letos kandidují politické strany?

Volby

Volby Zdroj: E15 Michael Tomeš

Pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny jsou voličům opět rozesílány volební lístky přímo na adresu trvalého bydliště. Volit bez těchto hlasovacích lístků není možné, neznamená to však, že pokud je neobdržíte nebo o volební lístky přijdete, ztratíte tak i možnost volit. 

Rozesílání obálek s volebními lístky mají na starosti jednotlivé radnice. Tyto hlasovací lístky by každý občan s volebním právem měl obdržet nejpozději do tří dnů do začátku voleb, tedy 5. října. 

ONLINE: Volby 2021 na E15 >>>

Co znamenají čísla na volebních lístcích?

Každé z politických stran, hnutí či koalic kandidujících v daném volebním kraji je vyhrazen hlasovací lístek označený vylosovaným číslem platným celostátně s názvem volebního subjektu.

Přehled volebních lístků

Kde odevzdat volební lístek?

Mezi sadu volebních lístků, která je voliči doručena, patří i informační leták o volebním postupu. Volič se dozví také číslo svého volebního okrsku, název a adresu volební místnosti, kde mu bude umožněno odevzdat hlas. Tyto informace jsou uvedeny již na samotné obálce. Ve městech to většinou bývá škola, která má k tomuto účelu vyhrazených několik místností, jež pokrývají ulici trvalého bydliště jednotlivých voličů. V menších obcích to pak jsou většinou obecní úřady či jiná veřejně známá a dostupná místa. Adresa i název jsou vyznačeny přímo na obálce s volebními lístky.

Mohu volit mimo trvalé bydliště?

Ano, můžete volit kdekoliv na území České republiky i v zahraničí, ale potřebujete k tomu volební průkaz. Seznam voličů v zahraničí, kteří volební průkaz nepotřebují, byl uzavřen 29. srpna. Pro zájemce v zahraničí je tak voličský průkaz podmínkou, s jejímž vyřízením by už neměli raději otálet.

Co dělat, pokud nemáte hlasovací lístek?

Volič o ně může požádat přímo ve volební místnosti, a to i v případě, že volíte pomocí voličského průkazu.

Hlasování ve volební místnosti

Ve volební místnosti se volič prokáže platným občanským anebo cestovním průkazem.

Od volební komise pak obdrží prázdnou hlasovací obálku opatřenou úředním razítkem. Ve volební místnosti je také možné požádat o sadu hlasovacích lístků v případě, že je volič neobdržel poštou nebo je ztratil či jakkoliv poškodil.

S hlasovací obálkou a lístky se volič přemístí za plentu do prostoru vyhrazeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží pouze jeden hlasovací lístek do obálky. Pokud si to přeje, může využít svého práva udělit až čtyři preferenční hlasy specifickým kandidátům, a to zakroužkováním pořadového čísla uvedeného před jejich jménem na hlasovacím lístku. Po úpravě jednoho hlasovacího lístku vhodí volič obálku s jedním lístkem do volební schránky.

Kroužkování

Na volebním lístku můžete zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty. Tímto způsobem udělíte kandidátům přednostní hlas. V případě, že takto vykroužkovaný kandidát získá více než pět procent z celkového počtu platných hlasů určených pro politickou stranu, přeskočí výše postavené kolegy na hlasovacím lístku.

Pokud podmínku splní vícero z kandidátů, rozhodne jejich pořadí počet preferenčních hlasů. V případě zakroužkování vícero než čtyř kandidátů jsou preferenční hlasy neplatné, ale celkový hlas pro daný politický subjekt zůstává v platnosti.

Video placeholde
Volby: Kroužkování - jak fungují preferenční hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny? • Videohub

Hlasování zdravotně postižených

Pokud je volič zdravotně postižený a není schopen bez pomoci odvolit, může mu v tom přímo ve volební místnosti pomoci jiný přítomný volič, nikoliv však člen volební komise.

Zdravotně postiženým je umožněno volit i z domova do takzvané přenosné volební schránky. K tomu je potřeba požádat obecní úřad anebo ve dnech voleb okrskovou komisi. Jednotný způsob neexistuje, lze žádat lze telefonicky anebo písemně. Volební komise pak vyšle dva členy na danou adresu s přenosnou volební schránkou, hlasovacími lístky i s obálkou. K hlasování je stále nutný průkaz totožnosti. Členové komise pak postupují tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Přehled volebních lístků pro volby do Poslanecké sněmovny 2021:

Na vzory se můžete podívat na stránkách Ministerstva vnitra.

 1. Strana zelených
 2. Švýcarská demokracie
 3. VOLNÝ blok
 4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 5. Česká strana sociálně demokratická
 6. Volte Pravý Blok;…
 7. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
 8. Trikolora Svobodní Soukromníci
 9. Aliance pro budoucnost
 10. Hnutí Prameny
 11. Levice
 12. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
 13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
 14. SENIOŘI 21
 15. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy;….
 16. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
 17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ
 18. Komunistická strana Čech a Moravy
 19. Moravské zemské hnutí
 20. ANO 2011
 21. Otevřeme Česko normálnímu životu
 22. Moravané