Jednodenní volby: Vláda podpořila zásadní novelu zákona

2. kolo prezidentských voleb 2023

2. kolo prezidentských voleb 2023 Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

2. kolo prezidentských voleb 2023
2. kolo prezidentských voleb 2023
3
Fotogalerie

Jen co skončily prezidentské volby, dohodla se vláda na novele a novém předpisu o správě voleb. Ta mění především termín voleb, a to konkrétně ze dvou dnů na jeden den. To znamená, že místo pátku a soboty by občané volili jen v pátek od 7 hodin do 22 hodin. Dále by pak podle novely měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Návrh teď projedná Parlament. 

Novela navíc upozorňuje, že Česko je poslední zemí v EU, která má dva volební dny, a to vždy pátek od 14 hodin ado 22 hodin a sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Nově by se tak doba voleb skrátila na jeden den a volilo by se celý den od 7 hodin do 22 hodin. Finanční odměna členům komise by se nijak nesnížila, uvedlo ministerstvo vnitra, které s návrhem přišlo. „Po ukončení hlasování je navíc potřeba počítat i s časem na sčítání hlasů, které bude probíhat do nočních hodin,“ stojí v důvodové zprávě.

Na dvoudenní volby přešlo Československo od roku 1971, kdy se 26. a 27. listopadu konalo první hlasování po vzniku federace, týkalo se to Federálního shromáždění i obou národních rad. Slovensko však už od roku 2006 přešlo na jednodenní volby. U prezidentských nebo komunálních voleb přešlo na jednodenní hlasování už dříve. 

Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků a vzniknout by měl nový informační systém správy voleb. Momentálně je fixní počet okrsků a nelze jejich počet snížit.

„Při celkovém počtu cca 8,5 milionu voličů připadá na jeden okrsek v průměru zhruba 570 voličů. Skutečná lidnatost okrsků se liší případ od případu. Existují okrsky přesahující tisícovku voličů, ale i okrsky o pouhých několika desítkách voličů,“ stojí v návrhu. Novela by tak umožnila obcím některé okrsky sloučit a tím by se mohlo ušetřit. 

Zákon počítá s vytvořením informačního systému správy voleb, který bude obsahovat jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí, registr kandidátních listin a přinese možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře. Nově by také mělo být možné zažádat elektronicky o volební průkaz na jakémkoliv obecním úřadu.