Investice podle církve: katolíci sází na půdu a nemovitosti | E15.cz

Investice podle církve: katolíci sází na půdu a nemovitosti

Jana Havligerová

Jana Havligerová

Diecéze římskokatolické církve vloni vydaly téměř miliardu korun – financovaly například rekonstrukce budov středních škol, peníze šly i na obnovu historických památek. Další víc než jednu miliardu investovaly do své budoucí soběstačnosti.

Peníze, které církev označuje za investici do své budoucí soběstačnosti, šly z převážné většiny do půdy, ale také nemovitého majetku a hospodářských aktivit. Biskupství zvýšila výnosy z vlastního hospodaření s lesy, půdou a nemovitostmi v regionech meziročně o jedenáct procent na 1,4 miliardy korun, na daních odvedla za rok 2016 téměř 114 milionů korun.

„Naším posláním je, kromě jiného, pomáhat bližním a pozitivně přispívat k životu společnosti a místních komunit, ve kterých působíme. Jde nám o to, aby nejen naše financování veřejně prospěšných aktivit, ale i naše investice do budoucí samostatnosti přinášely společnosti užitek. Snažíme se o udržitelné, lokální hospodaření s půdou a vodou a dodržujeme etické standardy pro finanční investice,“ vysvětluje Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Zdanění náhrad církvím není právně možné, tvrdí Štěch. Babiš prý říká, co se mu zrovna hodí

Prioritou je hospodaření s poli a lesy, a to se vloni projevilo naplno. Z celkem 1,1 miliardy korun církev na tyto účely vydala 902 milionů korun, tedy více než 80 procent veškeré investované částky. Ještě v roce 2015 směřovala převážná část takovýchto investic do speciálně zřízeného Katolického fondu.

Finančních investic se ale diecéze katolické církve nezříkají. V loňském roce činily 176 milionů korun a částka vložená do Katolických fondů ke konci roku vzrostla na 980 milionů korun. Majetek Růstového fondu spravovaného ČSOB ke konci roku 2016 činil 771 milionů korun a majetek Výnosového fondu spravovaného Českou spořitelnou tvořil 209 milionů korun.

Investice do škol

Kroměříž se už brzo bude moci chlubit kompletně zrekonstruovanou historickou budovou gymnázia. Olomoucká arcidiecéze do obnovy vloni vložila do její opravy 36 miliónů, letos vydá dalších 35 miliónů korun. Gymnázium navštěvuje více než 300 studentů. A pro příští školní rok chystá Arcibiskupství olomoucké novinku - v Kroměříži zřizuje Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Škola nabídne tříleté učňovské obory s maturitní nástavbou. Arcibiskupství pražské zase zahájilo projekt na stavbu nových varhan pro pražský chrám svatého Víta. V rámci projektu organizuje benefiční koncerty i kampaň, při které je možné adoptovat si píšťalu z varhan.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!