Nejsem Babišův zaměstnanec, říká v online rozhovoru Jaroslava Jermanová

Jaroslava Jermanová

Jaroslava Jermanová Zdroj: ČTK/Šulová Kateřina

Jaroslava Jermanová
Jaroslava Jermanová
Jaroslava Jermanová
Jaroslava Jermanová
Jaroslava Jermanová
7
Fotogalerie

Je první ženou v čele po Praze nejlidnatějšího a nejbohatšího regionu Česka. Hejtmanka Středočeského kraje za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová má velké plány hlavně v dopravě. Jde ale o reálné projekty anebo jen předvolební sliby? A proč si pro svou politickou kariéru vybrala právě ANO? V online rozhovoru se ptali čtenáři E15.cz.

Proč děláte pro takového člověka jako je Andrej Babiš?

Nedělám pro Andreje Babiše, ale jsem členkou hnutí ANO, které založil. Byla jsem u vzniku hnutí ANO. Nejsem tedy jeho zaměstnancem, jak si asi omylem myslíte. Ale můžete tento dotaz směřovat na více jak 30 tisíc zaměstnanců firem, které pan Babiš vlastní.

Budete kraj řídit jako firmu?

Budu kraj řídit tak, aby prosperoval. Například finanční řízení kraje musí mít firemní parametry. Řekněme, že bych ráda kraj řídila jako společensky odpovědnou firmu, kde je „ziskem“ spokojenost Středočechů.

Plánujete nějak zefektivnit provoz krajského úřadu? Pokud ano, jak?

Ano, chceme kraj efektivně finančně řídit. To je něco, co tu předtím moc nefungovalo. Pokud máte na mysli výkon úřadu, pak bych ráda motivovala jeho zaměstnance, aby poskytovali co nejlepší služby svým „klientům“, například starostům Středočeských obcí. Chci kraj nastavit na vysoký výkon.

Podepsala byste dotaci na projekt typu Čapí hnízdo?

Projekt typu Čapí hnízdo bych podepsala, pokud by splňoval všechna zákonem určená kritéria.

Úkoluje vás Andrej Babiš? Jak často se s ním o Středočeském kraji bavíte, jaké jsou jeho priority v regionální politice?

V hnutí ANO mě a mé kolegy, včetně pana Babiše, úkoluje předsednictvo. S panem Babišem se bavíme pravidelně. Nerada bych mluvila za pana Babiše, ale priority hnutí ANO v regionální politice určitě najdete v programu jednotlivých regionů. Jistě se mnou budete souhlasit, že se region od regionu liší. Ve Středních Čechách jsme šli s kolegy do voleb s vizí vybudovat kraj bez rizik.

Určitě je to zlepšení kvality infrastruktury, ale to je denní „chléb“ úřadu. Chceme za první volební období snížit vnitřní dluh kraje, který máme například v silnicích II. a III. třídy, nebo mostech. Mojí osobní prioritou je vrátit a udržet v kraji pitnou vodu. To nepůjde bez zachování spodních vod. V tomto kontextu je alarmující úbytek lužních lesů.

Opravdu věříte panu Babišovi, že o zřízení takzvaného udavačského webu v souvislosti s EET nevěděl? Máte odvahu veřejně říkat, co si opravdu myslíte?

Opravdu věřím panu Babišovi, že chce zlepšit výběr daní. Jsem ráda, že web zavřeli. A jsem ráda, že pan Babiš měl odvahu uznat chybu svého úřadu, což u politiků není běžné.

Veřejně říkám, co si myslím už od svého vstupu do politiky. Na druhou stranu nemám problém přijmout názor většiny, když se tak rozhodne. Pokud rozhodnutí většiny není v souladu s mým názorem, snažím se předložit argumenty, které ostatní přesvědčí. A někdy se to prostě nepovede. To je život. V politice se nesnažím být rebelkou, ale snažím se konat zodpovědně. Nikdy bych neudělala něco, co se příčí mému svědomí.

Na celostátní úrovni se ANO stalo tahounem v najímání tisíců nových státních úředníků a provádění kontrol a zostřených dohledů nad veškerým životem lidí a firem neboli podezřelých zlodějů. Zavede ANO i v krajích tento režim?

Nestalo a tudíž ani takový režim v krajích nezavede.

Ministři hnutí ANO překládají veřejnosti velmi mnoho pěkně znějících plánů a projektů. Realizují toho však velmi málo, spíš nic. Můžete, prosím, jmenovat za sebe nějaký realizovaný a běžící projekt?

Jsem přesvědčena, že program plníme. Já osobně byla jsem 1. místopředsedkyní Sněmovny. Mojí pracovní náplní nebylo realizovat projekty. To je samozřejmě úkolem krajského úřadu. Jako hejtmanka vedu tým kvalitních a zkušených lidí. Určitě do kraje přineseme i nové projekty, ne však za každou cenu jen proto, abychom po sobě zanechali stopu. Jeden projekt bych ale ráda zmínila. Je to projekt opětovné motivace všech Středočeských starostů. Proto již v únoru pořádám první kongres všech Středočeských starostů s vedením kraje. Jsem ráda, že mi tento záměr schválila celá rada.   

Jakých významných projektů v kraji se v dohledné době dočkáme?

Krajem běží celá řada projektů. Důležité je rozběhnutí činnosti  příspěvkové organizace Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), která bude připravovat ve spolupráci s ROPIDEM integraci jednotlivých oblastí regionu.  Sjednocení agendy řízení projektů financovaných z Evropské unie pod jednotné vedení a také aktualizace koncepce středočeského zdravotnictví, jež nebude ignorovat sféru městských, obecních a privátních zdravotnických zařízení.

V oblasti cestovního ruchu je to pak založení středočeské centrály cestovního ruchu, což je důležité pro přilákání turistů do středočeského regionu. Další velkou prioritou je doprava, opravy mostů, opravy silnic II. a III. tříd. Pár významných projektů je na území Středočeského kraje, ale jejich realizace není v gesci našeho úřadu. Například obchvat Prahy.

Veřejnost těžce nese korupční skandály politiků napříč celou republikou, Středočeský kraj nevyjímaje. Jak chcete dosáhnout toho, aby veřejnost uvěřila, že se to mění? A jak může veřejnost kontrolovat počínání vás politiků?

Korupce je problémem společnosti, ne jen politiků. Je tedy problémem nás, lidí. Ne našich oborů. Pokud se nám všem podaří zlepšit atmosféru ve společnosti, zlepšit morální kvality každého z nás, snížíme tak i korupci. Zásadně odmítám, že největším problémem je korupce. Za největší problémy dnešní doby považuji průměrnost a neschopnost nazývat věci pravými jmény. Experimentujeme s hodnotami, nechceme nést odpovědnost, jsme povrchní.

Pamatuji si, že za minulého režimu se říkalo, že všichni zelináři a řezníci okrádají lidi. Říká se, že všichni sportovci jsou hloupí. A říká se, že všichni politici kradou. Bohužel máme tendenci házet všechny do jednoho pytle. Ve Středních Čechách je přes 1000 starostů, tisíce zastupitelů a já jsem přesvědčena, že 99% z nich nikdy nic neukradli. Pojďme začít každý u sebe. Kontrolních mechanismů nás, komunálních politiků je mnoho.

Jsem příznivec hnutí ANO, a proto jsem zděšen vaší odvahou a touhou po funkci hejtmanky. Mám obavy z toho, že svojí neznalostí věcí ublížíte sobě a hlavně hnutí ANO před parlamentními volbami v příštím roce. Vaše ješitnost vás nepochybně dovede k tomu, že se vůbec nedostanete na kandidátku v příštích volbách. Co na to odpovíte?

Kandidovala jsem na prvním místě kandidátky v krajských volbách. Je přirozené, že se lídr kandidátky v krajských volbách v případě úspěchu stane hejtmanem. Volby jsme vyhráli a tak je logické, že jsme se snažili postavit koalici, ve které bychom post hejtmana měli. Kdybych se nesnažila ne pro sebe, ale hlavně pro hnutí ANO post hejtmana získat, byla bych politický pokrytec.


Vše o Jaroslavě Jermanové čtěte zde >>>


Nevím, o jaké mé neznalosti věcí píšete, ale já problematiku kraje a komunální politiky znám. To neznamená, že se nemám co učit, ale to by se týkalo i všech ostatních „jedniček“ kandidátek ostatních stran. Tedy těch, kteří by v případě úspěchu post hejtmana obsadili poprvé (pan Rakušan, pan Tiso, pan Kupka, pan Kopřiva). Pokud se na kandidátku do parlamentu nevejdu, zůstane tam místo třeba pro vás. Díky za vaší přízeň.

Budete volit Miloše Zemana, když bude kandidovat na prezidenta v roce 2018?

Já nevím, koho budu volit. Neznám totiž všechny kandidáty.

Kdy se začne s budováním pražského okruhu (D0)? Co pro to z vaší pozice uděláte?

Výstavba dálnice D0 je plně v gesci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Středočeský kraj poskytuje a poskytne maximální podporu přípravě celé akce, resp. dílčích stavebních úseků a to z pohledu koordinace vazeb na silnice II. a III. třídy, územních plánů a zásad územního rozvoje.

Bude Středočeský kraj prosazovat spolu se zahájením dostavby pražského okruhu (stavba 511) i zahájení výstavby obchvatu Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval (silnice č. 12)?

V zájmu Středočeského kraje je řešení dopravní problematiky ve východním segmentu komplexně, tj. Středočeský kraj plně podporuje výstavbu přeložky I/12 současně s výstavbou dálnice D0, stavby 511. S ohledem na skutečnost, že investorem celé akce je ŘSD, poskytuje a poskytne maximální podporu přípravě celé akce, resp. dílčích stavebních úseků a to z pohledu koordinace vazeb na silnice II. a III. třídy, územních plánů a zásad územního rozvoje.

Nevím, že by důrazně zaznělo, jak bude kraj aktivní v otázce dostavby pražského okruhu mezi D1 a D11. Jinak děkuji za příslib péče o opravy silnic nižších tříd a snad dojde i na dlouho slibovanou opravu silnice přes naši obec Libiš.

Minulé vedení kraje se snažilo vyvolat koordinační jednání, jehož výsledkem bylo svolání pracování skupiny ze strany MD a hl. m. Prahy. Je vhodné doplnit, že s ohledem na to, že stavba 511 vede z většiny na území hl. m. Prahy, jsou možnosti Středočeského kraje omezené. Oprava silnice II/101 v průtahu obce Libiš byla Krajskou správou a údržbou silnic zařazena do plánu oprav. Oprava bude v letošním roce provedena v závislosti na finančních prostředcích, které bude mít Krajská správa a údržba silnic na tyto účely k dispozici.

Jako nejlidnatější kraj máme nejhorší infrastrukturu v zemi. Kraj prosperuje díky Praze, ale už vůbec společně neřešíte dopravu okolo Prahy či ve Středočeském kraji. Měli byste co nejrychleji společně s Prahou vyřešit dostavbu Pražského okruhu a navazujících komunikací včetně dlouho plánovaného aglomeračního polookruhu II/101. Souhlasíte?

Středočeský kraj má díky své poloze nejhustší silniční síť, zejména kolem Prahy. Jsou to většinou silnice III. třídy s historickým vývojem a s tím odpovídajícím stavebním a technickým stavem. Výstavba komunikací představuje nejen vysoké náklady na jejich realizaci, ale především komplikovanou majetkoprávní přípravu. V rámci tzv. investic ITI bude možné čerpat dotace EU na silnice II. a III. třídy kolem Prahy, který je určen na rozvoj právě této oblasti mezi Středočeským krajem a Prahou.

V letošním roce plánuje Středočeský kraj například zahájení stavby obchvatu Chrášťan na silnici IIII/0513, který by měl ulevit provozu na silnici II/605 v Chrášťanech. Dále je Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje připravován obchvat obce Psáry na silnici II/105, přeložka silnice II/240 včetně obchvatu Kralup – projektová příprava takové stavby představuje za současného legislativního stavu intenzitní inženýrskou činnost na dobu několika let. Zpracování projektové dokumentace na přeložku silnice II/101 v oblasti mezi Říčany a Úvaly je zadáno již od roku 2008, v současnosti je z podnětu města Říčany zpracovávána nová varianta vedení trasy v okolí Říčan, čímž opět dochází k posunutí možného termínu zahájení realizace přeložky II/101.

Kdy přestane SČ kraj blokovat výstavbu severozápadní části pražského okruhu?

Středočeský kraj nikdy neblokoval a neblokuje výstavby severozápadní části SOKP. Problémem pozastavení investorské přípravy je v neplatnosti ÚP hl. m. Prahy v dané lokality, tj. staveb 518 a 519. Konkrétně dotazy na tyto stavby směřujte na ŘSD ČR.

Bude Středočeský kraj více podporovat rychlodráhu do Kladna, kde bydlí mnohem více obyvatel, než v Jesenici kam bude za chvilku jezdit metro?

Kladno je v dnešní době největší město ve Středočeském kraji se stálou nutností zabezpečení dopravní obslužnosti s Prahou a je dlouhodobě zařazeno, jako prioritní projekt. Tento projekt je připravován již dlouhodobě od 90. let minulého století a i my moderní, rychlé a kapacitní spojení podporujeme. Potřeba řešení dopravní obslužnosti zejména ve Vámi zmiňované oblasti (Jesenici) vznikla v návaznosti na zvyšující se počet obyvatel.

Není to o tom, který projekt budeme podporovat více – je potřeba a bude nutno řešit v návaznosti na změny počtu obyvatel  sídelních celků a nutnosti zabezpečení vznikající  dojížďky za prací, do škol  apod. V návaznosti na tyto potřeby byl k tomu zpracovaný Plán dopravní obslužnosti, který analyzuje situaci v jednotlivých oblastech, a také nabízí možnosti zlepšení dopravního spojení. Je to schválený koncepční dokument, který je k dispozici i na internetových stránkách kraje.

Jak to vidíte s prodloužením metra až do Jesenice? Nebylo by lepší prodloužit trasu D do Dolních Břežan, kde stojí dvě velká vědecká centra?

Prudký nárůst obyvatel v Jesenici a jejím okolí a každodenní „zácpy“ na silnicích nás nutí prověřovat všechny možnosti, jak lidem spojení veřejnou dopravou zlepšit. Jsme si vědomi rozvoje celé této oblasti jižně od Prahy – a je to nejen bytová výstavba, ale též vědecká centra, o kterých se zmiňujete. Takže velké počty cestujících jezdí i na této trase.


Vše o hnutí ANO čtěte zde >>>


Pozitivní je, že díky tomu se využívá rovnoměrněji kapacita hromadné dopravy v obou směrech, protože zaměstnanci vědeckých center jezdí ráno i odpoledne v opačném směru, než tradičně dojíždějící z této oblasti do Prahy. Neomezujme se však jen na metro – dnes jezdí i moderní a tiché tramvaje, které se i v zahraničí rozšiřují za město. Kraj si proto nechává zpracovat studii, kam by se mohly tramvaje z Prahy prodloužit. A jedna z prověřovaných lokalit je i zde.

Jak a kdy si představujete realizaci prodloužení trasy metra D až do Jesenice? Máte nějaký harmonogram, z kterého vycházíte? Kde přesně by měli být stanice na území Středočeského kraje? A bude se kraj finančně podílet na stavbě?

Zvažovaný záměr by mohl být jedním z možných řešení. Uvedené řešení je dle našich informací zatím jen ve stádiu jedné ze zvažovaných variant. Je předčasné hovořit o jakémkoliv harmonogramu, neboť každá realizace je závislá na mnoha  faktorech.

Nezavedete metro do Příbrami? Nebo aspoň na Dobříš ...

Pro Příbram by cesta metrem byla málo pohodlná a bylo by to hodně drahé. Avšak je to také jedna z tras, kde jezdí velmi intenzivně autobusy, které pak často stojí v kolonách. Takže i sem by bylo vhodné dopravu po kolejích zlepšit – moderním a pohodlným vlakem. To je však podobně jako další věci týkající se železnice též otázka na SŽDC.

Proč SČ kraj nepodporuje stavbu P+R parkovišť u vlakových nádraží přímo na svém území a na místo toho tupě kritizuje Prahu, že nestaví tato dotovaná parkoviště pro Středočechy?

Středočeský kraj výstavbu parkovišť P+R samozřejmě podporuje. V Plánu dopravní obslužnosti má vytipované lokality vhodné pro umístění těchto parkovišť. Zároveň společně s obcemi připravuje dotační projekty prostřednictvím programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro Pražskou metropolitní oblast.

Vše bude záviset na dalších jednáních s obcemi, které jsou z jejich strany ve většině případů výstavbě záchytných parkovišť nakloněni, na několika místech dokonce i včetně vybudování moderního přestupního terminálu se zázemím pro cestující. O této problematice Středočeský kraj čerstvě otevřel diskusi též se Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), pod kterou byly nově převedeny nádražní budovy a okolní pozemky od Českých drah, a.s. SŽDC prověřuje možnosti investic do přidružené infrastruktury okolo nádraží z jejich strany.

Budete financovat výstavbu nějakých parkovacích domů pro Středočechy, kteří jezdí do Prahy?

V současné době jsou jednání s obcemi na začátku. Jak již bylo zmíněno výše, prostřednictvím dotačního programu ITI bude možné získat až 90procentní dotaci. Vzhledem k těmto příznivým podmínkám jsou ochotny do výstavby přestupních terminálů včetně záchytných parkovišť investovat i samotné obce a města. Finanční spoluúčast kraje nevylučujeme. Největším problémem však zůstávají vhodné pozemky, které budou muset dotčené obce získat mnohdy i od soukromých majitelů.

Co dělá Středočeský kraj pro zlepšení a zrychlení vlakového spojení některých SČ měst s Prahou, aby byly vlaky schopné konkurovat automobilové dopravě?

Již v současné době je patrné, že v dopravní špičce je pro občany výhodnější dojíždět do centra Prahy vlakem, nežli osobními auty, pro které nejsou silnice v Praze kapacitně dimenzovány, vyskytují se četné kolony a problémy s parkováním. Atraktivitu železniční dopravy se nám daří v posledních letech navyšovat především rozšiřováním počtu spojů. Na hlavních tratích do Prahy se nám postupným navyšováním spojů podařilo postupně zkrátit interval mezi spoji až na 15 minut.

Zlepšení se regionální doprava ve Středních Čechách dočkala i z pohledu kvality vozového parku, který již více jak z 90 procent představují nová moderní, nebo alespoň modernizovaná vozidla, čímž patří ke špičce v republice. Z hlediska dalšího zlepšení a zrychlení příměstských vlaků připravujeme několik projektů, např. postupné zavedení segmentu spěšných vlaků pro rychlou dopravu cestujících ze vzdálenějších oblastí Středočeského kraje, které by doplnily obsluhu plně zastávkovými osobními vlaky a rychlými dálkovými vlaky, které staví na území Středočeského kraje zpravidla jen ve velkých okresních městech.

Dále vyjednáváme s dopravcem ČD o pořízení moderních a rychlejších vozidel na trať mezi Kladnem a Prahou, kde bylo dlouhodobě kvalitativní zlepšení dopravy vázáno na projekt Modernizace trati s odbočkou na letiště Praha. Tím se dostáváme k největšímu problému z hlediska kolejové dopravy v Praze a okolí a to je infrastruktura.

Již v současné době je železniční infrastruktura na příjezdu do Prahy v dopravní špičce přetížená a zavádění nových vlaků lze mnohdy jen velmi obtížně a za cenu určitých kompromisů. Z tohoto důvodu jsme v úzkém kontaktu se SŽDC, která má železniční infrastrukturu ve své gesci a hledáme cesty ke zkapacitnění tratí. V rámci Prahy a okolí se jedná o desítky projektů, na které se zpracovávají studie či se podařilo je posunout do fáze realizace.

Zajímaly by mě plány na rozšíření příměstských vlaku do Prahy. Plánujete v některých lokalitách propojení tramvajových a příměstských spojů, tzv. tramvaje na kolejích, jak jsem se kdysi doslechl na trati do Hostivice, Rudné, event. Vraného nad Vltavou?

Jak již bylo v odpovědi na předchozí naznačeno, tak společně s rostoucí přepravní poptávkou na železnici a s postupným rozvojem železniční infrastruktury máme v plánu postupně navyšovat počty spojů a zkracovat intervaly na páteřních vlakových linkách do Prahy. Zejména ve vztahu k postupnému zavádění tzv. modrých zón v Praze a budování záchytných parkovišť ve Středočeském kraji očekáváme, že vytíženost vlakových spojů bude nadále postupně narůstat. Železniční dopravu bude tedy potřeba postupně posilovat.

Vzhledem k tomu, že železniční doprava naráží na omezenou kapacitu infrastruktury, je potřeba hledat možnosti dalšího rozšiřování kolejové dopravy v rámci pražské příměstské dopravy. Jednou z takových možností je právě i systém kombinující železniční a tramvajovou dopravu, nazývaný též systémem „vlakotramvaje“. V současné době probíhá zpracování vyhledávací studie pro trasy vlakotramvají. Hostivice, Rudná a Vrané jsou jedny z možných variant, které se prověřují.

Co říkáte projektu tramvaje Praha - Brandýs nad Labem?

Stejně jako u oblasti na jih od Prahy i zde velmi roste počet obyvatel. Tato trasa je taktéž prověřována ve výše uvedené studii. Počkejme si na její výsledky. Ale celkově je nutno říci, že kvůli přeplněným silnicím musíme kolejovou dopravu rozvíjet co nejvíce, bez toho se neobejdeme.

Předchozí vedení mělo přislíbené finance a snažilo se intenzivně prosadit trasování spojení D7 a D8 (tzv. obchvat Kralup, přeložka II/240). Proč není tato komunikace v programovém prohlášení, ani se o ní nikde nepíše? Bude kraj v její přípravě pokračovat nebo slíbené prostředky nechá ležet?

Projektová příprava je realizována v rozsahu schváleného záměru projektu MD a Vlády ČR. Investorská příprava je realizována KSUS.

Jaký je Váš názor na tzv. Vesteckou spojku? Budete ji prosazovat tak jako Váš předchůdce nebo budete respektovat rozhodnutí soudů ji vyřadit z územního plánu?

V rámci vydané 2. aktualizace zásad územních rozvoje je Vestecká spojka stejně tak jako dílčí stavby  SOKP a další stavby opětovně doplněna do zásad územního rozvoje. Investorská příprava pokračuje aktualizací technické studie. V roce 2016 bylo požádáno o spolufinancování této stavby ze SFDI společně s EXITem 4 na dálnici D1.

Je v plánu zprovoznění trati z Velkých Popovic do Strančic? Je škoda, že Velké Popovice nemají komfortní spojení s Prahou, ačkoliv tam je léta již nepoužívaná trať a cestováním busem do Strančic je dost nepohodlné.

Železniční vlečka do Velkých Popovic byla využívána za účelem nákladní dopravy a tomu také odpovídá její trasování a vybavení. Pro účely osobní dopravy by bylo nutné trať částečně přetrasovat a vybudovat železniční zastávku jinde, než v rámci nákladních prostor areálu pivovaru, dále trať postrádá elektrifikaci pro možnost využití elektrických vlakových jednotek, které se ze Strančic do Prahy využívají a také není zcela výhodná tzv. železniční úvrať ve Strančicích, kvůli které by se musela vlaková jednotka obracet. Určitě bychom neradi tuto možnost jakkoliv vylučovali, k efektivnímu využívání této vlečky pro osobní dopravu by však bylo potřeba velkých investic a příprava takového projektu a realizace by trvala řada let.

Co budete dělat s letištěm v Milovicích. A podpoříte stavbu tzv. Všejanské železniční spojky, která by umožnila rychle železniční spojení Prahy a Mladé Boleslavi?

Bude vypsána veřejná soutěž na zdevelopování prostoru. Část prostoru bude velmi pravděpodobně vyhlášena jako chráněná oblast.

Ohledně „Všejanské spojky“ – plánovaného nového železničního propojení tratí Lysá nad Labem – Milovice a Nymburk – Mladá Boleslav.

Tento záměr je Středočeským krajem sledován dlouhodobě. Je obsažen v základních koncepčních dokumentech kraje od počátku – v „Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ (PRK) a v „Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR).

Do ZÚR byl převzat z dřívější územně plánovací dokumentace (ÚP VÚC Mladá) jako veřejně prospěšná stavba s označením D212 – koridor železniční trati č. 231 Lysá n. L. – Milovice - Čachovice.

Problematika tzv. Všejanské spojky je v současné době ve fázi zpracování nové Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Již proběhlo úvodní a druhé jednání, ve kterém byl hlavní požadavek na vytvoření efektivního dopravního modelu, na základě kterého získá stavba dostatečně vysokou ekonomickou efektivitu, aby mohla být realizována a splnila podmínky přidělení dotace.

Jak se stavíte ke sporu Středočeského kraje se společností Mladá RP o území v Milovicích? Budete tam chtít pokračovat v přípravě strategické průmyslové zóny s letištěm?

Bohužel, jak jistě víte, ještě za minulého vedení Středočeského kraje došlo k soudnímu sporu, kdy jedna strana žaluje druhou. My, nové vedení kraje, musíme vyčkat na rozhodnutí soudu.

Chci se zeptat na brownfield v Milovicích, kde probíhá spor mezi krajem a dosavadním nájemcem, který tam provádí demolice. Jak budete v jednáních s touto firmou pokračovat? Jakou budoucnost má plocha v Milovicích? Už jsme slyšeli plány o mezinárodním dopravním letišti, obří solární elektrárně, průmyslové zóně celostátního významu... Jaká je vaše vize?

Ve vztahu k dosavadnímu nájemci vyčkáme na rozhodnutí soudu. Je předčasné předjímat jeho rozhodnutí.

Do kdy budou uklizeny zbytky vojenských objektů v prostoru Milovice?

Vše záleží, kdy a jestli soud rozhodne o platnosti výpovědi nájemní smlouvy. Bude nutné detailně zmapovat stav demolic k datu ev. ukončení smlouvy a vysoutěžit firmu, která demolice a dekontaminace ukončí.

Zdá se mi, že zapomínáte na chudší okrajové části Středočeského kraje vzdálené od Prahy (Kutnohorsko, Rakovnicko). Když už jsme se nedočkali opravených silnic, proč nebyl dosud vyhlášen dotační program ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro podporu výsadby stromů, včelařů, rybářů, tedy ekologie? Životní prostředí je to jediné, s čím můžeme konkurovat okolním krajům. Podotýkám, že program pro rok 2016 byl vyhlášen již 18. 12. 2015.

Naopak. Napneme všechny síly, abychom pomohli oblastem, které se potýkají s problémy nedostatečně rozvinuté infrastruktury, špatné dopravní dostupnosti, zdravotní péče... Všem je nám jasné, že Rakovnicko nutně potřebuje dálnici na Karlovy Vary. Životní prostředí je velké téma. Ale mluvme také například o vodě. Musíme udržet vodu v krajině. Pro mě osobně je například alarmující úbytek lužních lesů v našem kraji. Postupně se seznamuji se všemi organizacemi a sdruženími v našem kraji. Například zástupce Středočeského svazu rybářů nás navštívil tento týden. Domluvili jsme se na větší efektivitě podpory ze strany kraje. Velmi se mi líbí jejich edukativní program pro školky a základní školy. 

Přemýšlela jste o tom, že by se Středočeský kraj o bohatství rozdělil s ostatními? To bohatství totiž vyplývá z umístění sídel společností v Praze. Nebo opravdu věříte tomu, že tam všichni dřete jako koně?

Přiznám se, že úplně nerozumím vaší otázce. Určitě je problém, že ve Středočeském kraji bydlí mnoho lidí, ale trvale jsou hlášeni v Praze. Nechci soudit, jestli dřu jako kůň. To ať dělají jiní. Pokud se chcete přesvědčit, přijďte se podívat, budete vítán.

Rád bych se zeptal, jak budete podporovat středočeské dobrovolné hasiče?

Spravedlivě. Velmi dobře si uvědomuji význam dobrovolných hasičů, jejich roli v obcích. Moc se těším se na jistě mnohá setkání. Myslím, že mě zanedlouho čeká ples SDH v Plchově. Ale vážně, dobrovolné hasiče budu podporovat mimo jiné také prostřednictvím fondu hejtmana.

Co uděláte pro ukončení ilegálního provozu zinkovny AZOS v Nymburku. Zinkovna nemá platnou kolaudaci, a přesto tráví jedovatými emisemi již 3 roky 12-ti tisícové město a okolní vesnice. Krajský úřad již v dubnu 2016 vydal rozhodnutí o ukončení nelegálního provozu, AZOS rozhodnutí nerespektuje a Krajský úřad nevynucuje dodržování vlastního rozhodnutí. Město Nymburk vede s Azosem soudní spor a občané Nymburka za své peníze a ve volném čase vedou zoufalý boj za právo na čistý vzduch a nezávadnou vodu ve studních i ve vodovodu.

Velmi, velmi nešťastná situace. Nechala jsem si zpracovat zprávu popisující celou kauzu, kroky našeho úřadu. Radní pro životní prostředí pan Šanc se kauze také intenzivně věnuje. V brzké době vyzvu všechny strany sporu ke společné schůzce. Zároveň se chystám v březnu navštívit Nymburk a AZOS osobně.