Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Provozování realitní kanceláře je ve smyslu naší platné legislativy volnou živností. Není tudíž spojeno s žádným požadavkem na doložení kvalifikačních předpokladů, resp. vzdělání, nutných k provozování této náročné činnosti.

*Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR*

Musí být realitní kanceláře povinně v nějaké profesní asociaci?

Proto se také na českém trhu nemovitostí pohybuje značné množství osob, které realitní činnost provozují zcela nekompetentně a své klienty, často bez zjevného úmyslu, poškozují. Zákon také neřeší povinné členství realitních kanceláří v profesním sdružení. Členstvím v Asociaci realitních kanceláří České republiky realitní kanceláře zcela dobrovolně přijímají řadu povinností, vyplývajících ze stanov a vnitřních směrnic asociace, které se v zájmu klientů zavazují plnit. A nejedná se o závazky jen tak ledajaké. Každá členská realitní kancelář se musí pravidelně profesně vzdělávat, aby byla oprávněna získat každých pět let certifikát, musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti, musí dodržovat Etický kodex člena asociace a standardy činnosti apod. V případě jakéhokoli porušení stanov a vnitřních směrnic asociace je pak člen povinen zodpovídat se dozorčí radě asociace a musí se podrobit případným sankcím, z členství vyplývajícím.

Co je to energetický průkaz budovy a pro které budovy je nutné jej mít?

Energetický průkaz budovy lze s určitou nadsázkou přirovnat např. k informacím o spotřebě elektrické energie, které dnes naleznete na domácích elektrospotřebičích, jako jsou například pračky, ledničky či myčky nádobí. Kupující se zde dozvídá, zda daný výrobek vyhovuje měřítkům v současnosti platných nároků na maximálně vysokou energetickou úspornost (spotřebu) a řadí výrobky do kategorií A, B, C atd. Podstatou hodnocení energetické náročnosti budov je celková měrná roční spotřeba energie za období jednoho roku na vytápění (chlazení), osvětlení aj. - tedy celková spotřeba energie, která se poté přepočte na 1 m2 a podle této hodnoty je zařazena do příslušné třídy energetické náročnosti A až G. Povinnost vypracování energetického průkazu budovy vyplývá ze zákona 406/2000 Sb., v platném znění, resp. zákona 61/2008 Sb. (prováděcí vyhláška má číslo 148/2007 Sb.). Stavebník či vlastník budovy má povinnost od 1. ledna 2009 předložit energetický průkaz budovy zejména při výstavbě nových budov nebo při takových změnách stávajících budov (s podlahovou plochu vyšší než 1000 m2), které ovlivňují jejich energetickou náročnost.

Jsou realitní kanceláře oprávněny za zprostředkování účtovat provizi oběma stranám?

Obecně lze říci, že neexistuje žádný cenový předpis, který by taxativně určoval výši odměny za zprostředkování realitní kanceláří. Provizí se rozumí odměna za zprostředkování prodeje (koupě), pronájmu (nájmu) nemovitosti a její výše je dána předchozí vzájemnou dohodou zakotvenou ve zprostředkovatelské smlouvě. Záleží na dohodě, je-li účtována prodávajícímu, kupujícímu (pronajímateli, nájemci), nebo oběma stranám.

Před několika dny jsem podal inzerát na prodej svého bytu v OV a teď čelím záplavě telefonátů. Z mnohých ani není patrné, zda se jedná o přímého zájemce o koupi, nebo o realitní kancelář. Jak lze tomuto stavu čelit?

Pokud jste svou nemovitost nabídl prostřednictvím veřejné inzerce, pak je opravdu těžké radit, jak je možné se „záplavě telefonátů“ kohokoli bránit. Určitě však nepodléhejte žádným „nátlakům“. Z nabídek velmi pečlivě vybírejte, a pokud se pro jednu z nich rozhodnete, pak neváhejte a obraťte se o radu na odborníky, abyste za svou nemovitost dostal dohodnutou cenu a nový majitel byl řádně zapsán do katastru nemovitostí. Dovolím si však tvrdit, že pokud byste si dříve, než jste podal inzerát, vybral kvalifikovanou realitní kancelář, se kterou byste uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu, tak byste se nežádoucím telefonátům vyhnul. To je právě úloha realitní kanceláře. Nemovitost svého klienta na nejvhodnějších místech inzerovat, s vhodnými zájemci uskutečnit prohlídky nemovitosti a pokud je kupující vybrán, připravit veškeré podklady pro sepsání kupní smlouvy apod. Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!