Volební komise pro příští volby: Jak se stát členem a co odměna | e15.cz
M A

Volby

Jak se stát členem volební komise a jaká vás za to čeká odměna

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michal Tomeš, E15

jab

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Chcete se stát členem volební komise? Letos proěhnou volby do Senátu a komunální volby, přístí rok pak prezidenstké volby. Členem se může stát občan České republiky nebo jiného státu, který má v tuzemsku právo volit a je mu více než 18 let. Jako člen volební komise se účastníte sčítání hlasů, navíc máte právo na zajímavou odměnu. Kolik to je a máte zároveň nárok i na náhradu mzdy?

Kdo se může stát členem volební komise?

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na našem území. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt.

Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logickým předpokladem pro usednutí do volební komise je, že člen nesmí být zároveň kandidátem do krajských volebvoleb do Senátu, poslaneckých voleb nebo eurovoleb popřípadě prezidentských voleb.

Jak se dostat do volební komise pro volby v roce 2022 a 2023?

Stát se členem volební komise můžete dvěma způsoby. První část volebních komisařů mohou navrhout jednotlivé politické strany, zbytek pak doplňuje starosta obce z kandidátů, kteří se dobrovolně přihlásili.

Delegování členů politickou stranou

Každá volební strana, hnutí nebo koalice, která usiluje o hlasy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny a  jejíž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. Nejpozději tak musí učinit 30 dnů přede dnem konání voleb.

Delegování členů a náhradníků politickou stranou znamená doručení seznamu navrhovaných osob starostovi obce. Seznam navrhovaných členů musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Strana může dále navrhnout i konkrétní okrskovou volební komisi v rámci dané obce, kam by měli být navržení kandidáti zařazeni. Pokud tento údaj neuvedou, rozřadí osoby do jednotlivých okrskových volebních komisí sám starosta.

Dobrovolné přihlášení na obecním úřadu

Politické strany mají málokdy k dispozici dostatek osob, které by mohly navrhnout do volební komise. Zároveň však každá okrsková volební komise musí sestávat z minimálně 5 členů, ve výjimečných případech malých okrsků pak ze 4 členů. Právě z toho důvodu je potřeba volební komise doplnit z řad ostatních občanů. Obvykle starosta jmenuje členy ze zaměstnanců úřadu, ale jako členové volební komise se mohou hlásit i běžní občané. Stačí se přihlásit jako zájemce a splňovat výše uvedené podmínky pro členy volební komise.

Jaká je odměna volební komise?

Stát se členem volební komise může být zajímavá brigáda. Nezáleží na tom, zda je člen delegován politickou stranou, nebo se k účasti ve volební komisi přihlásí dobrovolně –⁠ v obou případech má nárok na odměnu. Nejedná se o plat, ale o zvláštní odměnu za výkon funkce pro člena volební komise, která mu přísluší jednorázově. Ta činí v základu 1800 Kč. V případě, že jsou volby kombinované, tedy volí se do Senátu a krajských zastupitelstev, bývá odměna pro volební komisi navýšena ještě o 400 korun.

Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají členové volební komise hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. Volební komisi vede předseda, který je vylosován na ustavující schůzi. Ta se koná několik dní před volbami a svolává ji starosta obce. Předsedovi připadá základní odměna ve výši 2200 Kč plus navýšení o 400 Kč. Nově získává vyšší odměnu rovněž místopředseda volební komise, a to v základní výši 2100 Kč.

V práci dostanete volno i náhradu mzdy

Podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete i svoji mzdu. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se může posléze obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

Členové volební komise, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale pracují jako OSVČ, mají kromě odměny pro členy komise nárok ještě na náhradu ušlého výdělku, maximálně ve výši 340 Kč za den. Nárok na náhradu ušlého výdělku uplatní OSVČ u obecního úřadu, ale musí svoji výdělečnou činnost také prokázat, například výpisem z živnostenského rejstříku.

Přebírání pravomocí prezidenta a termín voleb:

Video se připravuje ...
Přebírání pravomocí prezidenta a pravidla voleb

Autor: jab

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Volby

V roce 2022 se v Česku konají volby do Senátu a komunální volby.

Prezident Zeman stanovil termín voleb na 23. a 24. záží 2022. Přečtěte si podrobný speciál, jak volit v komunálních volbách a jaký postup platí pro volby do Senátu. V obou případech potřebujete volební lístky, které vhodíte do uren ve volebních místnostech. Volební systém a pravidla se však liší. Odlišná pravidla platí hlavně pro voličský průkaz. Letošní volby znamenají i to, že se budou volit noví primátoři Prahy a Brna. Možná vás bude také zajímat, jak funguje volební komise, případně jak se stát jejím členem a jak vysoká bývá obyčejně volební účast. Na webu E15 vám přineseme i přehled kandidátů a výsledky voleb.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery