Babiš chce lepší audit nakládání s veřejnými penězi, bude nový zákon

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš Zdroj: CTK - Katerina Sulova

Zjednodušit a zlepšit kontrolu veřejných peněz a zvýšit odpovědnost za rozhodnutí o nich by měl nový zákon o vnitřním řízení a kontrole, který poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Poskytovatelům veřejných peněz, zejména obcím, by měl návrh také snížit administrativní zátěž. Nový zákon by měl podle prvního náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta změnit dosavadní praxi, kdy byli poskytovatelé veřejných peněz zavaleni řadou kontrol bez jasných výsledků.

„Rušíme například nesystémovou veřejnosprávní kontrolu, ale posilujeme audit,“ dodal Wagenknecht. Kvalitu hospodaření s veřejnými prostředky by mělo zlepšit například stanovení pravidel pro hodnocení projektů a důsledné uplatnění mezinárodně uznávaných standardů hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a legality. „Tímto zákonem zavádíme dobrou praxi ze soukromého sektoru i do státní správy,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Zákon by měl také omezit netransparentní rozhodovací procesy a nízkou odpovědnost úředníků, které jsou problémem veřejné správy podle Bezpečnostní informační služby. Návrh podle ministerstva financí jasně stanovuje osoby, které budou za řízení a kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky zodpovědné.

Předávat odpovědnost dál bude těžší

Rozhodování a s tím spojenou odpovědnost bude možné delegovat pouze o jednu úroveň níže. Kdo o veřejném výdaji rozhodne a podepíše ho, ten za něj také ponese odpovědnost, uvedl Wagenknecht. „Nebude již možné přehazovat odpovědnost na řadové úředníky, kteří o výdaji nerozhodovali, jako jsme to viděli u mnoha medializovaných korupčních kauz,“ dodal.

Současný systém vnitřního řízení a kontrol veřejných peněz podle ministerstva dlouhodobě kritizují kraje, obce i Evropská komise. Podle zprávy Evropského účetního dvora z roku 2011 byl český vnitřní kontrolní systém nejhorší v celé EU a právě kvůli jeho selhání měla Česká republika problémy s čerpáním evropských fondů a musela platit miliardové korekce, uvedl mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka. K návrhu nového zákona se podle něj pozitivně vyjádřila Evropská komise a Český institut interních auditorů.

Martin Čaban: Babišova demonstrace hrubé síly