Nejen inkluze. Školství čeká víc novinek

Ministryně školství Kateřina Valachová

Ministryně školství Kateřina Valachová Zdroj: ctk

Od září porostou učitelům platy a školákům zase šance získat podporu, pokud ji potřebují. Tím ale změny ve školství nekončí. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) slíbila při začátku školního roku učitelům pomoc proti šikaně.

„Zítra odstartujeme úkoly, které jsme slíbili učitelům, které se týkají boje se šikanou a respektu k učitelům,“ uvedla Valachová na tiskové konferenci věnované začátku školního roku. Opatření má připravená a věří prý, že učitelé i rodiče a děti budou příjemně překvapeni.

Konkrétní kroky představí ministerstvo školství v příštích dnech. Kromě doporučených postupů pro školy zvažovalo snížit výchovným poradcům počet hodin, které mají odučit, aby měli víc času na poradenství.

Další novinkou, která má být hotová na podzim, jsou pravidla pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách. Měly by se odstranit nejasnosti kolem jejich stravování, hraček a her.

Valachová připravuje také kariérní řád, podle kterého by měli mít starší učitelé čas a příplatek na podporu mladých učitelů. Příplatky by měli získat mentoři a takzvaní lídři jednotlivých oborů, které si školy určují v řadách svých učitelů.

Se začátkem letošního školního roku začíná nabíhat nový systém podpory žáků se speciálními potřebami na běžných školách. Cílem nového způsobu financování inkluze je, aby se každému potřebnému dítěti dostalo podpory. Tak, aby se více dětí než dnes mohlo vzdělávat v běžné třídě. Některé metodiky spojené se vzděláváním postižených se však teprve připravují.

Premiér Sobotka uvedl, že pravidelné zvyšování platů učitelů podporuje, a to co nejrychlejším tempem . Výše ale bude záviset na ekonomických možnostech.

„“

Od září se učitelům na základních a středních školách také zvyšují platy, a to o osm procent. „Je to třetí zvýšení platů učitelů během dvou let působení naší vlády, celkem jsme navýšili platy učitelů na středních a základních školách o patnáct procent,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Odboráři žádají navyšovat platy učitelů po tři roky každoročně o 15 procent, aby se v roce 2020 dostaly na 130 procent průměrné české mzdy. Sobotka uvedl, že pravidelné zvyšování platů učitelů podporuje, a to „co nejrychlejším tempem“. Výše ale bude záviset na ekonomických možnostech.

V příštích letech také dostanou i mladší děti děti nárok na místo v mateřské školce. Nejdříve čtyřleté, pak i tříleté a dvouleté. Docházka do školky bude od příštího roku pro pětileté povinná.