Na aktivity svých zaměstnanců věnoval holding CSG již téměř půl milionu | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Na aktivity svých zaměstnanců věnoval holding CSG již téměř půl milionu

Na aktivity svých zaměstnanců věnoval holding CSG již téměř půl milionu
ZDROJ: Czechoslovak Group
Prezentace klienta •

Je to již rok, kdy se na popud Michala Strnada, majitele holdingu Czechoslovak Group, spustil projekt Sponzoring zaměstnanců. Za tuto dobu se již dočkalo podpory přes třicet projektů a na jejich podporu vyplatil holding téměř půl milionu korun.

Za Sponzoringem zaměstnanců stojí snaha majitele Czechoslovak Group (CSG) podporovat také zajímavé mimopracovní aktivity zaměstnanců a podpořit sounáležitost pracovníků s firmou, v níž pracují.

Mezi zaměstnanci je o projekt zájem, za rok jeho existence se sešlo již přes sto dvacet žádostí. Ty směřují do řady oborů a odvětví. Řada lidí se například angažuje mezi dobrovolnými hasiči, v různých sportovních klubech, pořádají festivaly a další kulturní akce, kroužky pro děti a podobně. CSG podpořilo též například nákup plachet na stany pro skautský tábor.

Samostatnou kapitolou jsou různé charitativní projekty, přičemž také jejich spektrum je také velmi široké. Zaměstnanci třeba realizují turnaje, z jejichž výtěžku pomáhají rodinám, které peníze potřebují například na nákladnou léčbu svých dětí. Další usilují o zapojení dětí ze sociálně slabších skupin do sportovních aktivit, případně dělají dobrovolníky.

Autor: Czechoslovak Group

Široké spektrum mimopracovních aktivit

„Nerada bych vyzdvihovala nějaký z projektů. Za řadou z nich je ale skutečně hluboký příběh a mám velikou radost, že se mohu podílet na tom, že lidé, kteří svůj volný čas tráví tím, že dělají něco pro druhé, dostanou na tyto své aktivity také finanční podporu,“ říká Barbora Wenigová z HR oddělení skupiny CSG.

Právě ona se každé čtvrtletí došlými žádostmi zabývá a připravuje je k posouzení. Konečné slovo, kdo získá podporu, má majitel Michal Strnad, který se o projekty velmi zajímá. Podpora může dosáhnout až dvaceti tisíc korun.

„Zavedením sponzoringu jsme zjistili, jaké množství našich zaměstnanců má rozmanité mimopracovní aktivity, kterými pomáhají svému okolí. Je také hezké, že pan Strnad často dostává od úspěšných žadatelů různá poděkování, ať už v podobě, dopisu, knížek, táborové vlajky nebo fotografií,“ popisuje Barbora Wenigová.

Autor: Czechoslovak Group

Příklady podpořených aktivit

Firmy začleněné do Czechoslovak Group zaměstnávají více než 8000 pracovníků na různých pozicích a s různou kvalifikací. Podpořené aktivity v projektu Sponzoring zaměstnanců ukazují, že se mezi zaměstnanci najdou velice zajímaví a inspirativní lidé, kterým není lhostejný svět kolem nás.

Například Jan Horník, který je zaměstnancem DAKO-CZ, je dobrovolníkem na táboře pro autistické děti provozovaném organizací Poruchy autistického spektra z.s. Svůj projekt zaměřil na získání prostředků na muzikoterapii, canisterapii a symbolickou odměnu pro ošetřovatele. Podpořením tohoto projektu dokázal holding CSG, že dokáže ocenit práci. Vedoucí tábora, paní Zuzana Poláková dokonce nominovala CSG na ocenění společensky odpovědný zaměstnavatel v Pardubickém kraji.

Pavel Minařík je zaměstnancem Excalibur Trade, instruktorem potápění a místopředsedou spolku Mydive z.s. Ve svém projektu požádal o finance na instruktorské kurzy pro potápění se zdravotně hendikepovanými klienty, které získal. Díky prostředkům mohl realizovat tento jedinečný projekt v Pardubickém kraji.

L’ubomíra Adamčiová z MSM Martin, je zároveň členkou OZ Amazonky, které pomáhají onkologicky nemocným pacientům, aby je vrátili zpět do formu, zlepšují jejich fyzický a psychický stav. Díky paní Adamčiové získaly Amazonky finance na lymfodrenáže, terapie a vstupy do bazénů.

Autor: Czechoslovak Group

Až sto tisíc každé čtvrtletí

Cílem Sponzoringu zaměstnanců je i nadále podporovat různé mimopracovní aktivity zaměstnanců. Tím, že o nich pak skupina CSG i jednotlivé firmy informují na sociálních sítích, ale objevují se také například v interním časopise, mohou posloužit jako inspirace pro ostatní.

Zároveň, pokud sami nějakou podobnou aktivitu vykonávají, může je přimět, aby si sami žádost na HR oddělení podali, protože také ve druhém roce své existence bude sponzoring pokračovat a každé čtvrtletí má CSG na několik vybraných projektů připravenou částku až 100 tisíc korun.

„Nadále chceme podporovat ty projekty, kde jsou naši zaměstnanci sami aktivně zapojeni a podílejí se na jejich realizaci, ať už jde o různé sportovní kluby, zájmové skupiny, kulturní celky a podobně. Rádi však podpoříme i další činnosti našich zaměstnanců, ve kterých spatříme smysl, přidanou hodnotu a které přinesou lidem radost,“ doplňuje Barbora Wenigová.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!