ČNB bude moci bankám dočasně zabránit v plnění závazků, získá tím čas na řešení případné krize

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Česká národní banka má na dosah novou pravomoc. U bank a dalších finančních institucí ohrožených krizí bude moci vyhlásit takzvané moratorium a dočasně zabránit tomu, aby plnila své závazky. Příslušnou vládní novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu schválila Sněmovna, nyní ji dostane k projednání Senát. Novela reaguje na novou směrnici EU.

Moratorium umožňuje centrální bance nařídit finanční instituci, aby pozastavila platby a plnění jejích závazků na nezbytně nutnou dobu. Moratorium by nemělo podle směrnice trvat déle než dva dny. Cílem je poskytnout ČNB dostatek času ke zjištění, zda je řešení krize ve veřejném zájmu. Dále slouží také k tomu získat čas ke zvolení vhodných opatření k řešení krize.

Návrh zákona je podle materiálu předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD II) v rámci EU. Obecně je cílem BRRD je zaručit, že náklady v případě selhání finanční instituce ponesou zejména společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Česko mělo směrnici zavést do 28. prosince 2020.

Mezi další opatření patří například vymezení osob podléhajících řešení krize nebo stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál.