Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc. | E15.cz

Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc.

Náš syn si s přítelkyní koupil v roce 2006 byt. Nejsou manželé, byt mají „napůl“. Syn byt financoval také hypotékou. Dokud byt užíval, uplatňoval odpočet úroků od základu daně. Protože od roku 2007 pracují oba v zahraničí a nemají příjmy z tuzemska, nebylo za rok 2007 proti čemu úroky uplatnit.

V roce 2008 koupili kuchyň, zabudovali ji, a to včetně spotřebičů (vše v ceně nad 100 tisíc korun). Dále opravili obklady apod. za zhruba 50 tisíc korun. Dokoupili nábytek – jednotlivé kusy do 40 tisíc korun. Byt chtějí pronajímat. Mají uzavřenou smlouvu s RK na vyhledání nájemníka. Zatím se ale nedaří najít nájemníka, takže možná příjmy z pronájmu budou až v roce 2009. Odkdy je možné byt odpisovat? A musí se odpisy nějak krátit, pokud byt není pronajímán celý rok? Může veškeré příjmy z pronájmu zdaňovat jen syn?

Prosím o názor k následujícímu případu. Bezdětná sestra daruje svému bratrovi byt. Na základě darovací smlouvy je zřízeno věcné břemeno, kdy dárce bude užívat byt do své smrti. Bratr byt po několika měsících daruje svému vnukovi, a to včetně věcného břemene ve prospěch své sestry. Vnuk tento dar v dobré víře přijal i s věcným břemenem. Může dojít k tomu, že by tento případ posoudil finanční úřad jako obcházení zákona? Může prateta nového vlastníka hradit příspěvky do fondu oprav?

Z pohledu daňových předpisů se domnívám, že ve vašem případě k obcházení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nedochází. Vaše prateta darovala podle své vůle svému bratrovi byt ve vlastnictví. Zároveň došlo ke zřízení věcného břemene v její prospěch. Na tom není nic nesprávného. Pokud váš dědeček nebyl vázán nějakým závazkem z darovací smlouvy se svou sestrou, pak nakládá s bytem podle vlastního uvážení. Proto vám ji daroval. Ani zde není nic nesprávného. Uznávám, že tímto postupem od roku 2008 dochází k tomu, že ani v jednom případě převodu majetku nebude placena daň darovací. Vaše prateta by neměla platit úhrady do fondu oprav, protože není vlastníkem bytu. To byste měl platit vy.

Dostala jsem darem byt od rodičů. V bytě jsem bydlela půl roku. Po svatbě jsem tento byt prodala za zhruba tři miliony korun, protože jsme se s manželem rozhodli postavit rodinný domek. Celá částka padne na výstavbu. Vše proběhlo v roce 2008. Dozvěděla jsem se, že nemusím platit daň z příjmů z prodeje bytu. Jaké musím splnit podmínky?

Vzhledem k tomu, že jste v bytě bydlela bezprostředně před prodejem, ale méně než dva roky, použije se na váš případ ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a písm. u) zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje bytu je pro rok 2008 osvobozen od daně z příjmů fyzických osob za podmínky, že částku získanou prodejem bytu vynaložíte na obstarání své bytové potřeby (výstavba rodinného domu) ve smyslu § 15 zákona o daních z příjmů. Období, ve kterém máte tuto částku vynaložit na bytovou potřebu, se počítá 12 měsíců do minulosti přede dnem obdržení příjmu z prodeje bytu a do budoucna do konce roku 2009. Například při příjmu 10. 10. 2008 je celé období 10. 10. 2007 až 31. 12. 2009. Pokud podmínky splníte, je příjem osvobozen definitivně. V opačném případě raději včas navštivte daňového poradce.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!