Češi dostali 2,5 miliardy korun z Bruselu. Na spolupráci se Slováky

Česko vs Slovensko, ilustrační foto

Česko vs Slovensko, ilustrační foto Zdroj: Repro MobilMania.cz

Slovensko a Česká republika připravují sérii projektů zaměřených na podporu přeshraniční spolupráce firem, nevládních organizací, vzdělávacích institucí nebo samosprávy. Na financování programu plánují do roku 2020 využít 90 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun z peněz EU.

Jak vyplývá z materiálu slovenského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, program spolupráce zahrnuje příhraniční regiony. V Česku jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Záměr počítá s třemi hlavními prioritami, které se týkají společného postupu v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, dále podpory a rozvoje přírodních a kulturních památek nebo posílení spolupráce mezi samosprávou a vzdělávacími institucemi z České republiky a Slovenska.

Až 85 procent celkových nákladů na projekty má proplatit EU z Evropského fondu sociálního rozvoje. Více než polovina z tohoto balíku peněz je určena na zvýšení atraktivnosti českých a slovenských regionů pro turisty.

„Vedle nejvýznamnějších a nejznámějších kulturních památek příhraniční regiony disponují množstvím dalších kulturních objektů. Využití velké části z nich je omezené vzhledem k jejich špatnému technickému stavu a nízkého povědomí obyvatel a návštěvníků,“ upozornilo slovenské ministerstvo. Program například počítá se zlepšením stavu památek, jakož i s opravou silnic, přípravou nových cyklostezek nebo podporou existujících chráněných území.

Výměnné stáže a spolupráce firem

Konkrétní projekty přeshraniční spolupráce budou známy poté, co je zájemci o účast v programu připraví. Většina peněz je vyčleněna na roky 2017 až 2020. V oblasti vzdělávání se předpokládá například uspořádání výměnných pobytů a stáží pedagogů, žáků a studentů a spolupráce mezi školami a zaměstnavateli.

Dohromady by se do celého programu přeshraniční spolupráce měly zapojit desítky různých úřadů, firem, sdružení nebo nevládních organizací z České republiky a Slovenska. Mnoha institucí na obou stranách společné hranice začalo spolupracovat ještě před rozdělením Československa na konci roku 1992.