Růst sazeb může poslat do dluhové pasti nejednu domácnost, varuje tvůrce Mapy exekucí Radek Hábl

Radek Hábl

Radek Hábl Zdroj: red

V Česku rostou úrokové sazby. Komplikaci to může přinést nejen zájemcům o hypotéku, ale i lidem, kteří již takový úvěr splácejí. "Citelné zvýšení měsíčních splátek může výrazně nabourat nejeden domácí rozpočet," říká v rozhovoru pro E15 zakladatel Mapy exekucí Radek Hábl. Příliš optimisticky nevidí ani dopady novely insolvenčního zákona.

Dostávají se z vaší zkušenosti do dluhové pasti i lidé uvázaní hypotékou? Ač jde obecně o relativně solventní jedince, kvůli zvyšování úrokových sazeb mohou mít po čase problém svůj závazek splácet…

Ano, hypotéka je závazek, který s sebou nese velké finanční zatížení a v případě nějaké negativní životní události může způsobit až pád do dluhové pasti. Postupné zvyšování úrokových sazeb je velkou hrozbou do budoucna právě kvůli citelně vyšším měsíčním splátkám, které mohou nabourat nejeden domácí rozpočet.

Nedávno však sněmovnou prošla novela insolventního zákona, která má lidem cestu z dluhů usnadnit. Jak zákon hodnotíte?

Do novely insolvenčního zákona se dostaly některé pozitivní změny. Například odstranění vstupní bariéry schopnosti uhradit aspoň 30 procent dluhů, snížení doby oddlužení pro invalidní či starobní důchodce. Dále jde o zjednodušení návrhu na povolení oddlužení nebo novou možnost zkráceného oddlužení pro ty, co budou schopni splatit 60 procent pohledávek během 3 let.

V čem má naopak popsaná legislativa nedostatky?

Dva pozměňovací návrhy bohužel způsobily, že novela nenaplňuje svůj původní účel a její praktický dopad může být velmi omezený. Je to způsobeno tím, že obsahuje velkou právní nejistotu, kdy ona třicetiprocentní hranice splacení závazků se přesouvá ze začátku na konec procesu a duplicitně se zavádí další kontrola ze strany insolvenčního soudu.

Když uvážíme, že v oddlužení se dlužníkům většinou sráží větší část příjmu oproti exekuci a současně hradí odměnu insolvenčního správce ve výši 65 tisíc korun za 5 let, je zřejmé, že mnoho lidí nebude chtít za těchto okolností možnosti pětiletého procesu oddlužení využít. Zároveň novela zavádí zcela novou bariéru vstupu do oddlužení ve formě minimální měsíční splátky 2 178 korun, což povede k tomu, že ti kteří mají nízký příjem a nemají možnost si ho navýšit, jako například starobní důchodci, nebudou mít šanci oddlužení využít.

V Praze je téměř desetina osob starších 15 let v exekuci. Jak tuto skutečnost vysvětlujete?

Praha má velké množství dluhů pocházejících z pokut u dopravního podniku, ale jinak není v porovnání s ostatními kraji výjimečná co se týče příčin, které vedou lidi do exekuce. Jediným rozdílem oproti ostatním krajům je skutečnost, že v Praze jsou vymáhány výrazně vyšší částky než například v Ústeckém kraji. Je to dáno tím, že jsou zde vyšší průměrné platy a současně vyšší životní náklady.

Jste zakladatelem Mapy exekucí. Plánujete ji dál zpřesnit až na úroveň městských částí?

Mapa exekucí je již nyní na úrovni jednotlivých obcí. Na úroveň městských částí bychom mapu rádi rozšířili, ale vše záleží na dostupnosti takových dat ze strany Exekutorské komory ČR. Zároveň bychom chtěli mapu exekucí vydávat v pravidelných kvartálních intervalech, aby mohly obce lépe vývoj exekucí sledovat a případně na něj adekvátně reagovat.

Na nedávno proběhlé akci Social Innovation Weekend jste byl mentorem a porotcem pro týmy, které si jako své téma vybraly právě kategorii zadluženosti. V kontextu Mapy

Vaše aktivity jsou poměrně dost mediálně viditelné. Navíc se účastníte akcí typu Social Innovation Weekend, kde radíte týmům, jak přistupovat k problematice zadluženosti. Spolupracujete ale v rámci projektu Mapy exekucí přímo i s úřady?

Spolupracujeme s úřady, ministerstvy i odbornými asociacemi či platformami, kooperaci vnímám jako velmi prospěšnou.

Radek Hábl

Vystudoval VŠE na fakultě účetnictví a financí. Jeho profesionální zkušenost zahrnuje více než 11 let v soukromém sektoru, včetně 5 let u IBM. V současné době povzbuzuje systémový přístup k přeměně stávajícího systému zadluženosti. Přednáší o finanční gramotnosti a pomáhá jednotlivcům při zadlužení.