Čerpání? Snad v září

Kamil Jankovský

Kamil Jankovský Zdroj: ctk

České republice zbývá devět dní na splnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly procesu čerpání evropských dotací. O dodržení termínu se nepochybuje, platby z Bruselu do 15 pozastavených operačních programů však v létě nezačnou. Česko se tak může nebezpečně přiblížit situaci, že bude mít vyšší schodek rozpočtu veřejných financí, než s jakým pro letošek počítá.

„Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán koordinace plnění Akčního plánu pečlivě hlídá. Do konce června budou splněny všechny body. Předpokládáme, že v letních měsících představitelé Evropské komise plnění plánu zkontrolují a od září bude možné znovu spustit certifikaci projektů a jejich proplácení,“ sdělil deníku E15 šéf rezortu Kamil Jankovský.

Září považuje za mezník také ministerstvo financí. „Dojde-li ke splnění požadavků komise a obnovení certifikace zhruba do září října, nebude dopad (na rozpočet) žádný,“ uvedl před časem mluvčí Ondřej Jakob. V případě, že by komise nebyla spokojena a pozastavila i zbylé programy, připustil premiér Petr Nečas nárůst deficitu až na šest procent. Plán pro rok 2012 je 105 miliard korun (tři procenta HDP).

Evropská komise potvrdila, že je s českými úřady v pravidelném kontaktu. Výsledek snahy o nápravu předpovědět odmítla. „Snažíme se najít řešení. V této chvíli nemůžeme předjímat další vývoj. Jisté je, že se budeme snažit najít společné východisko tak rychle, jak to jen bude možné,“ uvedl Ton van Lierop, mluvčí eurokomisaře pro regionální politiku Johannese Hahna.

Pětibodový „ozdravný“ scénář plní Česko poměrně úspěšně. Postup prací však drhne na vypořádání mezirezortních
připomínek a na opakovaných konzultacích s Bruselem, a tak vzniká skluz. „V některých bodech dochází k mírnému zpoždění. Jde však o termíny, které jsme si stanovili na úrovni republiky. Termíny nastavené komisí budou dodrženy,“ tvrdí Jankovský.

V hlavní vytýkané oblasti, nedostatečné závislosti pověřených auditních subjektů, schválila vláda přechod auditů do struktury Auditního orgánu na rezortu financí s účinností od 1. ledna příštího roku. Zbývá vyčíslit náklady tohoto kroku, vyčlenit zaměstnance a provedení samotné centralizace, s nimiž se počítá na podzim a v závěru roku.

Koordinace a dohled nad audity dostane od Nového roku nový manuál, vzniku nesrovnalostí mají bránit nová pravidla pro finanční toky. Stoprocentně hotová je kapitola Řídicí kontrola, zaměřená na veřejné zakázky. Administrativní kapacitu řeší aktualizovaná a zpřísněná verze metodiky pro transparentní výběr kvalifikovaných pracovníků.