Čtvrtina firem se chystá v prvním čtvrtletí zvyšovat mzdy

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Tomas Kubelka

Celá čtvrtina tuzemských firem se chystá v prvním čtvrtletí tohoto roku zvyšovat mzdy, z toho 60 procent z nich více než o očekávanou inflaci. Naopak snižovat mzdy plánuje 15 procent podniků. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB v listopadu mezi 500 středními a malými podniky.

Spíše chtějí podle průzkumu zvyšovat platy zaměstnancům firmy s obratem přesahujícím tři miliony Kč ročně, mající více než deset zaměstnanců, orientující se na export a působící ve více oborech. Propouštět hodlá sedm procent podniků, naopak přibírat zaměstnance jich plánuje 14 procent. Většinou by ale mělo jít jen o mírné zvyšování počtu. Více než dvě třetiny podniků nechystají propouštění ani nabírání pracovníků.

Výhledy českých firem na následující tři měsíce jsou ale mírně pesimistické. Hodnota Indexu očekávání firem se ve čtvrtém čtvrtletí 2013 propadla o téměř 18 bodů na minus 11,5 bodu. Výsledný index je součtem pozitivních a negativních očekávání firem a může nabývat hodnot od minus 100 do plus 100 bodů. Na propadu se prý nepochybně podepsaly dvě události, k nimž došlo krátce před sběrem dat, a to překvapivě špatný výsledek prvního odhadu HDP za třetí čtvrtletí 2013 a oslabení koruny Českou národní bankou.

Celkovou hodnotu Indexu očekávání firem tvoří odhad vývoje poptávky, objemu investic a plánované změny v podnikání. „Průzkum ukázal, že zvýšení poptávky v následujících třech měsících očekává pouze 31 procent firem, což je o dvacet procentních bodů méně než v minulém kvartálu. Většina firem naopak očekává její snížení,“ uvedl výkonný ředitel útvaru firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Strategické postoje k budoucnosti firmy se příliš nemění. Stejně jako v minulém čtvrtletí přibližně dvě třetiny firem uvedly, že plánují podnikání zachovat v nynějším rozsahu, na 19 procent chce podnikání rozšířit a jen desetina omezit či úplně ukončit. Zhruba polovina podniků plánuje snížit své investice. Dobrou zprávou je to, že v delším pohledu na budoucnost své firmy jsou dvě třetiny podnikatelů optimistické.

Na 57 procent firem potvrdilo, že oslabení koruny poškodí jejich podnikání. Naopak názor, že oslabení koruny podnikání pomůže, zastává pouhá desetina z nich. Téměř třetina předpokládá, že zásah ČNB nebude mít na jejich podnikání žádný vliv. Exportní firmy hodnotí intervenci většinou pozitivně (55 procent). Negativně hodnotí intervenci importéři (71 procent) a firmy orientované na domácí trh (58 procent).

Naprostá většina z dotazovaných (87 procent) nečerpala v posledních třech letech žádnou dotaci. Pokud je již firma do dotačního programu zapojena, pak jde nejčastěji o státní dotace (10 procent) nebo peníze z Evropské unie (sedm procent). „Přesto se ale ukazuje, že zájem o dotace mezi českými firmami roste. V tomto roce se o ně chce ucházet už 18 procent společností,“ dodal Manda.

Zaměstnanost v zemích OECD je nižší než před krizí