Přeměna Rohanského ostrova pokračuje | E15.cz

Vše o miliardářích

Vše o miliardářích Vstoupit do speciálu

Přeměna Rohanského ostrova pokračuje

Výběrové řízení na projekt urbanistického rozvoje Rohanského ostrova vyhrálo Konsorcium Rohan realitní společnosti Sekyra Group Real Estate. Projekt si vyžádá investici ve výši zhruba 15 mld. Kč.

Metropole je pomalu připravena spustit široké úpravy a rozvoj významného území v oblasti Karlína a Libně - Rohanského ostrova.

Také tyto lokality zdevastovala v roce 2002 povodeň. Nyní tu finišují páteřní infrastrukturní stavby, především komunikace Pobřežní.

Na ostrově, který vytvoří odlehčovací kanál, město počítá s množstvím zeleně i promenádních cest. Na rozvoji se budou podílet také soukromí investoři.

#####Změna územního plánu

Rohanský ostrov a Maniny budou nejbližším novým moderním městským centrem navazujícím na historický střed města. Proto metropole věnuje přípravě velkého rozvojového území značnou pozornost a již učinila několik zásadních kroků. Kromě již dokončených protipovodňových zábran v prostoru Rohanského ostrova za 626 milionů Kč a revitalizace území, financovaných z fondů EU - programu JPD 2, stačilo město také odsouhlasit změnu územního plánu.

Ta spolu s právě budovanou infrastrukturou vznik městského centra v této lokalitě, vymezené Vltavou, ulicí Sokolovskou od ulice Šaldova až po Libeňský most, umožní.

#####Budování infrastruktury

Dokončuje se druhý úsek výstavby komunikace Pobřežní od ulice Za Invalidovnou směrem k Libeňskému mostu. Letos tu bude investováno téměř 90,5 milionu Kč, hotovo by mělo být v polovině letošního roku. Na západ a na východ od této oblasti pokračuje město v řešení majetkových poměrů k pozemkům. Z rozpočtu na rok 2008 město vyčlenilo celkem 7 milionů Kč na výkup pozemků a projektovou přípravu výstavby nových kanalizačních stok, proplachovacího kanálu, vodovodních řadů, teplovodu, plynovodu, kabelovodu a ostatních sítí.

#####Nové ostrovy relaxace

Na území Rohanského ostrova směrem k Vltavě je počítáno s plochami pro zeleň, sport a rekreaci. Připravuje se projekt pro územní rozhodnutí na první etapu výstavby parku na Maninách, což započne celkovou regeneraci rekreačních ploch včetně vodních cest a zeleně. Zde město vystupuje aktivně. „Ve zdevastovaném terénu obnovíme rameno Vltavy přibližně v místě původního, zasypaného v 19. století. To umožní vytvoření nového Rohanského ostrova, který propojí severní říční kosy.

V jižní části území vzniknou plochy přírodní zeleně se sítí promenádních cest,“ popsal úpravy náměstek primátora Pavel Klega.

Rozpočet hlavního města počítá pro rok 2008 na úpravu území Rohanského ostrova s částkou 5 milionů Kč. Ta zahrnuje revitalizaci Rohanského ostrova včetně oddechové zóny Manin.

#####Výjimečný projekt

V další etapě výstavby v soutoku horního a dolního karlínského ramene Vltavy by měl vzniknout přístupný atraktivní prostor s vodní kaskádou. Severní část území s přístavišti osobních lodí by měla sloužit k rekreaci a sportu. Jedním z návrhů studie je také přírodní amfiteátr s jevištěm na ploše řeky. Na stavbě vltavského ramene Praha úzce spolupracuje s Povodím Vltavy. V neposlední řadě město počítá s výnosy z obchodního využití vlastních pozemků v této lokalitě, jejíchž výměra činí zhruba 200 000 m2. Nábřeží Karlína a Libně bude s Rohanským ostrovem spojovat hned několik mostů. Součástí projektu jsou rovněž pěší zóny a podzemní parkování.

Přirozeným centrem nově vybudovaného území se stane okolí stanice metra B Invalidovna, které také celou oblast propojí s dalšími druhy dopravy. Rohanský ostrov - zelené centrum Prahy, pro jehož zástavbu budou charakteristické chráněné prosluněné zelené vnitrobloky a současně i propustná dopravní síť pro chodce, motoristy a cyklisty, by se měl v nové městské centrum změnit do roku 2018.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!